زمان حال استمراری (present continuous)

زمان حال استمراری (present continuous)

تعریف زمان حال استمراری (present continuous): زمان حال استمراری نشان میدهد کاری یا عملی هم اکنون در حال انجام است.

.He is sitting on the bench

 طرز و روش درست کردن زمان حال استمراری (present continuous):

فعل با am, is, are +Ing + فاعل = زمان حال استمراری

  مثال:

.I am speaking English

.We are going to school

.He is playing now

صرف زمان حال استمراری در حالت مثبت:

جمع

مفرد

ما در حال بازی  هستیم

We are playing

من در حال بازی هستم

I  am playing

شما در حال بازی هستید

You are playing

تو در حال بازی هستی

You are playing

او درحال بازی هست

He is playing

ایشان در حال بازی  هستند

They are playing

او درحال بازی هست

She is playing

در حال بازی

It is playing

 

طرز و روش سوالی کردن زمان حال استمراری (present continuous):

 

برای سوالی کردن زمان حال استمراری جای am , is, are را با فاعل عوض می کنیم.

مثال:

.I am speaking English

?Am I speaking English

.We are going to school

?Are we going to school

.He is playing now

?Is he playing now

صرف زمان حال استمراری در زمان حال استمراری به شکل سوالی:

در ادامه بخوانید  مکالمه درباره مهارتهای اداری

 

جمع

مفرد

آیا ما در حال بازی  هستیم

We are playing آیا من در حال بازی هستم

Am I playing

آیا شما در حال بازی هستید

You are playing آیا تو در حال بازی هستی

You are playing

آیا او در حال بازی هست

He is playing

آیا ایشان در حال بازی  هستند

They are playing آیا او در حال بازی هست She is

playing

آیا در حال بازی

It is playing

 

طرز و منفی کردن زمان حال استمراری (present continuous):

برای منفی کردن زمان حال استمراری بعد از  am , is , کلمه not را می آوریم .

مثال:

.I am speaking English

.I am not speaking English

.We are going to school

.We are not going to school

.He is playing now

.He is not playing now

صرف زمان حال اسمتراری (present continuous) در حالت منفی:

 

جمع

مفرد

ما درحال بازی  نیستیم

We are not  playing

من درحال بازی نیستم

I  am not playing

شما در حال بازی نیستید

You not  are playing

تو درحال بازی نیستی

You are not playing

او درحال بازی  نیست

He is not  playing

ایشان در حال بازی  نیستند

They are not  playing

او درحال بازی  نیست

She is not  playing

 در حال بازی نیست

It is not  playing

خلاصه موضوع
تاریخ بازنگری
توضیح مختصر
گرامر زمان حال استمراری در انگلیسی
امتیاز
41star1star1star1stargray
1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.