گرامر used to

گرامر used to

امروز می خواهم در مورد گرامر used to صحبت کنم. البته به دو ساختار بسیار مهم دیگر

یعنی be used to و get used to هم اشاره خواهم کرد.

چیزی که در گرامر بسیار اهمیت دارد یادگیری کاربرد چیزهایی است که یاد می گیرید. بنابراین من

همیشه تمرکز ویژه ای در بیان کاربرد ساختارهایی که درس می دهم دارم. بدون دانستن

کاربرد، گرامر معنی ندارد.

گرامر used to

کاربرد 

–  برای بیان کاری که در گذشته بطور مرتب انجام می دادیم (عادت داشتیم) بکار می رود.

–  برای بیان حقایقی در زمان گذشته

حالت فعل 

–  بعد از used to فعل بصورت مصدر بدون to می آید.

بعنوان مثال، اگر بخواهیم بگوییم: “برادرم قبلاً سیگار می کشید” و

منظورمان این باشد که الان دیگر سیگار نمی کشد، می توانیم بگوییم:

.My brother used to smoke

 

 • من به این مهد کودک می رفتم. (الان دیگر نمی روم)

.I used to go to this kindergarten

مثال های بالا در مورد عادتی در زمان گذشته (کاری که در گذشته بطور مرتب انجام می

دادیم) حرف می زنند. به عنوان مثال برای بیان حقایق در زمان گذشته به جمله زیر دقت کنید:

این ساختمان قبلاً یک مدرسه بود:

.This building used to be a school

 گرامر be used to:

کاربرد

این عبارت زمانی بکار می رود که می خواهیم بگوییم با چیزی یا انجام کاری در زمان گذشته آشنایی داریم.

حالت فعل

بعد از be used to فعل بصورت ing دار می آید. البته می توانید بعد از آن از اسم هم

استفاده کنید.

مثال:

 • من به ترافیک سنگین عادت دارم.

.I am used to heavy traffic

 • من به زندگی در شهر بزرگ عادت دارم.

.I am used to living in a big city

اگر از زمان گذشته فعل be یعنی was و were استفاده کنید، منظور آشنایی با چیزی یا کاری در زمان گذشته است. بعنوان مثال:

وقتی در آنجا کار می کردم به صبح زود بیدار شدن عادت داشتم.

.When I was working there, I was used to getting up early

 گرامر get used to:

کاربرد

–  برای بیان عادت کردن به چیزی

حالت فعل 

–  بعد از used to فعل بصورت ing دار می آید. البته می توانید بعد از آن از اسم هم

استفاده کنید.

مثلا :

 • من به زندگی کردن در هوای گرم و مرطوب عادت خواهم کرد.

.I will get used to living in hot and humid weather

همانطور که می بینید با تغییر زمان فعل get می توانید عادت کردن را در زمان های مختلف بیان کنید.

یکی از بهترین راه های یادگیری زبان و به خصوص ساختار های گرامری نگاه کردن و تکرار عبارات بکار رفته در فیلم هاست. بدون تکرار هرگز چیزی را عمیق یاد نخواهید گرفت. فیلم

دیدن به قصد یادگیری زبان با فیلم دیدن تفریحی فرق دارد. شما شاید مجبور شوید روی ۱۰ دقیقه از یک فیلم پر

دیالوگ یک ساعت یا حتی بیشتر هم وقت بگذارید. اما، در آخر نتیجه ای که می گیرید شگفت انگیز خواهد بود.

منفی کردن 

used to را معمولا با never و یا didn’t use to منفی می کنیم.

.I never used to smoke, but now I smoke twenty a day

من قبلنا هیچوقت سیگار نمی کشیدم، ولی حالا روزی بیست تا سیگار می کشم.

.No, I didn’t use to exercise on a regular basis

نه، قبلنا به صورت منظم ورزش نمی کردم.

 

سؤالی کردن 

برای سؤالی کردن used to از فعل کمکی did استفاده می کنیم.

 

?Did you use to exercise regularly

قبلنا مرتب ورزش می کردی؟

 ‘?Did you use to go ice-skating when you were young-
‘.No, I never did-

– قبلنا که جوان بودی می رفتی اسکی روی یخ کنی؟
– نه، هیچوقت نرفتم.

منفی و سؤالی کردن  get used to – be used to:

چون این دو اصطلاح دارای افعال اصلی هستند، منفی و سؤالی کردن آنها تابع قوانین منفی

و سؤالی کردن افعال اصلی و همچین فعل to be است.

.I’m not used to cold weather

من به هوای سرد عادت ندارم.

.We aren’t used to washing the dishes

ما به شستن ظرف ها عادت نداریم.

be used to مترادف be accustomed to و get used to مترادف become accustomed to است.

کاربرد ( be going to ) در زمان آینده

کاربرد (be going to) در زمان آینده

*be going to در معنی (مقصد داشتن،تصمیم داشتن) در زمان آینده نقش will را بازی می

کند.یعنی نمایانگر قصد و تصمیم  است منتهی در مورد این قصد قبلا پیش بینی لازم به

عمل آورده شده است،در حقیقت  will یا be going to برابر بوده ولی یک فرق جزئی بین

آنها است که این اختلاف با جملات زیر روشن می شود.

.She has bought some cloth , she is going to make a dress

او مقداری پارچه خریده و تصمیم دارد (قصد دارد) یک پیراهن بدوزد.

*در این جمله خریدن پارچه به منظور تهیه ی پیراهن است و جمله نشان می دهد زمانی

باید از going to استفاده کنیم که قبلا در مورد عملی که قصد انجام آن را داریم پیش بینی

و تهیه لازم را دیده باشیم و این پیش بینی همان خریدن پارچه است.

و حال به دو جمله ی زیر با دقت توجه کنید:

.Father : I`ve left my watch upstairs

پدر:من ساعتم را در طبقه بالا جا گذاشتم.

.Son : I will get it for you

پسر:من آنرا برایتان خواهم آورد.

در جمله  دوم پسر از پیش نمیدانسته که پدرش ساعتش را در طبقه بالا جا گذشته است

به همین جهت به جای  be going to  از will  استفاده می شود.

می توان بجای be going to  از افعال want ،  plan  و  decide  نیز استفاده نمود.مثال:

.I want to talk to him

قصد دارم(تصمیم دارم)با او صحبت کنم.

.I plan to talk to him

تصمیم گرفته ام با او صحبت کنم.

.I have decide to talk to him

*بعد از  to be going to  که نقش زمان آینده را بازی می کند از دو

فعل go و come استفاده نمی گردد بلکه بجای آن از زمان حال استمراری با قید زمان آینده

مشخص استفاده می شود.

مثلا بجای جمله :

.He is going to come tomorrow

بهتر است بگوییم:

.He is coming tomorrow

و بجای جمله :

.He is going to go there next work

بهتر است بگوییم:

.He is going there next week

او هفته آینده آنجا می رود. (قصد دارد هفته آینده به آنجا برود.)

نکته: اکثر دانشجویان زبان انگلیسی تصور می کنند  be going to که فقط در زمان آینده

بکار می رود و درحالی که این امر اشتباه بوده و ما می توانیم در زمان گذشته نیز برای تمام ضمایر از آن استفاده کنیم. مثال:

.I was going to tell you the fact, but he didn`t let me

من قصد داشتم حقیقت را به شما بگویم ولی او اجازه نداد.

تفاوت و کاربرد های (will and going to)

تفاوت و کاربرد های (will and going to)

یکی از مباحث بسیار مهم که در زبان انگلیسی می تواند برای  اکثر زبان آموزان گیچ کننده باشد نحوه به کار گیری will و going to  در جمله است .

در این مقاله ما تفاوت و کاربرد های going to و will را به سادگی برای شما بیان میکنیم.

ممکن است این سوال پیش بیاید که تفاوت بین going to و will چیست ؟ هر دوی آنها در زمان آینده استفاده می شود و دارای تفاوت های جزئی با یکدیگر هستند اگر چه در اکثر مواقع می توان will و going to را به جای هم در جمله به کار برد و حتی اگر در جملات شما این دو عبارت را به طور اشتباه به جای هم استفاده کنید یک فرد انگلیسی زبان منظور شما را  بدون هیچ مشکلی متوجه می شود.

