کتاب داستان شاهزاده ویلیام (Prince William)

کتاب داستان شاهزاده ویلیام (Prince William) نوشته John Escott می باشد. این داستان در سطح beginner نوشته شده که دارای بیش از 300 کلمه جدید به زبان British English و حالت Originals برای زبان آموزان طراحی شده است. کتاب داستان شاهزاده ویلیام (Prince William) در 15 صفحه و البته بدون فایل صوتی می باشد. با نگاهی دقیق تر می توان گفت خواندن داستان  انگلیسی دایره لغات (vocabulary) و قواعد زبان (grammar) را تقویت می کند که مهمترین فایده آن این است که می دانید یک لغت یا مبحث دستوری را باید در چه موقعیتی بکار برد. علاوه بر این، داستان هایی که دارای فایل صوتی هستند می توانند تلفظ شما را نیز بهبود بخشند.  در زیر بخشی از این داستان را قرار دادیم تا با محتوای داستان آشنا شوید.

!A New Prince

It is the evening of 2 1 June 1982 – the first day of
summer. Newspaper and television reporters near the
,doors of St Mary s Hospital in Paddington, London
.talk qui ckly into their telephones

‘It’s a boy … Yes! … Princess Dian a has a little
boy … at 9.03 this evening … England has a new
prince! … Yes, and mother and child are well … We’re
‘…waiting to see Prince Charles

At eleven o’clock that night, Prince Charles – the
Prince ofWales – comes out of the hospital. He answers
question s from the reporters about his new SOI L
‘He has blue eyes,’ Prince Charles says. ‘He and his

‘.mother are very well.They’re coming home tomorrow
‘.What ‘s his name ?’ the reporter s want to kn ow
.Prince C harles smiles. ‘We don’t know,’ he says
‘.We’re thinking about it
.Charles likes the name Art hur, but Dia na does not

She wants William. A week later, the repo rters have
their answer:William Arthur Philip Loui s. Hi s mother ‘s
‘.name for him is ‘Wills

کتاب داستان هدیه کریسمس (The gift of the magi)

کتاب داستان هدیه کریسمس (The gift of the magi) نوشته O. Henry  می باشد که در 12 صفحه و فایل صوتی 13 دقیقه ای برای شما زبان آموزان آماده شده است. کتاب داستان هدیه کریسمس (The gift of the magi) در سطح beginner  نوشته شده که دارای بش از 300 کلمه جدید و گرامر متفاوت می باشد. با نگاهی دقیق تر می توان گفت خواندن داستان  انگلیسی دایره لغات (vocabulary) و قواعد زبان (grammar) را تقویت می کند که مهمترین فایده آن این است که می دانید یک لغت یا مبحث دستوری را باید در چه موقعیتی بکار برد. علاوه بر این، داستان هایی که دارای فایل صوتی هستند می توانند تلفظ شما را نیز بهبود بخشند. حال شما زبان آموزان با چنین مطالب گفته شده به بخشی از متن داستان که در زیر برای شما ارائه شده به توانایی بیافزایید.

One dollar and eighty-seven cents. That was all. And sixty cents of
it was in pennies. Pennies saved one and two at a time by
bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until
one’s cheeks burned with the silent imputation of parsimony that
.such close dealing implied

.Three times Della counted it. One dollar and eighty-seven cents
And the next day would be Christmas. There was clearly nothing to
do but flop down on the shabby little couch and howl. So Della did
it. Which instigates the moral reflection that life is made up of sobs,
.sniffles, and smiles, with sniffles predominating

While the mistress of the home is gradually subsiding from the first
stage to the second, take a look at the home. A furnished flat at $8
per week. It did not exactly beggar description, but it certainly had
that word on the lookout for the mendicancy squad. In the vestibule
below was a letter-box into which no letter would go, and an  electric button from which no mortal finger could coax a ring. Also
appertaining thereunto was a card bearing the name “Mr. James
‘.Dillingham Yo

کتاب داستان برای زندگیت فرار کن (Run of your Life)

کتاب داستان برای زندگیت فرار کن (Run of your Life) نوشته Stephen Waller می باشد که در سطح beginner طراحی شده است . کتاب داستان برای زندگیت فرار کن (Run of your Life) دارای بیش از 300 کلمه جدید، متن26 صفحه ای همراه با فایل صوتی می باشد.

