تیم آموزشی زبان برجسته در نظر دارد کل مهارت های انگلیسی را با روش های نوین و کاربردی ارائه دهد. این تیم مجازی سعی دارد آموزش های لازم را با نکات کلیدی در مورد تمام مهارت ها به صورت تصویری تقدیم شما عزیزان بکند. آن چیزی که این سایت را بادیگر سایت ها متمایز میکند، نحوه آموزش و ایجاد پک های متناسب با کشور خودمان است. همانطور که میدانیم پک های موجود در بازار برای کشور های مختلف ساخته شده اند که ما لزوما به دلیل نداشتن پک متناسب با فرهنگ و زبان مان از آنها استفاده میکنیم لذا با کنار گذاری تمام موانع یادگیری، از شما دعوت میکنیم به ما بپیوندید تا بتوانیم باهم در یادگیری زبان سهیم باشیم.

مدیران : مهدی صیادی – جعفر رحمتی