مکالمه درباره دیدار خانوادگی

مکالمه درباره دیدار خانوادگی

مکالمه درباره دیدار خانوادگی

A family reunion

از جمله موارد…
اکتبر 10, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره احساسات و عواطف

مکالمه درباره احساسات و عواطف

مکالمه درباره احساسات و عواطف

برای بیان احساسات می توانیم از صف…
اکتبر 9, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره وقایع زندگی و اسناد و مدارک

مکالمه درباره وقایع زندگی و اسناد و مدارک

مکالمه درباره وقایع زندگی و اسناد و مدارک

رخدادهای زندگی ب…
اکتبر 9, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره کارهای روزمره

مکالمه درباره کارهای روزمره

مکالمه درباره کارهای روزمره

روزانه خیلی از مکالمات بین مردم دربا…
اکتبر 8, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره نگهداری و پرورش کودکان

مکالمه درباره نگهداری و پرورش کودکان

مکالمه درباره نگهداری و پرورش کودکان
روش نگهداری بچه و دانستن نام آنها در …
اکتبر 7, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره خانواده

مکالمه درباره خانواده

مکالمه درباره خانواده

در ایران کانون خانواده از اهمیت با…
اکتبر 7, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره وصف مو

مکالمه درباره وصف مو

مکالمه درباره وصف مو
لازم به ذکر است که همه افراد در طول یک ماه م…
اکتبر 5, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره توصیف مردم

مکالمه درباره توصیف مردم

مکالمه درباره توصیف مردم

یکی از جملات پر کاربرد انگلیسی (…
اکتبر 5, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره بزرگسالان و کودکان

مکالمه درباره بزرگسالان و کودکان

مکالمه درباره بزرگسالان و کودکان

از جمله مسائلی که ممکن …
اکتبر 4, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره شباهت ها و تفاوت ها

مکالمه درباره شباهت ها و تفاوت ها

مکالمه درباره شباهت ها و تفاوت ها

این درس درباره شباهت ها و تفاوت ه…
اکتبر 4, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره خرید

مکالمه درباره خرید

مکالمه درباره خرید

روش های پرداخت

در این درس ما میتوانیم شیوه های …
اکتبر 3, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره پول

مکالمه درباره پول

مکالمه درباره پول

پول از جمله مواردی است که همیشه و هر روز درباره …
اکتبر 3, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره حروف اضافه

مکالمه درباره حروف اضافه

مکالمه درباره حروف اضافه

حروف اضافه یکی از سرعت بخش ترین درس دربا…
اکتبر 3, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره رنگ ها

مکالمه درباره رنگ ها

مکالمه درباره رنگ ها

این درس درباره رنگ های مختلف برای ما آموزش …
اکتبر 2, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره وقایع سال

مکالمه درباره وقایع سال

مکالمه درباره وقایع سال

از جمله روزهای مهم در هر فرد در ا…
سپتامبر 28, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره وصف اشیاء

مکالمه درباره وصف اشیاء

مکالمه درباره وصف اشیاء

روزانه برای همه افاق می افتد که بخواهند د…
سپتامبر 27, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره تقویم

مکالمه درباره تقویم

مکالمه درباره تقویم

دانستن نام های میلادی برای شخصی که می خواهد…
سپتامبر 26, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره زمان

مکالمه درباره زمان

مکالمه درباره زمان

زمان، یکی از موضوعاتی است که روزانه چن…
سپتامبر 24, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره آدرس / مکالمه درباره غذا / مکالمه درباره رستوران

مکالمه درباره آدرس / مکالمه درباره غذا / مکالمه درباره رستوران

مکالمه درباره آدرس / مکالمه درباره غذا / مکالمه درباره رستوران…
سپتامبر 24, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره اندازه گیری

مکالمه درباره اندازه گیری

مکالمه درباره اندازه گیری

برای ارزیابی مقدار دقیق تر از هر چیزی از مقیا…
سپتامبر 23, 2017/توسط برجسته
مکالمه در مورد اعداد

مکالمه در مورد اعداد

مکالمه در مورد اعداد

اعداد در مکالمات روزمره بسیار استفاده می شوند. …
سپتامبر 19, 2017/توسط برجسته
مکالمه در مورد تلفن

مکالمه در مورد تلفن

مکالمه در مورد تلفن

در طول روز افرادی زیادی با تلفن سروکله می زنند.…
سپتامبر 18, 2017/توسط برجسته
مکالمه آب و هوا

مکالمه آب و هوا

مکالمه آب و هوا

صحبت درباره آب و هوا یکی از رایجترین موضو…
سپتامبر 18, 2017/توسط برجسته
مکالمه روزمره

مکالمه روزمره

مکالمه روزمره

باید در نظر داشت که مکالمات روزمره یکی از مهمت…
سپتامبر 17, 2017/توسط برجسته
مکالمه یک روز مدرسه

مکالمه یک روز مدرسه

مکالمه یک روز مدرسه

مکالمه یک روز مدرسه از مکالمات دیگری است…
سپتامبر 16, 2017/توسط برجسته