 

چه زمانی going to را استفاده می کنیم:

معمولا عبارت going to  را در آینده استفاده می کنیم ولی در برخی مواقع می شود در زمان حال هم از آن استفاده کرد.

 در موقعیت های زیر می توان از  going to استفاده کرد.

1.ما از قبل قصد و تصمیم به انجام کاری را در آینده گرفته ایم.( برنامه قبلی )

 

آنها  به ساحل می روند در واقع آنها قبلا خانه کوچک ساحلی را در آنجا خریداری کرده اند. They‘re going to retire to the beach – in fact they have already bought a little beach house
 من پیشنهاد کاری را قبول خواهم کرد. I‘m going to accept the job offer

2.  زمانی که چیزی قرار است در آینده اتفاق بیوفتد. ( بر اساس شواهد )

براساس شواهد و یا تجربه شما  احتمالا چیزی قرار است در آینده اتفاق بیوفتد.

فکر کنم که بارون قرار بیاد. یک قطره بارون را احساس کردم I think it is going to rain – I just felt a drop
حالم خوب نیست فکر کنم دارم بالا بیارم. I don’t feel well. I think I’m going to throw up

3.  زمانی که چیزی در حال اتفاق افتادن می باشد.

 برگرد! بمب الان ها هستش که منفجر بشه. Get back! The bomb is going to explode

چه زمانی از فعل کمکی will استفاده می کنیم:

1.برای کارهایی که همین الان تصمیم به انجام آن گرفته ایم.( تصمیم سریع )

بدین معنی می باشد که شما همان لحظه تصمیم گرفته اید کاری را انجام دهید.

برای تو هم یکی می خرم. I’ll buy one for you too
فکر می کنم که یکی از انهارو امتحان خواهم کرد( من همین الان تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم.) I think I’ll try one of those. (I just decided this right now)

2 . زمانی که به چیزی در آینده فکر می کنیم و یا به آن باور داریم.( پیش بینی کردن )

تیم ما قهرمان لیگ نخواهد شد. My team will not win the league this season
فکر کنم می خواد بارون بیاد چتر رو بیار با خودت I think it will rain later so take an umbrella with you

نکنه: برای پیش بینی در زمان آینده شما می توانید هم از will  و هم از going to استفاده کنید.

3. برای پیشنهاد  و  قول دادن و یا تهدید کردن

اگر الان خرید کنی بهت تخفیف میدم. I’ll give you a discount if you buy it right now
قول می دهم که دفعه بعدی خوب رفتار کنم. I promise I will behave next time
اگر مایل باشی به سینما می برمت I’ll take you to the movies if you’d like

4. زمانی که می خواهیم جواب منفی به کسی برای انجام کاری بدهیم از won’t استفاده می کنیم.

 بهش گفتم که آشغال هارو بیرون ببره ولی این کارو انجام نداد. I told him to take out the trash but he won’t do it
بچه هام به هر چی که بهشون می گم گوش نمی دهند My kids won’t listen to anything I say
ماشین هم روشن نمی شود My car won’t start

پیش بینی در آینده

همانطور که شما می دونید از will و going to می توانیم برای پیش بینی چیزی در آینده بدون ایجاد تفاوت معنایی استفاده کنیم.

 

گزارش هواشناسی می گوید که فردا هوا بارانی هست.

The weather report says it willrain tomorrow. (Correct)

The weather report says it is going to rain tomorrow. (Correct)

مقایسه will  و going to

اگر کسی از شما سوال که :

آیا امروز عصر مشغول به کاری هستی؟  “Are you busy this evening” اگر در پاسخ بگویم که بله می خواهم به سینما بروم“Yes, I’m going to the movies”  بدین معنی است که ما از قبل برنامه ریزی کرده ایم(قبل از اینکه این سوال از ما پرسیده شود) در این مواقع نمی توانیم از will استفاده کنیم. اما اگر شما هیچ گونه برنامه ریزی نکردید می توانید بگویید “I will probably watch TV” ( من احتمالا به سینما خواهم رفت ) و یا “I‘m probably going to watch TV”

(من احتمالا به سینما خواهم رفت.) استفاده کنید

هر دوی will و going to در این موقعیت قابل استفاده هستند به دلیل اینکه چیزی را در آینده پیش بینی می کنیم.( به دلیل اینکه از قبل برنامه ریزی نکردیم )

انواع جمله (Types of sentences)

انواع جمله (Types of sentences)

در بخش ساختار جمله خود جمله و اجزای ساختاری آن به طور کلی معرفی شده است.حال در این قسمت می خواهیم انواع جمله در انگلیسی را مورد بررسی قرار دهیم.به طور کلی جملات در انگلیسی می توانند بر اساس محتوا و مقصودشان به چهار دسته تقسیم شوند:

1- جمله خبری (Declarative sentence)

جمله ای که یک واقعیت یا ایده ای را بیان می کند و در تعریف سنتی،به جمله ای که خبری را اعلان می نماید.اینگونه جملات با علامت نقطه (.) به پایان می رسند.

.The police officer stopped the man in the red car because he was speeding

پلیس اون مرد رو با ماشین قرمز متوقف کرد چون داشت بیش از سرعت مجاز رانندگی می کرد.

.The concert begins in two hours

کنسرت ظرف مدت دو ساعت آینده آغاز می شود.

.July 4th is Independence Day

چهارم جولای رور “استقلال و عدم وابستگی” است.

.Green is my favorite color

سبز رنگ مورد علاقه من است.

.Susan and Paul found a lost puppy

سوزان و پال یک بچه سگ گم شده را پیدا کردند.

 

  2- جمله سوالی (Interrogative sentence) 

جمله ای که سوالی را مطرح می نماید و با علامت سوال (?) پایان می پذیرد.

?May I borrow your pencil sharpener

می تونم مدادتراشت رو ازت قرض بگیرم؟

?Is it snowing

آیا داره برف می باره؟

?You like Mexican food, don’t you

تو غذای مکزیکی دوست داری،مگه نه؟

?What time do you get up in the morning

صبح چه ساعتی بیدار می شی؟

?Have you had breakfast

آیا صبحانه خوردی؟

 

3جمله امری (Imperative sentence) 

جملات امری می تواند جهت بیان امر و نهی مستقیم (direct order)، دادن دستورالعمل (to give instruction)، درخواست (request)، پیشنهاد (suggestion)، هشدار (warning) و نصیحت (advice) و غیره بکار رود. جملات امری معمولا با علامت نقطه (.) و یا گاها بنا به شدت احساس گوینده، با علامت تعجب (!) به پایان می رسند.

 

.Enjoy some fresh milk

از خوردن شیر تازه لذت ببرید (پیشنهاد).

.Help yourself

از خودتون پذیرایی کنید . (پیشنهاد)

!Go! /Don’t go

برو!/ نرو!(امر و نهی مستقیم)

!Stand up straight

پاشو صاف وایسا!(امر مستقیم)

.Take two tablets every morning

هر روز صبح دو تا قرص بخور . (دادن دستورالعمل)

.Please lower your voice

لطفا صداتون رو بیارین پایین . (درخواست)

.Please bring me the newspaper

لطفا روزنامه رو برام بیار. (درخواست)

.Be careful! the floor is slippery

مواظب باش! کف اتاق لیزه . (هشدار)

.Don’t drink hot coffee it’s harmful for you

قهوه داغ نخور،برای تو مضره . (نصیحت)

 – جمله ندایی و تعجبی (Exclamatory sentence) 

جمله ای که یک احساس عاطفی شدید را بیان می دارد و می تواند در برگیرنده جملات امری عاطفی نیز باشد،همانند مثال آیتم E در پایین. جملات ندایی معمولا با علامت تعجت (!) پایان می یابند،بنابراین به آسانی می توان آنها را شناسایی نمود.

!What a tiring day

چه روز خسته کننده ای!

!I can’t wait for the party

نمی توم برای جشن صبر کنم!(مشتاق و منتظر جشن هستم)

!Oh, my goodness, I won

اوه خدای من،من برنده شدم!

