ضمایر موصولی (Relative Pronouns)

ضمایر موصولی (Relative Pronouns)

در زبان انگلیسی رایج ترین ضمایر موصولی (Relative Pronouns) عبارتند از who, which و that. از who فقط برای انسان استفاده می کنیم. از which برای چیزی ، شی ای و یا حیوانی استفاده می کنیم و that می تواند جایگزین دو ضمیر موصولی that و who شود.

.The person who talked to me yesterday is my best friend

شخصی که دیروز با من صحبت می کرد بهترین دوستمه.

.The car that hit the old man was red

ماشینی که به فرد مسن زد قرمز بود.

?Do you know the person who is talking to Mike

شخصی رو که داره با مایک صحبت می کنه می شناسی؟

در این جملات کلمات مشخص شده ضمیر موصولی هستند.

کاربرد ضمایر موصولی (Relative Pronouns)

در واقع ما از ضمایر موصولی برای معرفی بندهای موصولی (Relative Clauses) استفاده می کنیم که اطلاعات بیشتری در خصوص افراد و اشیاء به ما می دهند.

تشخیص بندهای ضمایر موصولی (Relative Pronouns)

مهمترین مشخصه یک بند موصولی شروع شدن با یکی از ضمایر فاعلی (who, which, that…) است:

?Do you know the man who drove the yellow car yesterday

مردی که دیروز ماشین زرد را می راند می شناسی؟

انواع بندهای ضمایر موصولی (Relative Pronouns)

به طور کلی ما موقعی از بندهای موصولی استفاده می کنیم که بخواهیم اصطلاعات بیشتری در مورد چیزی بدهیم. در این خصوص دو نوع بند موصولی وجود دارد:

بندهای موصولی تعریف کننده

از این نوع بندهای موصولی، موقعی استفاده می کنیم که بخواهیم یک اسم را محدود کنیم. به عبارت دیگر کاربرد آن این است که مشخص کنیم در مورد کدام شخص یا کدام شی داریم صحبت می کنیم. به این نوع بندهای موصولی در زبان انگلیسی defining relative clauses یا بندهای تعریف کننده می گویند. در این نوع وجود بندهای موصولی کاملا ضروری است و بدون آنها یک جمله نمی تواند کامل باشد.

مثال:

.The person who talked to me yesterday is my best friend

شخصی که دیروز با من صحبت می کرد بهترین دوستمه

همانطور که می بینید در مثال بالا این که ما داریم در مورد کدام شخص صحبت می کنیم (شخصی که دیروز با من صحبت کرد) کاملا مشخص شده است.

در ادامه بخوانید  مکالمه درباره اعضای داخلی و بیرونی بدن

.The car that hit the old man was red

ماشینی که به فرد مسن زد قرمز بود.

در این مثال نیز این مشخص است که ما داریم در مورد کدام ماشین صحبت می کنیم (همان ماشین که فرد مسن را زیر گرفت).

.I don’t remember the people who we met in Brazil

افرادی رو که در برزیل ملاقات کردیم به یاد نمیارم.

در این مثال نیز این کاملا معلوم است که ما در مورد کدام افراد صحبت می کنیم (همان افرادی که در برزیل ملاقات کردیم).

بندهای غیر تعریف کننده

از سوی دیگر وقتی که این ضمایر بیشتر در مورد خود شخص یا شی به ما می گویند (نه کدام شخص یا شی) ما حتی می توانیم آنها را حذف کنیم، چون آنها فقط اطلاعات بیشتری به ما می دهند. در این نوع از جمله واره ها دیگر نمی توانیم از that استفاده کنیم، ولی می توانیم از which و who استفاده کنیم. به این نوع بندهای موصولی non-defining relative clause یا بندهای موصولی غیر تعریف کننده می گویند.

.My grandfather, who is 70 years old, plays soccer

پدربزرگم که 70 سال سن دارد فوتبال بازی می کند.

در این جمله، بند مشخص شده را می توان از جمله حذف کرد چون صرفا اطلاعات بیشتری را به جمله اضافه می کند و بدون آن هم منظور جمله به خوبی فهمیده می شود.

.That is Chris Ronaldo, who plays in Real Madrid FC

اون کریس رونالدوست که در باشگاه فوتبال رئال مادرید بازی می کند.

اینجا نیز می توانیم جمله واره مشخص شده را حذف کنیم.

چند نکته

• در نوع دوم بندهای موصولی همیشه باید قبل از ضمایر موصولی از کاما (،) استفاده کنیم. همچنین اگر بعد از یک جمله واره موصولی، جمله ما همچنان ادامه داشت از یک کامای دیگر نیز باید بعد از آن استفاده کنیم.

.Germany, which is in Europe, is very advanced in terms of industry

آلمان که در قاره اروپا است از لحاظ صنعتی بسیار پیشرفته است.

• می توانیم در بندهای موصولی تعریف کننده به جای that از ضمایر موصولی who, whom و whose استفاده کنیم، ولی نمی توانیم از این سه ضمیر موصولی در بندهای موصولی غیر محدود کننده به جای that استفاده کنیم.

در ادامه بخوانید  زمان حال استمراری (present continuous)

حذف ضمایر موصولی (Relative Pronouns)

در دو موقعیت می توانیم ضمایر موصولی را از جمله حذف کنیم:

1. به طور کلی اگر ضمیر مفعولی (who, which, that…)، مفعول بندهای موصولی باشد می توانیم آن را حذف کنیم (به عبارتی دیگر اگر ضمیر مفعولی برای مفعول جمله بکار برود می توانیم آن را حذف کنیم). ولی اگر ضمیر مفعولی (who, which, that…) فاعل بندهای موصولی باشد نمی توانیم آن را حذف کنیم (به عبارتی دیگر اگر ضمیر مفعولی برای فاعل جمله بکار برود نمی توانیم آن را حذف کنیم).

مثال

.I know the person that we saw yesterday

شخصی رو که دیروز دیدیم می شناسم.

در این جمله the person مفعول جمله است و that نیز برای آن بکار رفته است. به همین دلیل می توانیم that را حذف کنیم.

?Did you find the money which you lost

پولی رو که گم کرده بودی پیدا کردی؟

اینجا نیز می توانیم ضمیر مفعولی which را حذف کنیم.

.The person that is in the blue car is my friend

شخصی که در ماشین آبیه دوست منه.

در این جمله The person فاعل جمله است و that نیز برای آن بکار رفته است. به همین دلیل نمی توانیم that را حذف کنیم.

2. هنگامی که در جمله واره موصولی یک فعل to be وجود دارد و بعد از آن یا یک فعل با ing و یا یک فعل گذشته داریم می توانیم ضمیر مفعولی را به همراه فعل to be حذف کنیم:

The person who is talking to Richard is the new member => The person talking to Richard is the new member

شخصی که داره با ریچارد صحبت می کنه عضو جدیده.

<=Most of the students who were invited to the party did not come
Most of the students invited to the party did not come

بیشتر دانش آموزانی که به میهمانی دعوت شده بودند نیامدند.

خلاصه موضوع
تاریخ بازنگری
توضیح مختصر
کاربرد ضمایر موصولی در زبان انگلیسی
امتیاز
41star1star1star1stargray
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.