افعال دو كلمه اي (Two – verbs word)

افعال دو كلمه اي (Two – verbs word)

افعال دو كلمه اي (Two – verbs word)

افعال دو كلمه اي (Two – v…
خرداد ۱۷, ۱۳۹۶/توسط برجسته
گرامر wish

گرامر wish

گرامر wish

wish به معنای «آرزو کردن» یا به بیان غیر رسمی «…
خرداد ۱۶, ۱۳۹۶/توسط برجسته
گرامر used to

گرامر used to

گرامر used to

امروز می خواهم در مورد گرامر used to صحبت کنم…
خرداد ۱۶, ۱۳۹۶/توسط برجسته
کاربرد ( be going to ) در زمان آینده

be going to در زمان آینده

کاربرد ( be going to ) در زمان آینده

*be going to در معنی (م…
خرداد ۱۶, ۱۳۹۶/توسط برجسته
تفاوت و کاربرد های (will and going to)

تفاوت و کاربرد های (will and going to)

تفاوت و کاربرد های (will and going to)

یکی از مباحث بسیار مه…
خرداد ۱۵, ۱۳۹۶/توسط برجسته
ضمایر انعکاسی و تاکیدی (Emphasizing and Reflective Pronouns)

ضمایر انعکاسی و تاکیدی (Emphasizing and Reflective Pronouns)

ضمایر انعکاسی و تاکیدی (Emphasizing and Reflective Pronouns)

ضمایر…
خرداد ۱۵, ۱۳۹۶/توسط برجسته
ضمایر اشاره (demonstrative pronouns)

ضمایر اشاره (demonstrative pronouns)

ضمایر اشاره (demonstrative pronouns)

ضمایر اشاره (demonst…
خرداد ۱۵, ۱۳۹۶/توسط برجسته
تفاوت ها و کاربرد های (should, must, have to, ought to)

تفاوت ها و کاربرد های (should, must, have to, ought to)

تفاوت ها و کاربرد های (should, must, have to, ought to)

تفا…
خرداد ۱۵, ۱۳۹۶/توسط برجسته
کاربرد ها و گرامر کلمات (will and would)

کاربرد ها و گرامر کلمات (will and would)

کاربرد ها و گرامر کلمات (will and would)

کلمات will و would افعال کمکی هستند. افعال کمکی به خودی خو…
خرداد ۱۵, ۱۳۹۶/توسط برجسته
انواع جمله (Types of sentences)

انواع جمله (Types of sentences)

انواع جمله (Types of sentences)

در بخش ساختار جمله خود جمله و اجزا…
خرداد ۱۴, ۱۳۹۶/توسط برجسته
نقل قول (Reported speech)

نقل قول (Reported speech)

نقل قول (Reported speech)

نقل قول ها

گاهی لازم است مطلبی را…
خرداد ۱۴, ۱۳۹۶/توسط برجسته
سوالات ضميمه، تأكيدي یا كوتاه (Tag Questions)

سوالات ضميمه، تأكيدي یا كوتاه (Tag Questions)

سوالات ضميمه، تأكيدي یا كوتاه (Tag Questions)

گاهي در انگ…
خرداد ۱۴, ۱۳۹۶/توسط برجسته
صرف افعال بودن در زمان حال (to be)

صرف افعال بودن در زمان حال (to be)

صرف افعال بودن در زمان حال (to be)من آنجا هستم.

.I am the…
خرداد ۱۴, ۱۳۹۶/توسط برجسته
ضمایر فاعلی (subject pronouns)

ضمایر فاعلی (subject pronouns)

ضمایر فاعلی (subject pronouns)

ضمایر فاعلی (subject pronouns) …
خرداد ۱۴, ۱۳۹۶/توسط برجسته
ضمایر موصولی (Relative Pronouns)

ضمایر موصولی (Relative Pronouns)

ضمایر موصولی (Relative Pronouns)

در زبان انگلیسی رایج تری…
خرداد ۱۳, ۱۳۹۶/توسط برجسته
حال کامل - ماضی نقلی (present perfect tense)

حال کامل – ماضی نقلی (present perfect tense)

حال کامل - ماضی نقلی (present perfect tense)

اهداف درس(Objectives):
1…
خرداد ۱۳, ۱۳۹۶/توسط برجسته
کلمات پرسشی (Question work)

کلمات پرسشی (Question work)

کلمات پرسشی (Question work)

فهرست کلمات پرسشی (Question wor…
خرداد ۱۳, ۱۳۹۶/توسط برجسته
صفات شمارشی (Quantifier)

صفات شمارشی (Quantifier)

صفات شمارشی (Quantifier)

کاربرد صفات شمارشی (Quantifier):

صفات شما…
خرداد ۱۱, ۱۳۹۶/توسط برجسته
حروف اضافه زمان و مکان (propositions of time and place)

حروف اضافه زمان و مکان (propositions of time and place)

حروف اضافه زمان و مکان (propositions of time and place)

حرو…
خرداد ۱۱, ۱۳۹۶/توسط برجسته
زمان گذشته ساده (simple past tense)

زمان گذشته ساده (simple past tense)

زمان گذشته ساده (simple past tense)

بسیار رایج و کاربردی اس…
خرداد ۱۰, ۱۳۹۶/توسط برجسته
زمان گذشته کامل (past perfect)

زمان گذشته کامل (past perfect )

زمان گذشته کامل (past perfect)
ساختار
فعل زمان گذشته کامل (past…
خرداد ۱۰, ۱۳۹۶/توسط برجسته
زمان حال ساده (present simple)

زمان حال ساده (present simple)

زمان حال ساده (present simple)

زمان حال ساده يکی از متداو…
خرداد ۹, ۱۳۹۶/توسط برجسته
زمان حال استمراری (present continuous)

زمان حال استمراری (present continuous)

زمان حال استمراری (present continuous)

تعریف زمان حال استمراری (…
خرداد ۹, ۱۳۹۶/توسط برجسته
ضماير ملکي (Possessives)

ضماير ملکي (Possessives)

ضماير ملکي (Possessives) به آن دسته از ضماير گفته مي شود که مالکيت ش…
خرداد ۹, ۱۳۹۶/توسط برجسته
زمان گذشته استمراری (past continuous tense)

زمان گذشته استمراری (past continuous tense)

زمان گذشته استمراری (past continuous tense)

اهداف درس(Objectives):

-…
خرداد ۸, ۱۳۹۶/توسط برجسته