!This is the best day of my life

این بهترین روز زندگی منه !

!Please don’t go! stay here

لطفا نرو! همینجا بمون!

سوالات ضميمه، تأكيدي یا كوتاه (Tag Questions)

سوالات ضميمه، تأكيدي یا كوتاه (Tag Questions)

گاهي در انگليسي براي تأكيد يا تعجب در آخر جملات خبري از يك عبارت سوالي كه شامل ضــــمير فاعلي و فعل كمكي مي باشد استفاده مي شود .

براي ساختن اينگونه از سوالات كه به سوالات ضميمه ، تأكيدي يا كوتاه معروف هستند ، نكات زير را در نظر مي گيريم .

1– سوال ضميمه از نظر مثبت يا منفي بودن ، عكس جمله اصلي مي باشد يعني اگر جمله ي اصلــــي مثبت باشد ، سوال ضميمه منفي خواهد بود و چنانچه جمله ي اصلي منفي باشد ، سوال ضميـــمه مي بايست بشكل مثبت بكار رود .

?ضمير فاعلي + فعل كمكي منفي , جمله ي خبري مثبت

?ضمير فاعلي + فعل كمكي مثبت , جمله ي خبري منفي

?He is a student , isn’t he

?He is not a student , is he

2– در سوال ضميمه هميشه بعد از فعل كمكي از ضمير فاعلي استفاده ميشود بدين صورت كه چنانچه در جمله اصلي فاعل بشكل اسم يا عبارت اسمي آمده باشد ، در سوال ضميمه از ضمير فاعلي مشابـه آن استفاده مي شود

?Mina was playing well , wasn’t she

?My brothers aren’t at school , are they

3– در سوالات ضميمه چنانچه بخواهيم فعل كمكي را بشكل منفي بكار بريم ، آنرا مي بايست بشـــكل مخفف بكار برد .

?Reza will go to Isfahan , won’t he

?They were watching TV , weren’t they

4– چنانچه جمله ي اصلي فعل كمكي داشته باشد از همان فعل كمكي در سوال ضميمه استفاده مــــي شود ولي چنانچه جمله فاقد فعل كمكي باشد در اينحالت از يكي از مشتقات do متناسب با فعل اصلـي  در سوال ضميمه استفاده مي شود بدين صورت كه اگر فعل اصلي گذشته باشد از did واگر فعـــــل اصلي s يا es داشته باشد از does و  اگر فعل بشكل ساده باشد از doاستفاده مي شود .

?I listen to the teacher , don’t I

?We don’t wash the car , do we

?Ali swims in the river , doesn’t he

?She doesn’t speak English , does she

?His father opened his store at 8 , didn’t he

?He didn’t clean the store , did he

 

5– جمله ي اصلي و سوال ضميمه بوسيله كاما از يكديگر جدا مي شوند .

6– چنانچه در جمله ي مثبت از I am استفاده شده باشددر سوال ضميمه ازaren’t I استفاده ميشود.

?I am a good student , aren’t I

نمونه سوال

گزينه ي درست را انتخاب كنيد .

  ?They answered the question , …………… they

a.don’t                       b.do                              c.didn’t                     d.did

 

?You can see him at school , ……………. you

a.can’t                       b.don’t                           c.see                         d.did

 

?We don’t live near here , …………… we

a.do                           b. don’t

c.did                         d. didn’t

?………My brother , Ali is playing in the yard , isn’t

a.Ali                          b. my brother                c. my brother Ali       d. he

?……….,James built the first steam engine

a.did he                     b. didn’t he

c.did James              d. didn’t James

 

سوالات ضميمه ي جملات زير را بنويسيد .

?…………… ,He could speak French well

?………………… ,The students are not listening to the teacher

?………………. ,We didn’t write our homework

?…………………. ,Ali’s sister came late

?……………. ,Zahra cleans the room

?…………………….. ,You will see him next week

?…………………….. ,They won’t leave their home

?…………………… ,I am at home

?………………………… ,He watched TV at 5 o’clock

?……………… ,They’re not in the park

 

شكل صحيح فعل داخل پرانتز را در نقطه چين بنويسيد .

?They …………………… ( answer ) your letter , did they

?Ali ……………………. ( help ) his father , doesn’t he

?We ……………………. ( be ) absent , were we

?The boys …………………… ( play ) in the street , aren’t they

?I ………………….. ( buy ) a new car , won’t I

حال کامل - ماضی نقلی (present perfect tense)

حال کامل – ماضی نقلی (present perfect tense)

اهداف درس(Objectives):
1. – آشنایی با زمان حال کامل
2. – سوالی و منفی کردن این افعال
3. – قیدهای این زمان
4. – کاربرد این زمان

شرح درس:

حال کامل – ماضی نقلی (present perfect tense) عملی است که درگذشته دروقت نامعلومی انجام گرفته ونتیجه و اثرآن تا زمان حال باقی است . این زمان مخلوطی است از زمان حال و گذشته و همیشه ارتباط محکمی با زمان حال دارد . این زمان مخصوصاً درمکالمات ، نامه ها ، روزنامه ها ورادیو تلویزیون استفاده می شود. برای ساخت این زمان از فرمول زیراستفاده می کنیم .

(.Have,,has +past participle (pp

.Have, Has I ,you, we, they, he, she Finished

برای سوالی کردن این زمان دوفعل کمکی have و has را به اول جمله می آوریم .

کلیدم راگم کرده ام .

.have lost my key

؟I Have you lost your key

برای منفی کردن این زمان بعد از دو فعل کمکی مذکور not می آوریم :

.I haven’t forgotten her name

.He hasn’t seen the movie before

علائم این زمان عبارتند از :

just- already- recently- lately- since- for- yet – so far- ever – many times – never – finally-all day- during the past few days – within the past few days- as soon as – now that

توجــه

قید زمانی :

Yesterday, last ….,a minute ago , before ali came دراین زمان به کار نمی روند . برای مثال نمی توانیم بگوییم :

I have opened door a minute ago

درآن صورت باید ازگذشته ساده استفاده کرد .

(since – for (continuative use

1. since1: به معنی“ از “ نشان دهنده مبدازمان است . ( a point in time )

.I haven’t seen him since 10 years ago

.Since he changed he has been much happier

بنابراین since یا باقید زمان گذشته ویا با عبارتی که فعل آن گذشته است بکارمی رود.

1. for2: به معنی “ برای “ و “ بمدت “ نشان دهنده طول زمان است . ( quantity of time )

.I haven’t seen him for 10 years

For هم در زمان ماضی نقلی وهم درجملات گذشته به کارمی رود با این تفاوت که در جملات گذشته بیان کننده ادامه عمل تازمان حال نیست، برای مثال در جمله :

.I studied for 2 years

(2 years ) یعنی مشخص نیست که کدام دو سال مثلا“ پنج تا هفت سال پیش ( اما اکنون مطالعه نمی کنم ) اما هنگامی که می گوییم :

.I have studied for 3 years

یعنی مطالعه من ازسه سال پیش شروع شد ، آن را ادامه دادم و هنوز مشغول مطالعه هستم .

1. just 3: به معنی “تازه” ، درست چند لحظه قبل است و برای بیان عملی است که به تازگی انجام گرفته Just بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می گیرد.

.I’ve just had lunch

همین الان ناهارخورده ام . ( که درفارسی می گوییم : ) همین الان ناهار خوردم .

.Our dinner guests have just arrived

1. already4: به معنی “قبلا“ ، هم اکنون است ومانند just نشان دهنده شکلی است که درگذشته شروع شده اما اخیرا“ یاخیلی نزدیک به زمان حال تمام شده است محل آن بین فعل کمکی وفعل اصلی بعد از فعل to be وگاهی نیز در آخر جمله است معادل این کلمه before است که درآخرجملات ماضی به کارمی رود.

.I have already mailed my package

.He has visited a great number of place already

already زمانی را زودتر از آنچه انتظارمی رود نشان می دهد و در موقعیت های مثبت به کارمی رود اما به طور استثنا به عنوان شک و تردید می تواند در جملات سوالی به کار رود .

