لغات مکالمه گفتن زمان (Conversation vocabulary Telling Time)

لغات مکالمه گفتن زمان (Conversation vocabulary Telling Time)

لغات مکالمه گفتن زمان (Conversation vocabulary Telling Time) مربوط به درس نهم از بخش (speaking) می باشد برای شما عزیزان زبان آموزان آماده شده است و می توانید با رفتن به این لینک مکالمه مورد نظر را مشاهده فرموده و با تمرین بر مکالمات روزمره خود بیافزایید.

تیم آموزشی برجسته با قراردادن لغات دروس آموزش داده شده شما عزیزان را طرقیب می

کند تا با خواندن این لغات و یادگیری آنها همراه با مکالمات که در لینک (speaking) قرار دارد

آموزش بهتر و بروز دنیا را برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی داشته باشین . بخوانید و تمرین

کنید و بتازید به سوی یادگیری هرچه بهتر زبان.

                                            فهرست لغت            WORD LIST

درباره                     About

بعد از                      after

ساعت زنگدار            alarm clock

در                         at

قبل از                  before

شکسته شده                  broken

کافه تریا               cafeteria

ساعت                    clock

درست                 correct

ناهار خوری          dining room

زود                    early

هرکدام                   every

تعداد کمی                     few

او می خواهد                    he’ll

هتل                   hotel

در ادامه بخوانید  مکالمه درباره کفش و لوازم جانبی

من می خواهم                      I’ll

دیر                    late

دقابق               minutes

ساعت                o’clock

یک بار                   once

رستوران            restaurant

مدرسه                 school

او می خواهد                   she’ll

آهسته، آرام                   slow

بنابراین                      so

برخی، تعدادی                  some

 تئاتر               theater

آنها خواهند شد                 they’ll

دوبرابر                  twice

دانشگاه             university

تا زمان                    until

تماشاکردن                 watch

 ما می خواهیم                   we’ll

ساعت مچی           wristwatch

شما می خواهید                  you’ll

اشکال فعل         Verb Forms

بودن                    be

توانستن                  can

نتوانستن                can’t

می توانست، (گذشته could               (can

   نمی توانست            couldn’t

بلند شو              get up

باید               has to

  باید             have to

امید                hope

در ادامه بخوانید  مکالمه درباره شباهت ها و تفاوت ها

ممکن است                 may

مال خودم                mine

باید                must

نیاز به            need to

باید           ought to

 می بایست             should

 گفتن                  tell

 خواستن به           want to

خواستن                 will

نخواستن              won’t

 اعداد                Numbers

شانزده                 sixteen

هفده             seventeen

هجده               eighteen

نوزده               nineteen

بیست                 twenty

بیست و یک           twenty-one

سی                   thirty

چهل                    forty

چهل و پنج              forty-five

روز هفته         Day of week

دوشنبه                Monday

اصطلاحات           Expressions

ببخشید            excuse me

به موقع                on time

با یاد گیری این لغات و لغات های دیگر که در ادامه می خوانید لذت یادگیری زبان برای شما

آسان می شود و شما را برای خواندن کتاب ها و داستان هایی که در این سایت برای شما

گردآوری شده است مهیا می کند باشد روزی که همه عزیزان بتوانند براحتی انگلیسی

بنویسند، بخوانند و صحبت کنند.

خلاصه موضوع
تاریخ بازنگری
توضیح مختصر
لغات مکالمه گفتن زمان
امتیاز
51star1star1star1star1star
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.