زمان گذشته کامل (past perfect)

زمان گذشته کامل (past perfect)
ساختار
فعل زمان گذشته کامل (past perfect ) (ماضی بعید) با استفاده از فعل کمکی had و قسمت سوم فعل(past participle) ساخته می شود. همانند زمان حال کامل (ماضی نقلی) یا آینده کامل، در این زمان نیز قسمت سوم فعل با استفاده از اضافه کردن ed- یا d- به آخر افعال با قاعده ساخته می شود در حالی که قسمت سوم فعل افعال بی قاعده از قواعد خاصی پیروی نمی کند.

کلمات ربطی که بیشتر در این زمان استفاده می شوند عبارتند از:

When•
Before•
Because•
As soon as•

جدول زیر سه حالت این زمان را نشان می دهد:

زمان گذشته کامل یا ماضی بعید

جملات مثبت
. . . +سوم فعل قسمت +had +فاعل

.They had practiced together before they gave the concert

آنها قبل از این که کنسرت را اجرا کنند، با هم تمرین کرده بودند.

جملات منفی

. . .+قسمت سوم فعل+ had not/hadn’t +فاعل

.They hadn’t practiced together before they gave the concert

آنها قبل از این که کنسرت را اجرا کنند، با هم تمرین نکرده بودند.

جملات سوالی

?… + قسمت سوم فعل + فاعل + Had

?Had they practiced together before they gave the concert

آیا آنها قبل از این که کنسرت را اجرا کنند، با هم تمرین کرده بودند؟

کاربردها
مهم ترین استفاده های این زمان عبارتند از :

الف) برای بیان عمل یا کاری که در گذشته قبل ازعمل دیگری اتفاق افتاده باشد از گذشته کامل (ماضی بعید) استفاده می شود که نیازمند دو عمل است: عملی که در گذشته دورتر انجام شده به شکل بعید و عملی که بعدا انجام شده به شکل گذشته ساده بیان می شوند.

.When my little baby brother got up, I had eaten my breakfast

هنگامی که برادر کوچکترم از خواب بیدار شد، من صبحانه ام را خورده بودم.

.My mother had gone shopping before she started cooking dinner

قبل از پختن شام مادرم خرید کرده بود.

نکته 1: اگر بخواهیم به مقایسه گذشته ساده و ماضی بعید اشاره کنیم، می توان گفت اگر دوعمل در گذشته پشت سر هم یا با فاصله کوتاهی انجام شده باشند هر دو عمل به شکل گذشته ساده بیان می شوند و اگر عملی در گذشته قبل از عمل دیگر با فاصله انجام شده باشد از گذشته بعید استفاده می شود. به دو مثال زیر دقت کنید:

در ادامه بخوانید  مکالمه درباره آپارتمان

.When I arrived at the airport, the plane had landed

وقتی که به فرود گاه رسیدم، هواپیما به زمین نشسته بود.

.When I arrived at the airport, the plane landed

وقتی که به فرود گاه رسیدم، هواپیما به زمین نشست.

نکته 2: اگر چندین عمل در گذشته با فاصله کم یا یکی پس از دیگری اتفاق افتاده باشد از گذشته ساده استفاده می کنیم نه ماضی بعید. (رجوع شود به قسمت گذشته ساده)

I arrived home at 1:30, ate my lunch, took a nap, and did my homework.

ساعت یک و نیم به خانه رسیدم، ناهار خوردم، چرت زدم و تکا لیفم را انجام دادم.

ب) برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شده و تا انجام دادن عملی دیگر در گذشته ادامه داشته است.

.My teacher had lived in Paris before he studied art there

معلم من قبل از اینکه تحصیل در رشته هنر را در پاریس آغاز کند، آنجا زندگی کرده بود.

.By the time his uncle got a very good job, he had taken many risks

تا زمانی که عمویش شغل خوبی بدست آورد، ریسک های زیادی را کرده بود.

ج) برای بیان عمل یا حالتی که در زمان مشخص درگذشته اتفاق افتاده است علاوه بر گذشته ساده از ماضی بعید نیز می توان استفاده کرد. کلمات before و after تعیین کننده هستند که کدام عمل ابتدا انجام شده است.

I sent an email on October 7th before she asked me on October 10th.

قبل از این که او در تاریخ دهم اکتبر درخواست کند، من ایمیل را در تاریخ هفتم اکتبر فرستادم.

I had sent an email on October 7th before she asked me on October 10th.

قبل از این که او در تاریخ دهم اکتبر درخواست کند، من ایمیل را در تاریخ هفتم اکتبر فرستاده بودم.

در ادامه بخوانید  مکالمه درباره بزرگسالان و کودکان

اما اگر زمان گذشته کامل (past perfect) به انجام دادن عملی در گذشته در زمانی مشخص اشاره نکند، نمی توان از آن استفاده کرد. این بدان معنی است که ما مفهوم دیگری جز انجام دادن عملی درگذشته در زمان مشخص را داریم. به عنوان مثال گذشته کامل در جمله زیر دلالت بر کمبود تجربه کافی را دارد تا انجام دادن عملی در زمان مشخص:

(He never drove a car before he got his driving license. (Not correct

او قبل از این که گواهی نامه رانندگی بگیرد، رانندگی نمی کرد.

He had never driven a car before he got his driving license. (Correct

او قبل از این که گواهی نامه رانندگی بگیرد، رانندگی نکرده بود.

د) قوانین زیر به طور معمول در کتابهای گرامر به چشم می خورد:

• گذشته ي ساده + before + ماضي بعید
• گذشته ي ساده + when + ماضي بعيد
• ماضي بعيد + because + گذشته ي ساده
• ماضي بعيد + after + گذشته ي ساده

صرف فعل

اشکال کوتاه شده فعل

مثال:

.After she’d gone home, she turned on the TV

بعد از این که او به خانه رسید، تلویزیون را روشن کرد.

.Her father hadn’t had a day off for weeks

پدر او هفته هاست که به مرخصی نرفته بود.

.The teacher didn’t check our homework until everyone had arrived

تا زمانی که همه برسند، معلم ما تکالیفمان را چک نکرد.

They hadn’t studied well for the test because they didn’t take it seriously.

آنها برای امتحان خوب درس نخوانده بودند چون با آن به طور جدی برخورد نکردند.

I’d been a professional chess player before my friend gave me a chess set.

قبل از این که دوستم ست شطرنج به من بدهد، یک شطرنج باز حرفه ای بوده ام.

.You’d given a lot of money to charity before

شما قبلا پول زیادی را به خیریه داده بودید.

خلاصه موضوع
تاریخ بازنگری
توضیح مختصر
گرامر زمان گذشته کامل در انگلیسی
امتیاز
51star1star1star1star1star
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.