ضمایر فاعلی (subject pronouns)

ضمایر فاعلی (subject pronouns)

ضمایر فاعلی (subject pronouns) که در پایین آمده اند وقتی به کار می روند که:

I من
you تو
he او(مذکر)
she او(مؤنث)
it آن(اشیا و حیوانات)
we ما
you شما
they آنها

 1) فاعل یک فعل باشد.

 .They play soccer

2) فاعلهای دو عبارت با هم مقایسه شود

 .I am more intelligent than you

3) بعد از فعل to be باشند

.It is she with the child

4) بعد از as و than بیایند

.He isn’t as thin as I

.Ali is in my class
He is a clever student

علی در کلاس من است
او دانشجوی با هوشی است.

.Maryam is a teacher
She is also a house-wife

مریم معلم است.
او همچنان یک زن خانه دار است.

.That book is in English
It is not very expensive

آن کتاب به زبان انگلیسی است.
آن زیاد گران نمی باشد.

.The students are here
They are very glad

دانشجویان اینجا هستند.
آنها خیلی خوشحالند.

 

نکته مهم این است که ضمیر باید با مرجع خود در جنس(مذکر یا مونث) و عدد(جمع یا مفرد) مطابقت داشته باشد.

مثال:
×ضمیر It برای پرسش کلی برای شناسایی افراد، بیان هوا- وقت- فاصله نیز به کار می رود.

در ادامه بخوانید  جملات معلوم و مجهول ( Active and Passive Voice )

مثال:

?Who is it
It is me, Ali

کیه؟
من هستم علی.

It is very hot today

امروز هوا خیلی گرم است.

It is snowing

دارد برف میاد.

How far is it to New York

تا نیویورک چه قدر راه است؟

 

1 ) همه ضمایر شخصی (فاعلی، مفعولی و…) به استثناء it در مورد انسان به کار گرفته می‌شوند. (They هم می‌تواند به انسان و هم به اشیاء اشاره کند.)

2) ضمیر I همیشه بصورت بزرگ نوشته می‌شود، حتی اگر در وسط یک جمله بکار گرفته شود:

  • ?Am right

 

 

خلاصه موضوع
تاریخ بازنگری
توضیح مختصر
ضمایر فاعلی در انگلیسی
امتیاز
51star1star1star1star1star
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.