نوشته‌ها

مکالمه درباره خدمات دولتی و نظامی

مکالمه درباره خدمات دولتی و نظامی

Government and military service

همچنان که president رئیس جمهور یک فرد مهم در کشور است، او کابینه خود را بعد از انتخابات از افراد کاردان انتخاب می کند. کلمه president در فارسی با کلمه present خیلی اشتباه گرفته می شود. Present  به معنی حضور و هدیه است.

موسسه مجازی برجسته در پی این است تا شما زبان آموزان عزیز را با متد آموزشی متنوع سطح یادگیری شما عزیزان را ارتقاع دهد. از این رو برای آموزش مکامه برای یادگیری بهتر ابتدا لغات مربوط به مکالمه مورد نظر را با معنی قرار داده و در انتها مکالمه ای را که خود موسسه آنرا طراحی کرده قرار داده است تا شما بهتر با لغات آشنا شوید و روش بکارگیری آنها و اصطلاحات را بهتر فرا بگیرید.

Government and military service
خدمات دولتی و نظامی

دولت فدرال           Federal government

قوه مقننه               Legislative branch

U.S capitol
ساختمان کنگره آمریکا

Congress
کنگره

House of representatives
مجلس نمایندگان

Congressperson
نماینده کنگره

Senate
مجلس سنا

Senator
سناتور (نمایندۀ مجلس سنا)

قوه مجریه                 Executive Branch

White house
کاخ سفید

President
رئیس جمهور

Vice president
معاون رئیس جمهور

Cabinet
کابینه

 قوه قضائیه                     Judicial Branch

Supreme court
دیوان عالی

Justices
قضات

Chief justice
سرپرست قضات

ارتش                           The Military

Army
نیروی زمینی

Navy
نیروی دریایی

Air force
نیروی هوایی

Marines
تفنگدار دریایی

Coast guard
گارد ساحلی

National guard
گارد ملی

دولت ایالتی / استانی                 State Government

Governor
استاندار

Lieutenant governor
معاون استاندار

State capital
مرکز استان / ایالت

Legislature
مجلس

Assemblyperson
نماینده مجلس

State senator
سناتور استانی / ایالتی

Mayor
شهردار

City council
شورای شهر

Councilperson
عضو شورا

 انتخابات                           An Election

 A. Run for office
برای انتخابات داوطلب شدن

 Political campaign
تبلیغات سیاسی

B. Debate
بحث و جدل، مناظره

Opponent
رقیب ( سیاسی، حزبی…)

C. Get elected
انتخاب بشوید

Election results
نتایج انتخابات

D. Serve
خدمت بکنید

Elected official
مقامات منتخب

Government and military service

?Dad, who is our president *

.Our president is Mr Donald Trump –

?Where is white house?What do people do in there *

It is in Washington DC and in the white house there official people like
president, vice president and cabinet that they decide what to do about
.country’s goals

!How interesting *

In fact you are going to study in school about these stuff but let me say
about military that I can name like army, air force, marines and national
?guards, about Government, do you know anything about it

?No, I don’t. Can you explain what that is *

To tell the truth president chooses cabinet, I mean cabinet means ministers of
!every part

!Wow, a little bit complicated *

.Don’t worry, you’ll get to know all

?You mean president is the most important person in the country, am I right *

?Yes, Do you know how a president is chosen

.Actually no *

Well, they run for office,next they debate with their opponents in front of people
and camera, in the day of election, people vote for their chosen nominet then
.finally president is elected

.Thank you dad *

مکالمه درباره خدمات دولتی و نظامی جزء مکالمات اجتماعی می باشد و این مکالمه بعد از مکالمه درباره اداره راهنمایی و رانندگی قرار دارد.