نوشته‌ها

مکالمه درس خواندن

مکالمه درس خواندن

مکالمه درس خواندن بخش دیگری از آموزش مکالمه می باشد که توسط موسسه مجازی برجسته برای شما عزیزان تدارک دیده شده است. مکالمه ای که مربوط است به چگونگی پرسش و پاسخ به سوالات و یادگیری جملات جدید. این روش آموزش نیز همانند آموزش های دیگر موسسه مجازی برجسته بدین گونه است که ابتدا لغات مربوط به این بخش از مکالمه را با معانی فارسی قرار دادیم و در پایان مکالمه مخصوص به موسسه برجسته را قرار دادیم تا شما عزیزان با فراگیری این روش آموزش بهتر بتوانید انگلیسی صحبت کنید.

به بخش اول آموزش داده شده توجه فرمائید.

 

Studying
مطالعه، درس خواندن

Learning New Words
یادگیری واژه های نو / جدید

.A. Look up the word
واژه را پیدا کردن / یافتن.

.B. Read the definition
توضیح را خواندن.

.C. Translate the word
واژه / کلمه را ترجمه کردن.

.D. Check the pronunciation
تلفظ را کنترل / چک کردن.

.E. Copy the word
کلمه را رونویسی / کپی کردن.

.F. Draw a picture
تصویر کشیدن، نقاشی کردن.

.G. Discuss a problem
مسئله ای را مطرح کردن.

.H. Brainstorm solutions / answers
پاسخ ها / رأی گیری کردن.

.I. Work in a group
گروهی / دسته جمعی کار کردن.

.J. Help a classmate
به هم کلاسی کمک کردن.

.K. Ask a question
سوال کردن

.L. Answer a question
به طور مشترک به سوال پاسخ دادن.

.M. Share a book
از کتاب باهم / بطور مشترک استفاده کردن.

.N. Dictate a sentence
جمله ای را دیکته کردن.

Following Directions
دستورات زیر

.O. Fill in the blank
جای خالی را پر کردن

.P. Choose the correct answer
پاسخ درست را انتخاب کردن.

.Q. Circle the answer
دور پاسخ دایره کشیدن.

.R. Cross out the word
روی کلمه / واژه خط کشیدن.

.S. Underline the word
زیر کلمه / واژه خط کشیدن.

.T. Match the items
موارد را باهم جور کردن.

.U. Check the correct boxes
موارد صحیح را علامت زدن.

.V. Label the picture
عکس را علامت زدن.

.W. Unscramble the words
واژه ها / کلمات را مرتب کردن.

.X. Put the sentences in order
جملات را مرتب کردن.

.Y. Take out a piece of paper
یک تکه کاغذ را درآوردن.

.Z. Put away your books
کتابهای خود را جمع کردن.

عزیزان با آموختن کلمات به مکالمه می پردازیم تا بیشتر با کارایی کلمات و چگونگی بکارگیری در مکالمه آشنا شوید.

Studying

?John,Can you help me with my lessons *

.that’s for sure

?How can I find a word in a dictionary *

.You can easily find words with alphabets one after another

I see *

.You can also check each word’s pronunciation and copy it in your note book

?”please answer to my another question,what is the meaning of “unscramble *

in fact it is a word that its letters have been replaced differently and you have to

.make it one meaningful word

thank you *

any time

امیدواریم از آموزش داده شده بهره کافی را برده باشید.

سخنی با کاربران در مورد مکالمه

سخنی با کاربران در مورد مکالمه

دوستان عزیز زبان آموزان سلام. این بار می خواهیم با استفاده از لغات، مکالمات گوناگونی را به شما آموزش دهیم، این مکالمات مخصوص خود موسسه برجسته می باشد که آنها توسط استاتید مجرب این موسسه بیان شده اند. این مکالمات در قالب تمام موضوعاتی که شما فکر می کنید می باشد. روش کار بدین گونه است که ابتدا لغات مربوط به آن بخش یا مبحث البته با معنی قرار داده شده و بعد از آن مکالمات مربوط به آن بخش به گونه ای که حدود 70% از این لغات در این مکالمات مورد استفاده قرار گرفته قرار داده شده است. در زیر تمام سرفصلهایی را که قرار است به شما آموزش داده شود قرار داده ایم و شما زبان آموزان عزیز می توانید تنها با کلیک کردن بر روی این اسامی به لینک مورد نظر رفته و از این آموزش بهره ببرید.