.He is in Shiraz already . (or ) he is already in Shiraz

.They know the answer already

?Have they found the thief already

1. yet 5 :بمعنی “هنوز” درجملات منفی و سوالی به کارمی رود و کارزمانی دیرتر از آنچه انتظارمی رود انجام می گیرد و گوینده انتظاردارد چیزی اتفاق بیفتد و معمولا“ در آخر جمله می آید.

.Ali hasn’t read the book yet

.They aren’t here yet

?Is it stopped raining yet

1. so far, up to now6: به معنی “تاکنون” در آخر جملات ماضی نقلی به کارمی رود .

(We have had no trouble with our television set so far. ( up to now

ما تاکنون هیچ مشکلی در مورد دستگاه تلویزیونمان نداشته ایم.

.We have completed 17 lessons so far

1. never7 و ever : به طرز استفاده این دوکلمه درجملات ماضی نقلی توجه کنید :

آیا تاکنون درچین بوده اید ( به چین رفته اید ؟ )

?Have you ever been to china

.No , I have never been to china

بنابراین ever درجملات مثبتِ سوالی و never درجملات منفی به کار می رود.

.I have never seen such a film

تاکنون چنین فیلمی ندیده ام ( که درفارسی می گوییم ) تاحالا چنین فیلمی ندیده بودم.

.He has never driven a car before

1. lately- recently8:

recently قبل ازفعل اصلی وبعد از have وhas ویا درآخرجمله می آید

.She hasn’t written to me recently

.I have been very busy lately

علامت های دیگر :

1. 9– با عبارتهای : It’s the first time , this is the first time ….. ماضی نقلی بکار می‌رود.

(This is the first time he has driven a car . ( not: drives

?Is this the first time you’ve been in hospital

10.1– باکلمات : this week , today , this morning ( evening )….. this term,
هنگامی که این دوره های زمان درزمان صبحت گوینده تمام نشده باشند ماضی نقلی بکارمی رود.

.I’ve smoked 10 cigarettes today

امروز ده نخ سیگارکشیده ام. ( شاید قبل از اینکه امروزبه آخر برسد سیگار بیشتری بکشم .)

?Has Ali had a holiday this year

نکته‌

اگر جمله ای قید زمان نداشته باشد ماضی نقلی است .

.He has put his comb in his pocket

.I have seen this film before

نکته‌

جمله های حال کامل برای بیان کارهایی که از گذشته تاحال تکرارشده به کارمی رود.

قیدتکرار : …..,some times , never , always

تعداد دفعات : …..,once ,twice, three, times, several times

.Ail has watched TV every night this week

علی این هفته هرشب تلویزیون تماشاکرد.

چندبار از باغ وحش دیدن کرده ام.

.I have visited the zoo several times

علامت های دیگری که معنای گذشته تاحال را دارند عبارتند از :

so far , up to now, until now , up to the present, as yet , over , for the last.

.As yet we haven’t made any plans for our holidays

تا حالا نقشه ای برای تعطیلاتم نکشیده ام .

.The car payments have been extended over two- year period

پرداخت پول ماشین بیش ازدوسال ادامه داشت .

دراین هفت روز اخیر

for the last week

مدت زمان ازگذشته تاحال

نکته‌1
الگوی زیربرای بیان مدت زمان ازگذشته تاحال بکارمی رود.

جمله گذشته ساده یا قید گذشته since + +دوره زمان + حال+ IT

(It is 3 years since I saw her . ( since last Friday

نکته‌2
زمان حال کامل درجملات وصفی بعد ازصفات عالی ، اعداد ترتیبی ، the only, the first به کارمی رود در این حالت جمله اصلی زمان حال است .

This is the first time she has been to shiraz .

اولین باراست که به شیراز مسافرت کرده .

گذشته +فاعل + Would rather

.I’d rather you gave me 10 tomans in notes

ای کاش شما اسکناس 10 تومانی به من می دادید.

تست

1) .He is tired because he ………..football all afternoon

a) have played      b) has played        c) had played     d) played

*جمله قبل از because قرار گرفته است زمان حال ساده است و در جمله بعد آن باید از ماضی نقلی استفاده شود.

یك عمل در گذشته انجام شده است و الآن اثر آن باقی است. گزینه a و b درست است. فاعل سوم شخص مفرد است و گزینه b درست است.

او خسته است زیرا بعد از ظهر فوتبال بازی كرده است. پس در زمان گذشته یك عملی انجام داده است و اثر بازی كردن فوتبال خستگی است و به زمان حال رسیده است.

2) .John is unhappy because he ……….his money

a) lost         b) have lost           c) has lost      d) lose

*جان ناراحت است زیرا پولش را گم كرده است. جان در گذشته پول گم كرده است و اثر گم كردن پول موجب ناراحتی جان شده است. گزینه b و c درست است و چون فاعل ما سوم شخص مفرد است گزینه c درست است.

3) .She ………..here since 1948

a) worked     b) have worked     c) has worked      d) was working

*since قیود ماضی نقلی است و مبداء زمان را نشان می دهد. گزینه c و b را انتخاب می كنیم و چون فاعل سوم شخص مفرد است گزینه c انتخاب می شود.

او از سال 1948 اینجا كار كرده است، یا اثر كار كردن در زمان حال باقی است.

4) .I ………..in Greece since 1976

a) have lived     b) lived     c) has lived      d) was living

*از سال 1976 در یونان زندگی كرده ام. گزینه a درست است.

5) .I ………..to him a bout it several times

a) have spoken     b) am speaking      c) speak      d) spoke

*من چندین بار درباره آن موضوع با او صحبت كرده ام. قید several time نشان دهنده ماضی نقلی است و با توجه به فاعل جمله، گزینه a درست است.

6) .She ………….English for 8 years

a) studied       b) have studied       c) has studied      d) studying

*به مدت 8 سال انگلیسی خوانده است. پس چنین كسی قادر به صحبت كردن زبان انگلیسی است. گزینه b و c است و چون فاعل جمله سوم شخص مفرد است گزینه c درست است.

7) .We ………….. 17 lessons so far

a) have learned     b) has learned      c) learned     d) were learning

*ما تا حالا 17 درس را یاد گرفته ایم. So far: تا به حال. گزینه b و a درست است با توجه به فاعل جمله، سوم شخص مفرد است. گزینه a است.

8) .Majid ……………..yet

a)didn’t come   b) haven’t come   c) hasn’t come   d) wasn’t coming

*گزینه c درست است. مجید هنوز نیامده است. با توجه به قید زمان yet.

زمان گذشته کامل (past perfect)

زمان گذشته کامل (past perfect)
ساختار
فعل زمان گذشته کامل (past perfect ) (ماضی بعید) با استفاده از فعل کمکی had و قسمت سوم فعل(past participle) ساخته می شود. همانند زمان حال کامل (ماضی نقلی) یا آینده کامل، در این زمان نیز قسمت سوم فعل با استفاده از اضافه کردن ed- یا d- به آخر افعال با قاعده ساخته می شود در حالی که قسمت سوم فعل افعال بی قاعده از قواعد خاصی پیروی نمی کند.

کلمات ربطی که بیشتر در این زمان استفاده می شوند عبارتند از:

When•
Before•
Because•
As soon as•

جدول زیر سه حالت این زمان را نشان می دهد:

زمان گذشته کامل یا ماضی بعید

جملات مثبت
. . . +سوم فعل قسمت +had +فاعل

.They had practiced together before they gave the concert

آنها قبل از این که کنسرت را اجرا کنند، با هم تمرین کرده بودند.

جملات منفی

. . .+قسمت سوم فعل+ had not/hadn’t +فاعل

.They hadn’t practiced together before they gave the concert

آنها قبل از این که کنسرت را اجرا کنند، با هم تمرین نکرده بودند.

