تفاوت ها و کاربرد های (should, must, have to, ought to)

تفاوت ها و کاربرد های (should, must, have to, ought to)

تفاوت ها و کاربرد های (should, must, have to, ought to) را می توان در اندازه تاکید آنها دانست. کلمه must تاکیدش از همه بیشتر است و موقعی از آن استفاده می شود که در مورد چیزی اطمینان کامل وجود دارد (و اگر چیزی است که کسی باید انجام دهد می خواهید تاکید کنید که این خیلی مهم است آن شخص چیزی را که می گویید انجام دهد).

در این کاربرد انجام دادن آن اجباری نیست. همچنین کاربرد رایج دیگر آن مربوط به چیزی که انجام دادن آن اجباری است می باشد. مثل  قوانین. عبارت have to نیز برای این دو کاربرد استفاده می شود. به طور کلی فرق آنها این است که در جملات، حالت اجباری بودن در خصوص must از طرف کسی که صحبت می کند می آید (در سوالات از طرف شنونده) ولی وقتی که have to بکار می رود این حالت اجبار ناشی از شرایط است، مثل قوانین یا دستوری از یک فرد (این کاربرد را should و ought to ندارند).

*در انگلیسی بریتانیایی از شکل have got to به جای have to استفاده می شود.

در ادامه بخوانید  افعال دو كلمه اي (Two – verbs word)

 The police must punish bad people

پلیس باید افراد بد رو تنبیه کنه (نظر شخصی)

In my job I have to work from 7 am to 3 pm

در شغلم باید از ساعت 7 صبح تا 3 بعداظهر کار کنم (قوانین اداره، شرکت…)

must stop smoking

من باید سیگار کشیدن رو ترک کنم (خودم میخوام)

have (got) to stop smoking

من باید سیگار کشیدن رو ترک کنم (توصیه دکتر)

یکی دیگر از تفاوت های have to و must موقعی است که شکل منفی آنها بکار می رود؛

mustn’t شکل منفی ( must) به معنی نباید است ولی don’t have to شکل منفی ( have to) دیگر به معنی نباید نیست بلکه به معنی مجبور نبودن است. به مثال های زیر توجه کنید:

You mustn’t park your car here

تو نباید ماشینت را اینجا پارک کنی

You don’t have to work today anymore

امروز تو دیگه مجبور نیستی کار کنی (می تونی بری خونه)

دو مورد دیگر (ought to and should) نیز از لحاظ کاربردی شبیه به هم هستند. در واقع این دو کاربرد اول دو کلمه اول را دارند (اغلب یک پیشنهادی است در مورد چیزهایی که ما فکر می کنیم درست است) با این تفاوت که تاکید آنها کمتر است. نکته مهم دیگر در مورد این دو این است که افراد انگلیسی زبان از ought to زیاد استفاده نمی کنند ولی فعل کمکی should بسیار رایج است.

در ادامه بخوانید  تفاوت و کاربرد های (will and going to)

Parents shouldn’t allow their children to play computer games too much

والدین نباید به بچه هایشان اجازه دهند بیش از حد بازی های کامپیوتری را انجام دهند

You ought to visit your brother more often

تو باید بیشتر به دیدن برادرت بروی

*از to  برای must و should  استفاده نمی شود.

خلاصه موضوع
تاریخ بازنگری
توضیح مختصر
تفاوت ها و کاربرد های (should, must, have to, ought to) در انگلیسی
امتیاز
51star1star1star1star1star
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.