افعال دو كلمه اي (Two – verbs word)

افعال دو كلمه اي (Two – verbs word)

افعال دو كلمه اي (Two – verbs word)

افعال دو كلمه اي (Two – v…
خرداد 17, 1396/توسط برجسته
گرامر wish

گرامر wish

گرامر wish

wish به معنای «آرزو کردن» یا به بیان غیر رسمی «…
خرداد 16, 1396/توسط برجسته
گرامر used to

گرامر used to

گرامر used to

امروز می خواهم در مورد گرامر used to صحبت کنم…
خرداد 16, 1396/توسط برجسته
کاربرد ( be going to ) در زمان آینده

کاربرد (be going to) در زمان آینده

کاربرد (be going to) در زمان آینده

*be going to در معنی (مقصد …
خرداد 16, 1396/توسط برجسته
تفاوت و کاربرد های (will and going to)

تفاوت و کاربرد های (will and going to)

تفاوت و کاربرد های (will and going to)

یکی از مباحث بسیار مه…
خرداد 15, 1396/توسط برجسته
ضمایر انعکاسی و تاکیدی (Emphasizing and Reflective Pronouns)

ضمایر انعکاسی و تاکیدی (Emphasizing and Reflective Pronouns)

ضمایر انعکاسی و تاکیدی (Emphasizing and Reflective Pronouns)

ضمایر…
خرداد 15, 1396/توسط برجسته
ضمایر اشاره (demonstrative pronouns)

ضمایر اشاره (demonstrative pronouns)

ضمایر اشاره (demonstrative pronouns)

ضمایر اشاره (demonst…
خرداد 15, 1396/توسط برجسته
تفاوت ها و کاربرد های (should, must, have to, ought to)

تفاوت ها و کاربرد های (should, must, have to, ought to)

تفاوت ها و کاربرد های (should, must, have to, ought to)

تفا…
خرداد 15, 1396/توسط برجسته
کاربرد ها و گرامر کلمات (will and would)

کاربرد ها و گرامر کلمات (will and would)

کاربرد ها و گرامر کلمات (will and would)

کلمات will و would افعال کمکی هستند. افعال کمکی به خودی خو…
خرداد 15, 1396/توسط برجسته
انواع جمله (Types of sentences)

انواع جمله (Types of sentences)

انواع جمله (Types of sentences)

در بخش ساختار جمله خود جمله و اجزا…
خرداد 14, 1396/توسط برجسته
نقل قول (Reported speech)

نقل قول (Reported speech)

نقل قول (Reported speech)

نقل قول ها

گاهی لازم است مطلبی را…
خرداد 14, 1396/توسط برجسته
سوالات ضميمه، تأكيدي یا كوتاه (Tag Questions)

سوالات ضميمه، تأكيدي یا كوتاه (Tag Questions)

سوالات ضميمه، تأكيدي یا كوتاه (Tag Questions)

گاهي در انگ…
خرداد 14, 1396/توسط برجسته
صرف افعال بودن در زمان حال (to be)

صرف افعال بودن در زمان حال (to be)

صرف افعال بودن در زمان حال (to be)من آنجا هستم.

.I am the…
خرداد 14, 1396/توسط برجسته
ضمایر فاعلی (subject pronouns)

ضمایر فاعلی (subject pronouns)

ضمایر فاعلی (subject pronouns)

ضمایر فاعلی (subject pronouns) …
خرداد 14, 1396/توسط برجسته
ضمایر موصولی (Relative Pronouns)

ضمایر موصولی (Relative Pronouns)

ضمایر موصولی (Relative Pronouns)

در زبان انگلیسی رایج تری…
خرداد 13, 1396/توسط برجسته
حال کامل - ماضی نقلی (present perfect tense)

حال کامل – ماضی نقلی (present perfect tense)

حال کامل - ماضی نقلی (present perfect tense)

اهداف درس(Objectives):
1…
خرداد 13, 1396/توسط برجسته
کلمات پرسشی (Question work)

کلمات پرسشی (Question work)

کلمات پرسشی (Question work)

فهرست کلمات پرسشی (Question wor…
خرداد 13, 1396/توسط برجسته
صفات شمارشی (Quantifier)

صفات شمارشی (Quantifier)

صفات شمارشی (Quantifier)

کاربرد صفات شمارشی (Quantifier):

صفات شما…
خرداد 11, 1396/توسط برجسته
حروف اضافه زمان و مکان (propositions of time and place)

حروف اضافه زمان و مکان (propositions of time and place)

حروف اضافه زمان و مکان (propositions of time and place)

حرو…
خرداد 11, 1396/توسط برجسته
زمان گذشته ساده (simple past tense)

زمان گذشته ساده (simple past tense)

زمان گذشته ساده (simple past tense)

بسیار رایج و کاربردی اس…
خرداد 10, 1396/توسط برجسته
زمان گذشته کامل (past perfect)

زمان گذشته کامل (past perfect)

زمان گذشته کامل (past perfect)
ساختار
فعل زمان گذشته کامل (past…
خرداد 10, 1396/توسط برجسته
زمان حال ساده (present simple)

زمان حال ساده (present simple)

زمان حال ساده (present simple)

زمان حال ساده يکی از متداو…
خرداد 9, 1396/توسط برجسته
زمان حال استمراری (present continuous)

زمان حال استمراری (present continuous)

زمان حال استمراری (present continuous)

تعریف زمان حال استمراری (…
خرداد 9, 1396/توسط برجسته
ضماير ملکي (Possessives)

ضماير ملکي (Possessives)

ضماير ملکي (Possessives) به آن دسته از ضماير گفته مي شود که مالکيت ش…
خرداد 9, 1396/توسط برجسته
زمان گذشته استمراری (past continuous tense)

زمان گذشته استمراری (past continuous tense)

زمان گذشته استمراری (past continuous tense)

اهداف درس(Objectives):

-…
خرداد 8, 1396/توسط برجسته