جملات سوالی

?… + قسمت سوم فعل + فاعل + Had

?Had they practiced together before they gave the concert

آیا آنها قبل از این که کنسرت را اجرا کنند، با هم تمرین کرده بودند؟

کاربردها
مهم ترین استفاده های این زمان عبارتند از :

الف) برای بیان عمل یا کاری که در گذشته قبل ازعمل دیگری اتفاق افتاده باشد از گذشته کامل (ماضی بعید) استفاده می شود که نیازمند دو عمل است: عملی که در گذشته دورتر انجام شده به شکل بعید و عملی که بعدا انجام شده به شکل گذشته ساده بیان می شوند.

.When my little baby brother got up, I had eaten my breakfast

هنگامی که برادر کوچکترم از خواب بیدار شد، من صبحانه ام را خورده بودم.

.My mother had gone shopping before she started cooking dinner

قبل از پختن شام مادرم خرید کرده بود.

نکته 1: اگر بخواهیم به مقایسه گذشته ساده و ماضی بعید اشاره کنیم، می توان گفت اگر دوعمل در گذشته پشت سر هم یا با فاصله کوتاهی انجام شده باشند هر دو عمل به شکل گذشته ساده بیان می شوند و اگر عملی در گذشته قبل از عمل دیگر با فاصله انجام شده باشد از گذشته بعید استفاده می شود. به دو مثال زیر دقت کنید:

.When I arrived at the airport, the plane had landed

وقتی که به فرود گاه رسیدم، هواپیما به زمین نشسته بود.

.When I arrived at the airport, the plane landed

وقتی که به فرود گاه رسیدم، هواپیما به زمین نشست.

نکته 2: اگر چندین عمل در گذشته با فاصله کم یا یکی پس از دیگری اتفاق افتاده باشد از گذشته ساده استفاده می کنیم نه ماضی بعید. (رجوع شود به قسمت گذشته ساده)

I arrived home at 1:30, ate my lunch, took a nap, and did my homework.

ساعت یک و نیم به خانه رسیدم، ناهار خوردم، چرت زدم و تکا لیفم را انجام دادم.

ب) برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شده و تا انجام دادن عملی دیگر در گذشته ادامه داشته است.

.My teacher had lived in Paris before he studied art there

معلم من قبل از اینکه تحصیل در رشته هنر را در پاریس آغاز کند، آنجا زندگی کرده بود.

.By the time his uncle got a very good job, he had taken many risks

تا زمانی که عمویش شغل خوبی بدست آورد، ریسک های زیادی را کرده بود.

ج) برای بیان عمل یا حالتی که در زمان مشخص درگذشته اتفاق افتاده است علاوه بر گذشته ساده از ماضی بعید نیز می توان استفاده کرد. کلمات before و after تعیین کننده هستند که کدام عمل ابتدا انجام شده است.

I sent an email on October 7th before she asked me on October 10th.

قبل از این که او در تاریخ دهم اکتبر درخواست کند، من ایمیل را در تاریخ هفتم اکتبر فرستادم.

I had sent an email on October 7th before she asked me on October 10th.

قبل از این که او در تاریخ دهم اکتبر درخواست کند، من ایمیل را در تاریخ هفتم اکتبر فرستاده بودم.

اما اگر زمان گذشته کامل (past perfect) به انجام دادن عملی در گذشته در زمانی مشخص اشاره نکند، نمی توان از آن استفاده کرد. این بدان معنی است که ما مفهوم دیگری جز انجام دادن عملی درگذشته در زمان مشخص را داریم. به عنوان مثال گذشته کامل در جمله زیر دلالت بر کمبود تجربه کافی را دارد تا انجام دادن عملی در زمان مشخص:

(He never drove a car before he got his driving license. (Not correct

او قبل از این که گواهی نامه رانندگی بگیرد، رانندگی نمی کرد.

He had never driven a car before he got his driving license. (Correct

او قبل از این که گواهی نامه رانندگی بگیرد، رانندگی نکرده بود.

د) قوانین زیر به طور معمول در کتابهای گرامر به چشم می خورد:

• گذشته ي ساده + before + ماضي بعید
• گذشته ي ساده + when + ماضي بعيد
• ماضي بعيد + because + گذشته ي ساده
• ماضي بعيد + after + گذشته ي ساده

صرف فعل

اشکال کوتاه شده فعل

مثال:

.After she’d gone home, she turned on the TV

بعد از این که او به خانه رسید، تلویزیون را روشن کرد.

.Her father hadn’t had a day off for weeks

پدر او هفته هاست که به مرخصی نرفته بود.

.The teacher didn’t check our homework until everyone had arrived

تا زمانی که همه برسند، معلم ما تکالیفمان را چک نکرد.

They hadn’t studied well for the test because they didn’t take it seriously.

آنها برای امتحان خوب درس نخوانده بودند چون با آن به طور جدی برخورد نکردند.

I’d been a professional chess player before my friend gave me a chess set.

قبل از این که دوستم ست شطرنج به من بدهد، یک شطرنج باز حرفه ای بوده ام.

.You’d given a lot of money to charity before

شما قبلا پول زیادی را به خیریه داده بودید.

زمان گذشته استمراری (past continuous tense)

زمان گذشته استمراری (past continuous tense)

اهداف درس(Objectives):

– آشنایی با زمان گذشته استمراری

– سوالی و منفی کردن این افعال

– قیدهای این زمان

– کاربرد این زمان

شرح درس:

این زمان بیان کننده عملی است که به صورت استمرار در گذشته در حال انجام گرفتن بوده است و تأکید روی استمرار عمل که در گذشته دردوره ای از زمان در حال انجام گرفتن بوده است ، فرمول این زمان به صورت زیر است :

 Was  ,  were  +  verb  – ing

Were

We , you , they

Watching  TV.

Was

I , he , she , it

Watching  TV.

او به مدت نیم ساعت پشت تلفن در حال صحبت کردن بود .

برای سؤالی کردن این زمان دو فعل کمکی was و were را به اول جمله می آوریم .

شناسایی این زمان :

1– قید when که بعد از آن گذشته ساده می آید .

when  I got  up  this  morning , my  roommate  was  preparing  breakfast .

هنگامی که امروز صبح از خواب بلند شدم هم اتاقم مشغول آماده کردن صبحانه بود (یعنی دوستم قبل از این که من از خواب بلند شوم شروع به آماده کردن صبحانه کرده بود.)

امااگر بگوییم :

 When  I  got  up  this  morning , my  roommate  prepared  breakfast .

یعنی دوستم منتظر شد تا این که من از خواب بلند شوم .

بنابراین اگر قسمتی از جمله با قید when گذشته ساده باشد قسمت دیگر جمله یا گذشته استمراری است یا ماضی بعید و یا گذشته ساده .

 

while , just as , as  – 2 که بعد از آن ها گذشته استمراری به کار می رود .

While  I  was  watering  the  garden  it  began  to  rain .

      هنگامی که داشتم باغ را آب می دادم باران گرفت .

بنابراین اگر قسمتی از یک جمله گذشته استمراری باشد ، قسمت دیگر یا گذشته است یا  گذشته استمراری .

 Just  as  we  were  sitting  down  to  dinner , the  phone  rang .

3– برای نشان دادن عملی که در گذشته چندبار اتفاد افتاده که اکثرا“ با کلمه …all می آید

  
The children were playing football all day

.What  were  you  doing  all  day  yesterday

 4 – با قیود تکراری perpetually , constantly , always:  (برای نشان دادن تداوم کاری درگذشته ) شکل استمراری فعل هم به کار می رود .

.She  was  always  interfering  in  other  people’s  affairs

.He  was  always  ringing  me  up

موارد استفاده گذشته استمراری :

1– بدون‌گفتن‌زمان‌یک‌ پیشرفت‌آهسته و تدریجی رانشان می دهد  .

.It  was  getting  dark

 2– برای نشان دادن عملی که در گذشته شروع شده و شاید بعد از آن هم ادامه پیدا کند .

.At  8  he  was  having  breakfast

این جمله نشان می دهد که آن شخص درساعت 8 در وسط خوردن صبحانه اش بوده (یعنی خوردن صبحانه را قبل از 8 شروع کرده است.)

3– در نقل قول غیر مستقیم : (درخصوص نقل قول ها بعداً صحبت خواهیم کرد.)

