مکالمه پشرفت در مدرسه

مکالمه پشرفت در مدرسه

مکالمه پشرفت در مدرسه
زبان آموزان عزیز سلام. بار دیگر آمدیم ب…
شهریور ۲۴, ۱۳۹۶/توسط برجسته
مکالمه درس خواندن

مکالمه درس خواندن

مکالمه درس خواندن

مکالمه درس خواندن بخش دیگری از آموزش مکالمه می …
شهریور ۲۰, ۱۳۹۶/توسط برجسته
مکالمه کلاس درس

مکالمه کلاس درس

مکالمه کلاس درس

مکالمه کلاس درس بخشی دیگری از مکالمه می ب…
شهریور ۱۸, ۱۳۹۶/توسط برجسته
مکالمه در مدرسه

مکالمه در مدرسه

مکالمه در مدرسه

مکالمه در مدرسه بخش مهمی از مکالمه می باش…
شهریور ۱۸, ۱۳۹۶/توسط برجسته
مکالمه اطلاعات شخصی

مکالمه اطلاعات شخصی

مکالمه اطلاعات شخصی را می توان بخش دوم از مکالمه بین افراد یا …
شهریور ۱۵, ۱۳۹۶/توسط برجسته
مکالمه ملاقات و احوال پرسی

مکالمه ملاقات و احوال پرسی

مکالمه ملاقات و احوال پرسی اولین و ضروری ترین بخش از مکالمات ر…
شهریور ۱۴, ۱۳۹۶/توسط برجسته
سخنی با کاربران در مورد مکالمه

سخنی با کاربران در مورد مکالمه

سخنی با کاربران در مورد مکالمه

دوستان عزیز زبان آموزان سلام. این بار…
شهریور ۱۳, ۱۳۹۶/توسط برجسته
مکالمه احوال پرسی و خداحافظی کردن (Greeting and Parting remarks)

مکالمه احوال پرسی و خداحافظی کردن (Greeting and Parting remarks)

مکالمه احوال پرسی و خداحافظی کردن (Greeting and Parting remar…
مرداد ۴, ۱۳۹۶/توسط برجسته
مکالمه صحبت کردن در مورد تاریخ (Conversation talking about dates)

مکالمه صحبت کردن در مورد تاریخ (Conversation talking about dates )

مکالمه صحبت کردن در مورد تاریخ (Conversation talking about dates)

تیر ۳, ۱۳۹۶/توسط برجسته
مکالمه گفتن زمان (conversation tell time)

مکالمه گفتن زمان (conversation tell time)

مکالمه گفتن زمان (conversation tell time)

مکالمه گفتن زمان (conversa…
تیر ۲, ۱۳۹۶/توسط برجسته
مکالمه صحبت کردن در مورد اشیاء (Conversation talking about objects)

مکالمه صحبت کردن در مورد اشیاء (Conversation talking about objects)

مکالمه صحبت کردن در مورد اشیاء (Conversation talking about objects)
تیر ۱, ۱۳۹۶/توسط برجسته
مکالمه روزها و ماه ها در تقویم ( Talk days and months on the calendar )

مکالمه روزها و ماه ها در تقویم ( Talk days and months on the calendar )

مکالمه روزها و ماه ها در تقویم ( Talk days and months on the …
خرداد ۳۰, ۱۳۹۶/توسط برجسته
مکالمه معرفی و آداب معاشرت (Introducing conversation and courtesies)

مکالمه معرفی و آداب معاشرت (Introducing conversation and courtesies)

مکالمه معرفی و آداب معاشرت (Introducing conversation and cour…
خرداد ۲۹, ۱۳۹۶/توسط برجسته
مکالمه شناسایی مردم توسط شغل (Talk identify people by occupation)

مکالمه شناسایی مردم توسط شغل (Talk identify people by occupation)

مکالمه شناسایی مردم توسط شغل (Talk identify people by occupation)
خرداد ۲۸, ۱۳۹۶/توسط برجسته
مکالمه شناسایی اشیاء (Talk identify objects)

مکالمه شناسایی اشیاء (Talk identify objects)

مکالمه شناسایی اشیاء (Talk identify objects) 

مکالمه شناسایی اشیاء (Talk iden…
خرداد ۲۱, ۱۳۹۶/توسط برجسته
مکالمه درمورد اشیاء (Talk about objects)

مکالمه درمورد اشیاء (Talk about objects)

مکالمه درمورد اشیاء (Talk about objects)

مکالمه درمورد اشیاء (Talk abo…
خرداد ۲۰, ۱۳۹۶/توسط برجسته
اصطلاحات مکالمه در کلاس درس (Terms conversation in the classroom)

اصطلاحات مکالمه در کلاس درس (Terms conversation in the classroom)

اصطلاحات مکالمه در کلاس درس (Terms conversation in the classroom)

د…
خرداد ۱۸, ۱۳۹۶/توسط برجسته
سخنی با کاربران در خصوص گرامر، مکالمه و هر شش مهارت (برجسته)

سخنی با کاربران در خصوص گرامر، مکالمه و هر شش مهارت (برجسته)

با عرض سلام و تشکر از اینکه تیم آموزشی برجسته را انتخاب کرده اید

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۶/توسط برجسته