داستان های کوتاه

داستان کوتاه یک رنگین کمان درهم پیچیده

داستان کوتاه یک رنگین کمان درهم پیچیده

داستان کوتاه یک رنگین کمان درهم پیچیده

A Rainbow Tangled Up

نویسنده: …
آوریل 22, 2019/توسط برجسته
داستان کوتاه آرزوی یک ماهی

داستان کوتاه آرزوی یک ماهی

داستان کوتاه آرزوی یک ماهی

A Fish with a Wish

نویسنده: ات…
آوریل 18, 2019/توسط برجسته
داستان کوتاه بچه جذابی مثل من

داستان کوتاه بچه جذابی مثل من

داستان کوتاه بچه جذابی مثل من 

A Cool Kid Like Me

نویس…
آوریل 18, 2019/توسط برجسته
داستان کوتاه افکار کوچک (مشکل لاک پشتی)

داستان کوتاه افکار کوچک (مشکل لاک پشتی)

داستان کوتاه افکار کوچک (مشکل لاک پشتی)

Tiny Thoughts - T…
آوریل 17, 2019/توسط برجسته
داستان کوتاه دوروتی

داستان کوتاه دوروتی

داستان کوتاه دوروتی

Dorothy's short story

نویسنده: پائول تراورسو
تصویرگر:…
ژوئن 11, 2018/توسط برجسته
داستانهای شرلوک هلمز

داستانهای شرلوک هلمز

داستانهای شرلوک هلمز

Sherlock Holmes stories

نویسنده: سر آرتور کانن دویل
سطح:…
می 24, 2018/توسط برجسته
داستان کوتاه مور زامبی ها (در جستجوی گارگوی)

داستان کوتاه مور زامبی ها(در جستجوی گارگوی)

داستان کوتاه مور زامبی ها (در جستجوی گارگوی)

Moore Zombies - T…
ژانویه 29, 2018/توسط برجسته
داستان کوتاه حیوان خانگی من مرده است؟

داستان کوتاه حیوان خانگی من مرده است؟

داستان کوتاه حیوان خانگی من مرده است؟

?My Pet Is Gone

نویسنده: سیمونا…
ژانویه 27, 2018/توسط برجسته

کلیپ آموزشی

متفرقه

دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان ( Twenty-third day of Ramadan's pray )

دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان ( Twenty-third day of Ramadan’s pray )

دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان ( Twenty-third day of Ramad…
جولای 14, 2017/توسط برجسته
دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان ( Twenty-second day of Ramadan's pray )

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان ( Twenty-second day of Ramadan’s pray )

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان ( Twenty-second day of Rama…
جولای 14, 2017/توسط برجسته
دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان ( Twenty-first day of Ramadan's pray )

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان ( Twenty-first day of Ramadan’s pray )

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان ( Twenty-first day of Ramad…
جولای 14, 2017/توسط برجسته
دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان ( Twentieth day of Ramadan's pray )

دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان ( Twentieth day of Ramadan’s pray )

دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان ( Twentieth day of Ramadan's pray )
جولای 13, 2017/توسط برجسته
دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان ( Nineteenth day of Ramadan's pray )

دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان ( Nineteenth day of Ramadan’s pray )

دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان ( Nineteenth day of Ramadan's pray )
جولای 13, 2017/توسط برجسته
دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان ( Eighteenth day of Ramadan's pray )

دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان ( Eighteenth day of Ramadan’s pray )

دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان ( Eighteenth day of Ramadan's pray )
جولای 13, 2017/توسط برجسته
دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان ( Seventeenth day of Ramadan's pray )

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان ( Seventeenth day of Ramadan’s pray )

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان ( Seventeenth day of Ramadan's pray )
جولای 13, 2017/توسط برجسته
دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان ( sixteenth day of Ramadan's pray )

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان ( sixteenth day of Ramadan’s pray )

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان ( sixteenth day of Ramadan's…
جولای 13, 2017/توسط برجسته

pdf آموزشی

داستان کوتاه یک رنگین کمان درهم پیچیده

داستان کوتاه یک رنگین کمان درهم پیچیده

داستان کوتاه یک رنگین کمان درهم پیچیده

A Rainbow Tangled Up

نویسنده: …
آوریل 22, 2019/توسط برجسته
داستان کوتاه آرزوی یک ماهی

داستان کوتاه آرزوی یک ماهی

داستان کوتاه آرزوی یک ماهی

A Fish with a Wish

نویسنده: ات…
آوریل 18, 2019/توسط برجسته
داستان کوتاه بچه جذابی مثل من

داستان کوتاه بچه جذابی مثل من

داستان کوتاه بچه جذابی مثل من 

A Cool Kid Like Me

نویس…
آوریل 18, 2019/توسط برجسته
داستان کوتاه افکار کوچک (مشکل لاک پشتی)

داستان کوتاه افکار کوچک (مشکل لاک پشتی)

داستان کوتاه افکار کوچک (مشکل لاک پشتی)

Tiny Thoughts - T…
آوریل 17, 2019/توسط برجسته
سوالات نهایی انگلیش تایم

سوالات نهایی انگلیش تایم

سوالات نهایی انگلیش تایم

Final Questions English Time

انگل…
آوریل 16, 2019/توسط برجسته
داستان کوتاه برای جلوگیری از صلح جهانی: بالهای عدالت

داستان کوتاه برای جلوگیری از صلح جهانی: بالهای عدالت

داستان کوتاه برای جلوگیری از صلح جهانی: بالهای عدالت

To Prevent Worl…
نوامبر 10, 2018/توسط برجسته
سوالات نهایی امریکن انگلیش فایل

سوالات نهایی امریکن انگلیش فایل

سوالات نهایی امریکن انگلیش فایل

Final Questions American English…
اکتبر 15, 2018/توسط برجسته
سوالات میان ترم هیپ هیپ هورای

سوالات میان ترم هیپ هیپ هورای

سوالات میان ترم هیپ هیپ هورای

The Midterm Questions Hip H…
جولای 18, 2018/توسط برجسته