افعال دو كلمه اي (Two – verbs word)

افعال دو كلمه اي (Two – verbs word)

افعال دو كلمه اي (Two – verbs word)

افعال دو كلمه اي (Two – v…
ژوئن 7, 2017/توسط برجسته
گرامر wish

گرامر wish

گرامر wish

wish به معنای «آرزو کردن» یا به بیان غیر رسمی «…
ژوئن 6, 2017/توسط برجسته
گرامر used to

گرامر used to

گرامر used to

امروز می خواهم در مورد گرامر used to صحبت کنم…
ژوئن 6, 2017/توسط برجسته
کاربرد ( be going to ) در زمان آینده

کاربرد (be going to) در زمان آینده

کاربرد (be going to) در زمان آینده

*be going to در معنی (مقصد …
ژوئن 6, 2017/توسط برجسته
تفاوت و کاربرد های (will and going to)

تفاوت و کاربرد های (will and going to)

تفاوت و کاربرد های (will and going to)

یکی از مباحث بسیار مه…
ژوئن 5, 2017/توسط برجسته
ضمایر انعکاسی و تاکیدی (Emphasizing and Reflective Pronouns)

ضمایر انعکاسی و تاکیدی (Emphasizing and Reflective Pronouns)

ضمایر انعکاسی و تاکیدی (Emphasizing and Reflective Pronouns)

ضمایر…
ژوئن 5, 2017/توسط برجسته
ضمایر اشاره (demonstrative pronouns)

ضمایر اشاره (demonstrative pronouns)

ضمایر اشاره (demonstrative pronouns)

ضمایر اشاره (demonst…
ژوئن 5, 2017/توسط برجسته
تفاوت ها و کاربرد های (should, must, have to, ought to)

تفاوت ها و کاربرد های (should, must, have to, ought to)

تفاوت ها و کاربرد های (should, must, have to, ought to)

تفا…
ژوئن 5, 2017/توسط برجسته
کاربرد ها و گرامر کلمات (will and would)

کاربرد ها و گرامر کلمات (will and would)

کاربرد ها و گرامر کلمات (will and would)

کلمات will و would افعال کمکی هستند. افعال کمکی به خودی خو…
ژوئن 5, 2017/توسط برجسته
انواع جمله (Types of sentences)

انواع جمله (Types of sentences)

انواع جمله (Types of sentences)

در بخش ساختار جمله خود جمله و اجزا…
ژوئن 4, 2017/توسط برجسته
نقل قول (Reported speech)

نقل قول (Reported speech)

نقل قول (Reported speech)

نقل قول ها

گاهی لازم است مطلبی را…
ژوئن 4, 2017/توسط برجسته
سوالات ضميمه، تأكيدي یا كوتاه (Tag Questions)

سوالات ضميمه، تأكيدي یا كوتاه (Tag Questions)

سوالات ضميمه، تأكيدي یا كوتاه (Tag Questions)

گاهي در انگ…
ژوئن 4, 2017/توسط برجسته
صرف افعال بودن در زمان حال (to be)

صرف افعال بودن در زمان حال (to be)

صرف افعال بودن در زمان حال (to be)من آنجا هستم.

.I am the…
ژوئن 4, 2017/توسط برجسته
ضمایر فاعلی (subject pronouns)

ضمایر فاعلی (subject pronouns)

ضمایر فاعلی (subject pronouns)

ضمایر فاعلی (subject pronouns) …
ژوئن 4, 2017/توسط برجسته
ضمایر موصولی (Relative Pronouns)

ضمایر موصولی (Relative Pronouns)

ضمایر موصولی (Relative Pronouns)

در زبان انگلیسی رایج تری…
ژوئن 3, 2017/توسط برجسته
حال کامل - ماضی نقلی (present perfect tense)

حال کامل – ماضی نقلی (present perfect tense)

حال کامل - ماضی نقلی (present perfect tense)

اهداف درس(Objectives):
1…
ژوئن 3, 2017/توسط برجسته
کلمات پرسشی (Question work)

کلمات پرسشی (Question work)

کلمات پرسشی (Question work)

فهرست کلمات پرسشی (Question wor…
ژوئن 3, 2017/توسط برجسته
صفات شمارشی (Quantifier)

صفات شمارشی (Quantifier)

صفات شمارشی (Quantifier)

کاربرد صفات شمارشی (Quantifier):

صفات شما…
ژوئن 1, 2017/توسط برجسته
حروف اضافه زمان و مکان (propositions of time and place)

حروف اضافه زمان و مکان (propositions of time and place)

حروف اضافه زمان و مکان (propositions of time and place)

حرو…
ژوئن 1, 2017/توسط برجسته
زمان گذشته ساده (simple past tense)

زمان گذشته ساده (simple past tense)

زمان گذشته ساده (simple past tense)

بسیار رایج و کاربردی اس…
می 31, 2017/توسط برجسته
زمان گذشته کامل (past perfect)

زمان گذشته کامل (past perfect)

زمان گذشته کامل (past perfect)
ساختار
فعل زمان گذشته کامل (past…
می 31, 2017/توسط برجسته
زمان حال ساده (present simple)

زمان حال ساده (present simple)

زمان حال ساده (present simple)

زمان حال ساده يکی از متداو…
می 30, 2017/توسط برجسته
زمان حال استمراری (present continuous)

زمان حال استمراری (present continuous)

زمان حال استمراری (present continuous)

تعریف زمان حال استمراری (…
می 30, 2017/توسط برجسته
ضماير ملکي (Possessives)

ضماير ملکي (Possessives)

ضماير ملکي (Possessives) به آن دسته از ضماير گفته مي شود که مالکيت ش…
می 30, 2017/توسط برجسته
زمان گذشته استمراری (past continuous tense)

زمان گذشته استمراری (past continuous tense)

زمان گذشته استمراری (past continuous tense)

اهداف درس(Objectives):

-…
می 29, 2017/توسط برجسته