داستان های کوتاه

کتاب داستان مسابقات اسکی (Ski Race)

کتاب داستان مسابقات اسکی (Ski Race)

کتاب داستان مسابقات اسکی (Ski Race) نوشته Eleanor Jupp که برای شما عزیزان زب…
جولای 24, 2017/توسط برجسته
کتاب داستان تعقیب روزنامه (Newspaper chase)

کتاب داستان تعقیب روزنامه (Newspaper chase)

کتاب داستان تعقیب روزنامه (Newspaper chase) نوشته John Escott می …
جولای 24, 2017/توسط برجسته
کتاب داستان پائول و پیر در پاریس (Paul and Pierre in Paris)

کتاب داستان پائول و پیر در پاریس (Paul and Pierre in Paris)

کتاب داستان پائول و پیر در پاریس (Paul and Pierre in Paris) نوشت…
جولای 24, 2017/توسط برجسته
کتاب داستان به سوی خطر (Drive into Danger)

کتاب داستان به سوی خطر (Drive into Danger)

کتاب داستان به سوی خطر (Drive into Danger) نوشته Rosemary Bo…
جولای 24, 2017/توسط برجسته
کتاب داستان شاهزاده ویلیام (Prince William)

کتاب داستان شاهزاده ویلیام (Prince William)

کتاب داستان شاهزاده ویلیام (Prince William) نوشته John Escott می ب…
جولای 24, 2017/توسط برجسته
کتاب داستان هدیه کریسمس (The gift of the magi)

کتاب داستان هدیه کریسمس (The gift of the magi)

کتاب داستان هدیه کریسمس (The gift of the magi) نوشته O. Henr…
جولای 24, 2017/توسط برجسته
کتاب داستان برای زندگیت فرار کن (Run of your Life)

کتاب داستان برای زندگیت فرار کن (Run of your Life)

کتاب داستان برای زندگیت فرار کن (Run of your Life) نوشته Steph…
جولای 24, 2017/توسط برجسته
داستان رابین هود (Rabin Hood)

داستان رابین هود (Rabin Hood)

داستان رابین هود (Rabin Hood) اثر John Escott . این کتاب دارای…
ژانویه 14, 2017/توسط برجسته

کلیپ آموزشی

متفرقه

دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان ( Twelfth day of Ramadan's pray )

دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان ( Twelfth day of Ramadan’s pray )

دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان ( Twelfth day of Ramadan's p…
جولای 12, 2017/توسط برجسته
دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان ( Eleventh day of Ramadan's pray )

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان ( Eleventh day of Ramadan’s pray )

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان ( Eleventh day of Ramadan's pray )
جولای 11, 2017/توسط برجسته
دعای روز دهم ماه مبارک رمضان ( Tenth day of Ramadan's pray )

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان ( Tenth day of Ramadan’s pray )

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان ( Tenth day of Ramadan's pray )

جولای 11, 2017/توسط برجسته
دعای روز نهم ماه مبارک رمضان ( Ninth day of Ramadan's pray )

دعای روز نهم ماه مبارک رمضان ( Ninth day of Ramadan’s pray )

دعای روز نهم ماه مبارک رمضان ( Ninth day of Ramadan's pray )

جولای 11, 2017/توسط برجسته
دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان ( Eighth day of Ramadan's pray )

دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان ( Eighth day of Ramadan’s pray )

دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان ( Eighth day of Ramadan's pray )…
جولای 11, 2017/توسط برجسته
دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان ( Seventh day of Ramadan's pray )

دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان ( Seventh day of Ramadan’s pray )

دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان ( Seventh day of Ramadan's pray )…
جولای 11, 2017/توسط برجسته
دعای روز ششم ماه مبارک رمضان (Sixth day of Ramadan's pray)

دعای روز ششم ماه مبارک رمضان ( Sixth day of Ramadan’s pray )

دعای روز ششم ماه مبارک رمضان ( Sixth day of Ramadan's pray )

جولای 11, 2017/توسط برجسته
دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان (Fifth day of Ramadan's pray)

دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان ( Fifth day of Ramadan’s pray )

دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان ( Fifth day of Ramadan's pray )…
جولای 10, 2017/توسط برجسته

pdf آموزشی

داستان کوتاه راز زندگی هازل

داستان کوتاه راز زندگی هازل

داستان کوتاه راز زندگی هازل

Hazel’s Secret Life

نویسنده و…
می 23, 2019/توسط برجسته
داستان کوتاه فینبو

داستان کوتاه فینبو

داستان کوتاه فینبو

Finbo

نویسنده و تصویرگر: جاناکی سوری…
می 21, 2019/توسط برجسته
داستان کوتاه الیاس در روستای عمو یورو

داستان کوتاه الیاس در روستای عمو یورو

داستان کوتاه الیاس در روستای عمو یورو

Elias in the Village of Uncle Euro
می 20, 2019/توسط برجسته
داستان کوتاه کیک روکی

داستان کوتاه کیک روکی

داستان کوتاه کیک روکی

Cookie Rookie

نویسنده: امی آپشو و سالم دِبزنک
می 15, 2019/توسط برجسته
داستان‌های اخلاقی برای کودکان

داستان‌های اخلاقی برای کودکان

داستان‌های اخلاقی برای کودکان

Children's Stories with a Moral

نو…
می 14, 2019/توسط برجسته
داستان کوتاه دوستی گل و زنبور عسل

داستان کوتاه دوستی گل و زنبور عسل

داستان کوتاه دوستی گل و زنبور عسل

Busy Bee’s Flower Friends

نو…
می 12, 2019/توسط برجسته
داستان کوتاه برلی و گرام برفراز جنگل

داستان کوتاه برلی و گرام برفراز جنگل

داستان کوتاه برلی و گرام برفراز جنگل

Burly and Grum Beyond the Forest

می 8, 2019/توسط برجسته
داستان کوتاه برلی و گرام و شهر مرموز

داستان کوتاه برلی و گرام و شهر مرموز

داستان کوتاه برلی و گرام و شهر مرموز

Burly and Grum and the Secret City…
می 7, 2019/توسط برجسته