ضماير ملکي (Possessives)

ضماير ملکي (Possessives) به آن دسته از ضماير گفته مي شود که مالکيت شخصي را نسبت به چيزي نشان مي دهند. اين ضماير در جدول زير مي آيند:

  جدول ضماير ملکي
مفرد                                           جمع
اول شخص دوم شخص سوم شخص اول شخص دوم شخص سوم شخص
Theirs        yours        ours      his/hers- its   yours         mine
(مال من)     (مال تو)    (مال او/آن)    (مال ما)   (مال شما)   (مال آنها)

مثال:

(اين قلم مال من است) .This pen is mine
(آن ماشين مال ماست) .That car is ours

بعضی از ضمیر های ملکی به تنهایی استفاده می شود و برخی از آن ها برای توصیف یک اسم بکار می روند .

مثالی از ضمیر ملکی که به تنهایی استفاده می شود:

whose, mine, yours, his, hers, ours, theirs

That computer is hers

لطفا توجه داشته باشید که هیچ یک از ضمایر ملکی با آپوستروف S بکار نمی روند و همیشه برای کاربرد ضمایر ملکی باید این نکته را مدنظر قرار داد.
استفاده از آپوستروف S برای نشان دادن مالکیت چیزهایی می باشد که مستقیم وصف می شوند و از ضمیر ملکی در آن ها استفاده نشده است.
به طور مثال:

در ادامه بخوانید  مکالمه در مدرسه

مثال صحیح:

.The school’s collection included an original set of Blackstone’s Commentaries

مثال غلط:

.The schools collection included an original set of Blackstone Commentaries

استفاده ازضمایر ملکی با کلمات دارای ing:

یکی از مسائلی که خواننده زبان انگلیسی را گمراه و گیج می کند استفاده از ضمایر ملکی با ing می باشد و این نکته بسیار مهم در مواقع زیادی جزیی از سوالات تافل و آیلتس بوده است.

مثال صحیح:

.Your winning in spite of the odds inspired us all

توجه داشته باشید که قبل از winning از ضمیر ملکی استفاده شده است.

مثال غلط:

.We could not stand him whining about everything

(?Which could you not stand? Him? or His whining)

چه چیزی را نمی توان تحمل کرد؟ باید با ضمیر ملکی مشخص شود که چه چیزی مورد صحبت می باشد.

صفات ملکي
تعريف صفات ملکي نيز مشابه ضماير ملکي مي باشد. علت اينکه در نامگذاري آنها بجاي ضمير از صفت استفاده شده است اين است که قبل از اسم قرار مي گيرند و لذا نقش صفت دارند. بايد توجه داشت ضماير ملکي به
تنهايي مورد استفاده قرار مي گيرند در حالي که صفات ملکي به همراه اسم بکار مي روند. در قسمت مثال با شماره هاي 5 و 6 مقايسه گردد. صفات ملکي عبارتند از:

در ادامه بخوانید  کاربرد (be going to) در زمان آینده

جدول صفات ملکي
مفرد                                         جمع
اول شخص دوم شخص سوم شخص اول شخص دوم شخص سوم شخص
their           your         our          his/her-its          your       my

مثال:

(اين قلمِ من است) .This is my pen
(آن ماشينِ ماست) .That is our car

مثالی از کاربرد صفات ملکی با اسم:

my, your, his, her, its, our, their, whose
.That is her computer

خلاصه موضوع
تاریخ بازنگری
توضیح مختصر
گرامر ضمایر و صفات ملکی در انگلیسی
امتیاز
41star1star1star1stargray
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.