“.He  said ;  “ I  am  living  in  Shiraz

.He  said  that  he  was  living  in  Shiraz

 4 – برای نشان دادن عملی که بین دو برهه از زمان در گذشته در حال انجام گرفتن بوده است .

.Between June of 1965 and Dec. of 1960, he was writing a novel

5 – برای نشان دادن دو عمل استمرار که در یک زمان در حال انجام گرفتن بوده است .

.I  was  studying  while  he  was  reading

 اطلاعات خود را بسنجید :

 1.         .As you………….., I  saw you

A. were playing         B. Play            C. Playing           D. Will play

2.                                     .While you were playing, I ………. you

A. Saw           B. See               C. Seen            D. Will see

3.                                  .When you came, I ……………..television

A. was watching            B. Watch         C. Will watch    Did watch

جواب:

1a                         2.b                         3.a

زمان آینده ساده (Simple future tense)

زمان آینده ساده (Simple future tense)

اهداف درس(Objectives):

 1. آشنایی با زمان آینده ساده
 2. سوالی و منفی کردن این افعال
 3. قیدهای این زمان
 4. کاربرد این زمان

شرح درس:

زمان آینده ساده (Simple future tense) عملی را نشان می دهد که در آینده اتفاق خواهد افتاد .

برای ساختن آن از فرمول زیر استفاده می کنیم .

فعل زمان حال+ (will (shall      

رایج ترین فعل کمکی زمان آینده will است و shall بیشتر جنبه رسمی و ادبی پیدا کرده است .

علامت زمان این قیود زمانی :

 tomorrow , next … ,  10  days  later , from  now  on , the  following , the  day after , soon , before long , in future , from now  onward, this  coming  week – end

. I  will  telephone you tomorrow

من فردا به شما تلفن خواهم زد.

یاد آوری 

راه های دیگری نیز برای نشان دادن زمان آینده داریم از قبیل :

(.I meet him tomorrow. ( simple present with time expression

(I am meeting him. ( present progressive

(I am going to meet him tomorrow. ( be going to

(I will be meeting him tomorrow. ( future progressive

(.They are to be here at 10 o’clock. ( be + to + simple v

(.They may go to the cinema tonight. ( aux.+ simple v

برای سوالی کردن این زمان فعل کمکی will را به اول جمله می آوریم :

?Will he telephone you next Friday

و برای منفی کردن آن بعد از will کلمه not می آوریم :

Shall not          shan’t           Will not              won’t

I think I will not (won’t) stay at home this evening

و منفی و سوالی این زمان بصورت زیراست :

(?Will he not work ? (won’t he work

کاربرد زمان آینده :

 1. 1- برای بیان قصد گوینده ، تفکروایده اودرباره آینده که اکثرا“ باافعال واصطلاحات زیرمی‌آید.

Think , know , believe , hope, suppose, expect, sure,…. Probably

.I shall hope  to see you when we return to town

.I am sure that he will come back

?Do you think we’ll win the match

 1. 2- عملی که بصورت عادت درآینده صورت می گیرد.

. Spring will come again

بهاردوباره می آید.

I’ll  probably  fail the quiz

احتمالا“ درامتحان ردمی شوم ( همیشه اینطورمی شود.)

1. 3- درروزنامه ها واخباربرای اعلان وآگاهی ازطرحهای آینده .

.The president will open the new heliport tomorrow

رئیس جمهور فردافرودگاه جدید هلیکوپترراافتتاح خواهد کرد.

 1. 4-هنگامی که هم اکنون تصمیم گرفته ایم کاری راانجام دهیم ( arrangement ) یا قصد انجام آن راداشته باشیم will بکارنمی بریم .

I can not meet you tomorrow because my parents are coming to . see me. ( not :….will come to see me

(…Ali is playing tennis on Monday. (not: will play

Shall- will  :

برای آینده ساده هیچ فرقی بین shall و will وجود ندارد. اما will بیشتراز shall به کارمی رود. درصبحت ها و نوشتارهای رسمی shall بیشتر به کار می‌رود .

will با دوم شخص برای یک پیشنهاد ، تقاضا ویایک دعوت بکارمی رود.

?Will you shut the door

?(asking someone to do ) will you answer the telephone please

?won’t you please join me for a cup of coffee

.I need some money . Don’t worry, I’ll lend you some

هنگامی که تصمیم بگیریم درزمان صحبت کاری انجام بدهیم ( قصد و منظور) Will بکارمی‌بریم .

.I will wait for you

اما اینگونه جملات را نمی توانیم با زمان حال ساده بیان کنیم .

(…I’ll go and shut it. ( not : I go

اما shall هنگامی به کار می رود که قصد و منظور درکار نباشد .

.I  shall  be 25  next  month

ماه آینده 25 ساله می شوم ( نشان می دهد که عمل درآینده انجام خواهد گرفت بدون اینکه فاعل دخالتی درآن داشته باشد). ازاین رو اینگونه جملات را آینده خالص یا ( pure future )  گویند.

(فعل اصلی) Willmain verb  همچنین می تواند باافعالی که مربوط به حس ، فکر و یا مالکیت باشد به کاررود.

( senses- emotion- thinking – possession )

فردا شما را می بینم .

.I ‘ll see you tomorrow

شماراخواهم بخشید.

.I will forgive you

shall رامی توان برای بیان یک پیشنهاد ویاکسب اجازه بکاربرد.

(پیشنهاد )

?shall we take a taxi

(اجازه)

?shall I come in

برای موافقت یا امتناع ( refuse ) از انجام کاری will بکار می بریم .

(The car won’t start. (= the car “refuses ” to start

اگرقول بدهیم کاری راانجام دهیم will بکارمی بریم.

قول می دهم آنچه راکه گفتی به علی نگویم .

I won’t tell Ali what you said . I promise

درسوالات

…shall I   یا  ?…shall we

برای پیشنهاد انجام کاری دیگر will بکارنمی بریم.

Shall I open the window ?

Be going to:

be going to  نشان دهنده این است که فاعل آگاهانه ویا ازروی قصد قبلی درآینده قصد انجام کاری رادارد. درحالیکه will ازروی تصمیم قبلی نیست بنابراین فرم be going to  درموارد زیربکارمی رود :

 1. 1- قصد ومنظور( intention ):

عملی رابیان می کند که کارمطمئنا“ ( certainty ) انجام خواهد گرفت . این تصمیم همیشه باقصد قبلی است .

.Look at the sky. It’s going to be a beautiful day

اگربخواهیم اطمینان ازانجام کاری رابا will بیان کنیم باافعالی مثل  think ,certain , sure , know  می آوریم .

.Look at the sky. I’m sure it will be a beautiful day

 یادآوری

گاهی be going to و will هردو در یک موقعیت بجای هم بکارمی روند.

.My parents will arrive ( are going to arrive ) at 8 tonight

نکته 1

هنگامی که بخواهیم مقصودمان راتأکید کنیم عبارت be going to  می تواند همراه یک عبارت زمانی استفاده شود.

.He is going to be a dentist when he grows up

نکته 2

معمولا“ فعل  go و  come را در عبارت be going to استفاده نمی کنند بلکه بجای آن ازحال استمراری کمک می گیرند. بجای اینکه بگوییم :

(I am going to go (come

می گوییم :

.I am coming./ I am going

 1. 2-  پیشگویی (prediction ):

در این حالت be going to  احساس اطمینان گوینده رابیان می کند که انتظارمی رود عمل درآینده نزدیکی اتفاق افتد ومعمولا“ وقت انجام کارذکرنمی شود.

.Look at those  clouds . It’s going to rain

نکته 3

be going to رامی توان درزمان گذشته نیزبکاربرد درآن صورت عملی را نشان می‌دهد که درگذشته قصد انجام آن راداشتیم اما نتوانستیم آن راانجام دهیم.

I was going to tell you , but he didn’t let me

قصدداشتم به شما بگویم اما اجازه نداد.

یادآوری

برای سوالی کردن فرم be going to  افعال to be را به اول جمله می آوریم .

و برای منفی کردن آن کلمه not  رابعد ازافعال to be  می آوریم .

