زمان گذشته ساده (simple past tense)

زمان گذشته ساده (simple past tense)

بسیار رایج و کاربردی است و در این پست ما قصد داریم به این زمان مهم بپردازیم. به طور کلی ما از این زمان برای اعمالی استفاده می کنیم که در گذشته به اتمام رسیده باشند.

ساختار زمان گذشته ساده به شکل زیر است:

subject + verb ed or irregular verb

اگر فعلی که می خواهیم در ساختار زمان گذشته ساده استفاده کنیم جزء افعال بی قاعده نباشد (به طور کلی) باید به انتهای آن ed را اضافه کنیم، ولی اگر فعل جزء افعال بی قاعده باشد آن وقت از شکل دوم آن استفاده می کنیم.

کاربردهای زمان گذشته ساده (simple past tense)

عملی که یک بار در گذشته اتفاق افتاده است:

هنگامی که یک عمل در گذشته فقط یک بار اتفاق افتاده باشد از این کاربرد استفاده می کنیم.

مثال :

My friend and I went to a birthday party yesterday

من و دوستم دیروز به یک جشن تولد رفتیم

در این جمله چون فعل ما جزء افعال بی قاعده است از شکل دوم go یعنی(went) استفاده کرده ایم، و جمله بیانگر یک زمان مشخص (yesterday) نیز هست. همچنین جمله ما بیانگر این است که فوتبال بازی کردن فقط یک بار اتفاق افتاده است.

چند مثال دیگر:

Last month, I went to China

ماه گذشته من به چین رفتم

Stephan called me a week ago

استفان یک هفته پیش به من زنگ زد

عملی که چندین بار در گذشته اتفاق افتاده است:

برخی اوقات یک عمل برای دفعات زیادی اتفاق می افتد، اگر این مربوط به گذشته باشد ما از زمان گذشته ساده برای انتقال مفهوم استفاده می کنیم.

We swam a lot in the summer

در تابستان خیلی شنا کردیم

When I was in high school, I went to the movies twice a week

وقتی که در دبیرستان درس می خواندم هفته ای دو بار به سینما می رفتم

عملی که برای مدتی بدون وقفه در گذشته اتفاق می افتاد:

در این کاربرد، ما عملی را بیان می کنیم که به صورت مداوم در گذشته اتفاق می افتاد. اعمالی مانند زندگی کردن، تنفر داشتن، خجالتی بودن و غیره که برای مدتی بدون اینکه متوقف شوند ادامه پیدا می کنند، مربوط به این کاربرد گذشته ساده می باشند. به مثال های زیر توجه توجه کنید:

در ادامه بخوانید  مکالمه درباره تفریح و سرگرمی

Mike lived in New York for three years

مایک 3 سال در نیویورک زندگی می کرد

When Jennifer was a child, she hated math, but now she doesn’t hate math anymore

جنیفر وقتی بچه بود از ریاضی تنفر داشت، ولی الان او دیگر از ریاضی متنفر نیست

استفاده از زمان گذشته ساده با ago 

زمان گذشته ساده اغلب با عباراتی که حاوی کلمه ago  هستند بکار می رود.

مثال:

I visited my uncle a long time ago

من عمویم را خیلی وقت پیش دیدم

He finished school three years ago

او مدرسه را 3 سال پیش تمام کرد

نکته: در جملات خبری و سوالی قیدها (always, just, never, only) و غیر معمولا بعد از فاعل بکار برده می شوند:

He just called Fred

او همین الان به فرد زنگ زد

?Did he just call Fred

آیا او همین الان به فرد زنگ زد؟

گذشته ساده در افعال باقاعده 

در افعال با قاعده انتهای زمان گذشته ساده (simple past tense) با ed به پایان میرسد.

I work in a travel agency now. Before that I worked in a shop

من در یک آژانس مسافرتی کار میکنم. قبل از آن در یک مغازه کار می کردم .

.We invited them to our party but they decided not to come

ما آنها را به مهمانی دعوت کردیم اما آنها تصمیم گرفتند که نیایند.

.The police stopped me on my way home last night

دیشب پلیس هنگام بازگشت من به خانه جلوی مرا گرفت.

.She passed her examination becuase she studied very hard

او در امتحان خود قبول شد. (امتحان خود را پاس کرد زیرا خیلی سخت درس خوانده بود.)

گذشته ی ساده در افعال بی قاعده

اما بسیاری از فعلهای زبان انگلیسی ، فعل های بی قاعده هستند. هنگام استفاده از فعل های بی قاعده در گذشته ساده زبان انگلیسی از حرف ed در انتهای فعل استفاده نمی شود.

در ادامه بخوانید  زمان حال استمراری (present continuous)

.write -> wrote : Mozart wrote more than 600 pieces of music

.see -> saw : We saw Rose in town a few days ago

.go -> went : I went to the cinema three times last week

.shut -> shut : It was cold, so I shut the window

جملات منفی و سوالی همراه با گذشته ساده

در سوال های انگلیسی و جملات منفی در زبان انگلیسی، از did/didn’t همراه با فرم Infinitive استفاده میکنیم.

enjoyed -> did you enjoy?   ,   I didn’t enjoy

She saw -> did she see?   ,   she didn’t see

They went ->  did they go?  ,  they didn’t go

یک مثال از سوالی کردن زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی :

?A: Did you go out last night

.B : Yes, I went to the cinema but I didn’t enjoy the film much

.When did Mr Thomas die?     – About ten years ago-

.They didn’t invite her to the party, so she didn’t go-

 ‘Did you have time to write the letter?’   ‘No, I didn’t‘-

 توجه :  هنگام استفاده از زمان گذشته ساده در انگلیسی هنگامی که فعل اصلی do باشد.

  ?What did you do at the weekend-

 .I didn’t do anything-

گذشته ساده فعل be

گذشته فعل be دو کلمه was/were است :

I/he/she/it  +  was/wasn’t 

?was I/he/she/it

we/you/they +  were/weren’t

?were we/you/they

توجه : ما did در جملات منفی و سوالی همراه با was/were استفاده نمی کنیم

.I was angry because there were late-

?Was the weather good when you were on holiday-

.They weren’t able to come because they were so busy-

?Did you go out last night or were you too tired-

خلاصه موضوع
تاریخ بازنگری
توضیح مختصر
گرامر زمان گذشته ساده در انگلیسی
امتیاز
41star1star1star1stargray
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.