کتاب داستان سارا می گوید نه (Sara Says No)

کتاب داستان سارا می گوید نه (Sara Says No) اثر Norman Whitney می باشد. این کتاب 16 صفحه می باشد که دارای فایل صوتی به مقدار 10 دقیقه بوده و همچنین زبان کتاب داستان سارا می گوید نه (Sara Says No) به صورت English و حالت Readers می باشد. کتاب داستان سارا می گوید نه (Sara Says No) در سطح beginner قرار دارد که شامل بیش از 300کلمه جدید و گرامر جدید می باشد.

حال برای شما زبان آموزان عزیز بخشی از متن داستان را قرار دادیم تا با داستان آشنایی داشته باشید.

Welcome to Middletown! It is Monday
.morning. Everybody is at the market
.The market is busy

Today, there is a new man at the
market . His name isMister Fruit. His
daughter is helping him. Her name is
.Sara

‘Good morning,’ Mister Fruit says to
everybody. ‘My fruit is fresh. My fruit is
‘.cheap

.Mister Fruit is polite. He is friendly
Everybody likesMister Fruit. ‘What a
nice man !’ they say. Everybody likes his
.daughter. ‘What a nice girl,’ they say

.A schoolboy asks for one kilo of apples

Mister Fruit puts some apples on the
scales. The scales show one kilo and one
.hundred grarnmes

در ادامه بخوانید  کتاب داستان دو صلیب

Mister Fruit takes one apple away. Now
.the scales show nine hundred grammes

But Mister Fruit says, ‘One kilo of
apples! One dollar!’ He takes one dollar
.from the schoolboy

Sara is watching her father. She sees
.everything

خلاصه موضوع
تاریخ بازنگری
توضیح مختصر
داستان کوتاه سارا می گوید نه نوشته Norman Whitney به زبان انگلیسی
امتیاز
51star1star1star1star1star
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.