.Akbar is going to read a book

?Is Akbar going to read a book

(Akbar is going to read a book. (what

?What is Akbar going to read

.Negative : Akbar isn’t going to read a book

تست  

.A.I am sure you ________ a lot better after days of rest

 Will feel        2. Felt       3. Are feeling      4. Would feel

.B.The weather forecast reports that the sun ________ tomorrow

Shine           2. Will shine      3. Shined         4. Didn’t shine

.C.Don’t get up, I ————— the phone

Am answering     2. Answered        3. Will answer      4. answer

 

جواب:

A:1                           B: 2                        c:3

جملات شرطی ( Conditional Sentences )

جملات شرطی ( Conditional Sentences ) از دو شبه جمله تشکیل می شوند؛
شبه جمله شرطی (if clause) که از احتمال صحبت می کند و شبه جمله پایه (result clause )که نتیجه را در صورت روی دادن آن اتفاق شرح می دهد.

.If I’m surfing the Web, I use Google

,If I’m surfing the Web  جمله شرطی

I use Google جمله پایه

 البته در زبان انگلیسی جملات دیگری نیز وجود دارند که از نظر مفهومی شبیه به جملات شرطی هستند، آنها هم از دو شبه جمله  تشکیل می شوند و از هدف، رابطه ی علت و معلولی، مقابله و… صحبت می کنند.

(مشروط If it rains tomorrow, we will cancel our picnic. (Conditional

(علت/اثر Since it rained, we canceled the picnic. (Cause/effect

(علت/اثر It may rain, but that won’t affect our picnic. (Contrast

(علت/اثر Although it’s raining, we’re still having the picnic (Concession

(هدف We must have picnic so that the food isn’t wasted. (Purpose

 اما باید توجه داشته باشیم که این جملات را با جملات شرطی اشتباه نگیریم!
جملات شرطی Conditional Sentences دو نوع هستند جملات شرطی محتمل(factual conditions) و جملات شرطی غیرمحتمل (hypothetical conditions) که البته به شرطی های نوع اول، دوم و سوم هم معروف هستند. این دو نوع نه تنها از نظر ظاهر بلکه از نظر مفهوم هم کاملا با هم متفاوتند.

عبارت شرطی‌ می‌تواند در انتهای‌ جمله نيز بيايد، ولی‌ در اين صورت علامت ويرگول (,) حذف می‌شود:

if you press this button. The door opens
عبارت شرطی‌ عبارت اصلی‌

 

جملات شرطی محتمل: (شرطی نوع اول)

همان طور که از اسمشان هم مشخص است این جملات درباره رویدادهایی صحبت می کنند که در صورت فراهم بودن شرایط حتما اتفاق می افتند برای مثال کارهایی که در طول زندگی مان برای ما به یک عادت تبدیل شده اند مثلا اگر ” اگه بارون بیاد من چترم رو می برم” هرچند هنوز باران نباریده اما اینکه درصورت باران باریدن من چترم را بردارم یک اتفاقی است که حتما روی می دهد. پس رویدادهای طبیعی را هم می توانیم جز این دسته قرار بدهیم مثلا” اگه سیب رو رها کنم به زمین برخورد می کنه”. برای ساختن این جملات درهر دو بند از شکل ساده فعل استفاده می کنیم.

.If you water a plant, it grows

.If you don’t like my book, you can return it

.If it rains, I take the bus

.If it’s a holiday, the store is closed

.If you use a credit card, it’s faster

.If I eat breakfast, I have more energy during the day

.If you made the pie, I know it is good

در جمله شرطی می توانیم از حال استمراری نیز استفاده کنیم.
در جملات پایه از ساختارهای امری هم می توانیم استفاده کنیم.

.If you change your mind, call me

.If a site isn’t secure, don’t enter your credit card information

قبل از جمله امری از then هم می توانیم استفاده کنیم..

.If you change your mind, then call me

در اینگونه از جملات می توانیم از when یا whenever بجای if استفاده کنیم.

.Whenever you mix black and white, you get grey

.Whenever he visits, we play football

ما می توانیم درباره اتفاقهای گذشته هم صحبت کنیم البته با این تفاوت که درهردو شبه جمله فعل گذشته ساده بکار می بریم.

.When I played with my friends, I was happy

جملات شرطی (Conditional Sentences) را هم می توانیم با جمله شرطی شروع کنیم، هم جمله پایه. معنی جمله در هر صورت یکسان است.
با این تفاوت که اگر جمله شرط در ابتدا بیاید بعد از آن کاما می گذاریم.

.If I have diner home, I save money

.I save money if I have diner home

از جملات شرطی محتمل(نوع اول) برای اشاره به رویدهایی که حتما در آینده اتفاق می افتند هم می توانیم استفاده کنیم.
در اینصورت ساختار آن به این شکل خواهد بود:

…+شکل ساده فعل+will/be going to+فاعل+,…,+شکل ساده فعل+فاعل+If

?If you buy a new car, how will you pay for it

(If Maryam studies, she will pass the test. (Actual- likely

.If I have time, I’ll take a vacation

If he gets angry, his blood pressure will go up

.I will take a job in Alaska if I like the area

.If you move to Kish, I’ll come visit you

(If I work hard, I’ll get a promotion. (Possible- likely

همچنین در جملات پایه می توانیم از هرکدام از افعال ( can, could, should, may, might,..) استفاده کنیم. مثلا برای توصیه، صحبت درباره توانایی هایمان و غیره.

.If you have children, you shouldn’t let them play with your car

.If she studies hard, she might get an A on her test

نکته: دقت کنید حتی اگر جمله شرطی (if clause) به آینده هم اشاره کند باز هم تنها از زمان حال استفاده می کنیم.

.If she gets a job, she’ll stop worrying

.Not if she will get a job, she’ll stop worrying

جملات شرطی غیر محتمل: (شرطی نوع دوم)

این جملات درباره موقعیتهای فرضی یا خیالی صحبت می کنند  که احتمال رخ دادنشان غیر ممکن است یا در گذشته می توانستند رخ بدهند اما چون اتفاق نیافتادند حالا احتمال رخ دادنشان غیر ممکن شده. ساختار آنها به این صورت است:

‘,…+گذشته ساده+فاعل+If
·شکل ساده فعل+would/could/might+فاعل 

.If they had more money, they would buy more fruit

.If he left, I would be happier

.If the baby slept longer at night, we wouldn’t be so tired

.If I had the money, I would buy a new car

.I would live in Kerman if I could find a job there

.If you moved back home, your parents would be happy

.If she spoke Italian, she could translate for us

You would share you millions with your friends, if you won the

?!lottery, wouldn’t you

.If he did his home work, he could get better grads

?If you were rich where you would live

.If we had more money, we could fly instead of drive

.If you knew how to cook, you could prepare food for yourself

.If she loved him, she would be very happy

.I wouldn’t leave if I had a better job offer

نکته: در جمله شرط هرچند از فعل گذشته ساده استفاده می کنیم اما داریم به یک موقعیت فرضی در زمان حال اشاره می کنیم. مثلا در جمله بالا گفته شده اگر آنها پول بیشتری داشتند. یعنی در حال حاضر آنها این مقدار پول را در اختیار ندارند.

.If we knew how to build a boat, we would escape

اگر ما می دانستیم چگونه یک قایق بسازیم فرار می کردیم. یعنی ما در حال حاضر نمی دانیم و بلد نیستیم یک قایق بسازیم در نتیجه نمی توانیم فرار کنیم.

نکته: در این گونه جملات اگر فعل یکی از اشکال فعل be  باشد با هر نوع فاعلی از were استفاده می کنیم.

.If I were on this island for a long time, I would go crazy

.However if my friends were with me, I would feel better

.If I were taller, I could reach the top shelf of the cabinet

.I could go home if it were 5:00, but it’s only 3:00

.You would understand my position if you were a little older

نکته: از عبارت  if I were you  می توانیم برای نصیحت کردن استفاده کنیم.