با نگاهی دقیق تر می توان گفت خواندن داستان  انگلیسی دایره لغات (vocabulary) و قواعد زبان (grammar) را تقویت می کند که مهمترین فایده آن این است که می دانید یک لغت یا مبحث دستوری را باید در چه موقعیتی بکار برد. علاوه بر این، داستان هایی که دارای فایل صوتی هستند می توانند تلفظ شما را نیز بهبود بخشند.

و اما روش خواندن داستان های کوتاه انگلسی، قبل از هر چیز شما باید داستانی را انتخاب کنید که متناسب با سطح زبان شما باشد.

یکی از روش های موثر در این خصوص این است که شما ابتدا یک بار داستان را مرور کنید در این مرحله اگر با لغتی نا آشنا برخورد کردید که باعث شود شما داستان را متوجه نشوید معنی آن را در یک دیکشنری (ترجیحا دیکشری تک زبانه انگلیسی متناسب با سطح خودتان) چک کنید ولی اگر کلمه ی جدیدی تاثیر چندانی در درک شما از داستان ندارد معنی آن را چک نکنید.

یک بار دیگر هم داستان را بخوانید اما این بار سعی کنید تا حد ممکن تمام جزئیات داستان را بررسی کنید (مثل چک کردن همه واژگان و قواعدی که برای شما جدید هستند).

در زیر بخشی از متن داستان را برایتان قرار دادیم تا با محتوای داستان آشنا شوید.

.It was the fourth day of their stay in Barcelona

Kim and Dave were seventeen. They had  the  same Spanish teacher at school in Liverpool, a big town in England. ‘Do you want to talk Spanish³’ their teacher said. ‘Well, go to Spain

There  were  eight  of  them  from  the  same school on  this holiday. They  went to school every  morning  and  talked Spanish. Then, in the afternoons they usually went out by bus and saw   something in Barcelona. important buildings,furious pictures, old .photographs

. Something new every day

داستان رابین هود (Rabin Hood)

داستان رابین هود (Rabin Hood) اثر John Escott . این کتاب دارای 33 صفحه می باشد که همه جلات همراه با تصاویر اراده شده است. داستان رابین هود (Rabin Hood) در سطح beginner قرار دارد که دارای 300 کلمه جدید می باشد. داستان رابین هود (Rabin Hood) درباره یک فرد شجاع روستایی است که می خواهد انتقام افراد ضعیف و روستاییان بیچاره را از حاکم زورگوی شهر خود بگیرد و به همراه یاران خود در جنگل زندگی میکند ومنتظر فرصت می نشیند تا … شما عزیزان می توانید با خواندن این داستان پر مهیج و زیبا علاوه بر آشنا بهتر انگلیسی و یادگیری لغات جدید سطح خود را ارتقا دهید. حال بخشی از متن این داستان را برای شما زبان آموزان قرار دادیم تا با آن آشنایی مختصری پیدا کنید.

 Richard the First is King of England. He is a brave, good man, and .the people love him. They call him Richard the Lion hear

 But when the King goes away, his

…brother Prince John does his work

  !Sheriff of Nottingham, the people must pay more taxes

.But Prince John, some of them can’t pay

!Then take their houses and animals away from them

Robin of Locksley  lives near the town of Nottingham. He has a big .house near Sherwood Forest

Prince John is a thief!  I must do something to help the people .without homes or money,Lady Marian

 . You’re a brave man, but I  am afraid for you