کاربر محترم قبل از شروع آزمون دقت کنید که این ازمون با زمان سنجی به مدت 39 دقیقه می باشد که کاملا استاندارد طراحی شده و برای میزان سطح شما عزیزان ارائه گردیده دقت کامل را در نظر بگیرید