If I were you I wouldn’t ask that question! Our teacher could get angry

اینگونه جملات ممکن است درباره ی حوادثی که درآینده رخ دهد نیز صحبت کنند با این تفاوت که در شرطی نوع اول(محتمل) احتمال رخ دادن آن وجود دارد مثلا “اگر تو به کرمان بروی من به دیدنت می آیم.” این یک شرطی محتمل است چون شدنی است اما در مواردی مثل اگر تو میلیاردر شوی،اگر در یک جزیره ی دور افتاده زندگی کنی و…بیشتر یک رویاست تا واقعیت به همین دلیل اینگونه جملات جز شرطی نوع دوم(غیر محتمل) قرار می گیرند هرچند در مواردی ممکن است ساختاری کاملا مشابه ساختار شرطی نوع اول داشته باشند.

If I get to be President, I’ll put you in charge of everything. )(Possible unlikely

(If I strike it rich, I’ll buy gifts for all my friends. (Possible- unlikely)

این جملات ممکن است بین زمان حال و گذشته ارتباط برقرار کنند یعنی حالت فرضی از زمان گذشته را درنظر بگیرند که می توانست زمان حال را تغییر دهد. مثلا اگر علی پولهایش را پس انداز کرده بود حالا می توانست مقدار زیادی پول داشته باشد. البته از آنجا که ما نمی توانیم گذشته را تغییر دهیم درنتیجه این جملات غیر واقعی هستند. یعنی از قرار معلوم علی در گذشته پولهایش را خرج کرده و حالا پس انداز زیادی ندارد.

.If his grandfather had lived, he would be a too old man now

If we had won last week’s lottery, we would be resting on a beach .in Hawaii now

If I had gotten a flu shot, I wouldn’t be sick. (An event that didn’t .)occur

 شرطی های غیر محتمل: زمان گذشته (شرطی نوع سوم)

این نوع از جملات شرطی Conditional Sentences درباره ی اتفاقاتی صحبت می کنند که می توانست در گذشته رخ دهد. و الان احتمال رخ دادن آن غیر ممکن است. بیشتر برای بیان احساس تاسف بکار می رود. به این نوع جملات، جملات شرطی کامل هم می گویند. ساختار این نوع شرطی ها به این شکل است:

.…..+(شکل سوم فعل) would/ could/ might have p.p + فاعل, +… had+ p.p فاعل+ If

.If you had called me last night, I would have come to see you

.If he had gone to school, he would have learned to read

If she had read the assignment, she could have understood the .lecture

.Food prices would have gone up so much, if hadn’t been a flood

.If they had asked me, I would have helped them

.We would have opened the cabinet if we had had the key

They might have had a better relationship if they had communicated better.

If he had shown more initiative, he might have gotten the promotion.

If you had remembered the food, we could have had a picnic

If the police hadn’t stopped us, we wouldn’t have known the headlight was out.

If we had known it was your birthday, we would have had a party for you.

.If he hadn’t robbed a bank, he wouldn’t have gone to jail

.If Mike had been at the lecture, he could have taken notes

.If he had taken notes, he wouldn’t have minded sharing them

در این نوع شرطی می توانیم در جمله اصلی به رویدادهای حال یا آینده نیز اشاره کنیم  با این تفاوت که در جمله اصلی از ساختار شکل ساده فعل +would/could/might  استفاده می کنیم.

.If I had been born in 1890, I surely wouldn’t be alive now

If we hadn’t saved money last year, we couldn’t take a vacation .next summer

شرطی با unless:

برخی از جملات شرطی Conditional Sentences به جای if از unless استفاده می کنند. Unless  به معنی if not است. در نتیجه ما می توانیم بدون تغییر در جمله هم از unless استفاده کنیم هم if not

.I will walk home if it’s not raining

.I will walk home unless it’s raining

.We’ll be going for a hike on Saturday if it doesn’t rain

.We’ll be going for a hike on Saturday unless it rains

.If you don’t have a ticket, you can’t get in the train

.Unless you have a ticket, you can’t get in the train

 Hope و wish در جملات محتمل:

Hope و wish می توانند بطور ضمنی به موقعیت های فرضی اشاره کنند.
در این گونه جملات جمله ای که بعد از hope می آید از همان شکل فعلی استفاده می کند که  شرطی هایی که درباره آینده صحبت می کنند (شرطی محتمل) در جمله شرط(if clause) یا جمله ی اصلیشان می آورند.

.If we finish our chores on time, we will go to the movies

.I hope we finish our chores on time

.I hope we will go to the movies

و فعل جملاتی که بعد از wish می آیند با فعل جملات شرطی کامل مطابقت دارند. در این جمله ها ما درباره ی چیزهایی صحبت می کنیم که دوست داشتیم الان درست بودند اما اینطور نیست.

If we had finished our chores on time, we could have gone to the movies.

.I wish we had finished our chores on time

.I wish we could have gone to the movies

نکته: بعد از wish از were,would,could استفاده می کنیم اما هرگز will یا can بکار نمی بریم.

شرطی های غیر محتمل: زمان حال و آینده
در این جملات از شکل گذشته فعل برای جمله شرطی وشکل ساده فعل would/ could/ might +  برای جمله پایه استفاده می کنیم.

If I had time, I would always clean the kitchen before leaving for work.

.If I were reach, I would give you a million dollars

.If I already spoke English perfectly, I wouldn’t need this lesson

.If we didn’t have class tomorrow, we could stay up all night tonight

If John were not going away next year, Marry might not be so annoyed with him now.

 Even though , Even if
این دو عبارت هرچند معانی متفاوتی دارند اما هر دو بر حالت شرطی تاکید می کنند.
Even though شکل تاکیدی though است که به معنی” علیرغم این واقعیت که” است. جمله شرطی بعد از even though درباره ی واقعیت صحبت می کند.

.My uncle walked to work even though his job was five miles away

.Even though his job was five miles away, my uncle waked to work

Even if

شکل تاکیدی if است به معنی” اگر هم،چه این اتفاق رخ دهد چه ندهد”. جمله بعد از even if  هم می تواند درباره واقعیت باشد و هم نباشد.

.My uncle will walk to work even if it’s raining

.Even if it’s raining, my uncle will walk to work

نکته:  even if با جملاتی که درباره عادتها یا حوادث و رفتارهای همیشگی در زمان حال یا گذشته هستند می تواند به معنی “حتی وقتی که” هم باشد.

.My uncle walks to work even if it rains

.My uncle used to walk to work even if was raining

If not , unless

در جملاتی که درباره ی رویداد های فرضی یا آینده صحبت می کنند، unless و if not با معنی یکسانی بکار می روند. آنها شرایط منفی ای را توصیف می کنند که ممکن است در بروز رویدادی پیش آید.

peyman will take a math course if it doesn’t conflict with his work schedule.

Peyman will take a math course unless it conflicts with his work schedule.

در جملاتی که درباره اتفاقات گذشته است هم جمله شرط و هم جمله ی پایه رویدادی که خلاف واقعیت است را شرح می دهند مثلا در جملات زیر

Sarah couldn’t have passed her English exam if she hadn’t had a tutor.

Sarah couldn’t have passed her English exam unless she’d had a tutor.

هر دو جمله به این معنی است که او امتحانش را پاس کرد و معلم سرخانه هم داشت.
البته unless در جمله بالا می تواند به این معنی هم باشد که سارا امتحانش را پاس نکرده و تنها داشتن یک معلم سرخانه ممکن است به او کمک کرده باشد.
If not  می تواند در بیان جملات شرطی که مخالف رویداد کنونی هستند نیز بکار رود. اما unless در این مفهوم بکار نمی رود.

Babak and Reza wouldn’t have so much homework, if they weren’t taking calculus.

Only if , not unless
Only if  و not unless را در ابتدای جمله و برای تاکید بر جمله ی شرطی استفاده می کنند. این دو عبارت باعث می شوند جای فعل و فاعل در جمله پایه تغییر کند. در این حالت این فعل ممکن است be، یا افعالی مثل would/ should/ might/ could … باشد.

.Only if our parents approve could we go out on a date

Not unless a party was chaperoned did my patents allow me to attend.

نکته: در جملاتی که با unless شروع می شوند جای فعل و فاعل عوض نمی شد.

.Unless he finishes his project, he’s not going away for the weekend