مکالمات آموزش داده شده عبارتند از :

1- مکالمه ملاقات و احوال پرسی Speaking Meeting and Greeting

2- مکالمه اطلاعات شخصی Speaking Personal Information

3- مکالمه در مدرسه Speaking At the School

مکالمه صحبت کردن در مورد اشیاء (Conversation talking about objects)

مکالمه صحبت کردن در مورد اشیاء (Conversation talking about objects)

مکالمه صحبت کردن در مورد اشیاء (Conversation talking about objects) هشتمین بخش از مکالمه سطح 1 می باشد که قرار است آن را به شما زبان آموزان عزیز آموزش دهیم. در این بخش محل قرار گیری، نام اشیاء و غیره را به روش مکالمه بین چند شخص مختلف انجام پذیرفته آموزش داده می شود . این درس همانند دروس گذشته از چهار قسمت مختلف تشکیل شده است. قسمت اول مکالماتی کوتاهی که قرار است انجام شود، قسمت دوم پرسش و پاسخ بین اشخاص، سومین مرحله مکالمات کلی بین این اشخاص و درنهایت لغات مربوط به این درس از آموزش می باشد.

تیم آموزشی برجسته در نظر گرفته مکالماتی روان عین حال حرفه ای برای کاربران محترم

زبان آموز آماده کند این مکالمات با برنامه ریزی خدمت شما ارائه خواهد شد هچنین ما در

هر شش مهارت گرامر، مکالمه، لیسنینگ، رایتینگ، ریدینگ و لغات که به صورت کاربردی

برای هنر آموزان قرار میگیرد که شما میتوانید روزانه با 15 دقیقه مطالعه به صورت حرفه ای

زبان انگلیسی را یاد بگیرید و حتی تقویت کنید اگر زبان آموزان برنامه های مارادنبال کنید

خواهید دید این موضوعاتی که در اختیار شما قرار داده شده بدون هیچ اضافه کاری و

پیچیدگی خواهد بود .

با این نوصیف به آموزش مکالمه می پردازیم تا شما عزیزان بتوانید مکالمات خود را افزایش دهید و راحت تر بتوانید با ارتباط برقرا کنید.

به دقت به این مکالماتی که در بخش اول برای شما قرار داده شده توجه کنید و با تمرین آنها را یاد بگیرید.

     ?Do you have a book

     .Yes, I do

    ?You have a radio, don’t you

     .No, I don’t

     .I don’t have a phonograph, either

    ?Dose this radio belong to you

     .Yes, I think it does

     ?How many sisters and brothers do you have

    ?Don’t you have my hat

    .Yes, I have both your hat and your coat

     ?Does John have a yellow pencil

     .Yes, he does

     ?He has a radio, doesn’t he

     .No, he doesn’t have one

     .He already has a phonograph, but he doesn’t have a radio yet

زبان آموزان عزیز بعد از اینکه این مکالمات را فرا گرفتید به بخش دوم مکالمه یعنی پرسش و پاسخ (QUESTIONS  AND  ANSWERS) می پردازیم . در این مرحله به سوالات و جوابهایی که قرار است هنگام مکامله درمورد اشیاء ردو بدل شود پرداخته شده است. سوال و جوابی که افراد مختلف از هم پرسیدن . این آموزش ها و آموزش های دیگری که تیم آموزش زبان برجسته برای شما زبان آموزان در شش بخش جداگانه تدارک دیده تا با یادگیری هرچه بهتر آنها بهتر بتوانید انگلیسی صحبت کنید. آموزش هایی که با آموزشگاه های دیگر تفاوت بسیاری دارد. در این آموزش ها ما برای شما پکیج های مختلف و همچنین آموزش آنلاین را نیز تدارک دیدیم که در آینده در سایت ملاحظه خواهید کرد.

بخش دوم مکالمه چنین است که به آن توجه فرمائید.

?BILL:           Hello, John. Do you have a book

.JOHN:          Yes, I do. Here’s my book

?MARTHA:     You have a radio, don’t you

.HELEN:        No, I don’t. I have a photograph

.JACK:            I don’t have a radio. I don’t have a photograph, either

?ED:               Really? Don’t you have a radio or a phonograph

?BETTY:         Dose this radio belong to your family, Alice

.ALICE:          Yes, it does. That radio is ours

?FRED:          Does this photograph belong to you, Paul

.PAUL:           No, it doesn’t. That photograph isn’t mine

?RICE:           How many sisters and brothers do you have, Alice

.ALICE:           I have three sister and two brothers

?HARRY:         John, don’ you have my hat

.JOHN:           Yes, Harry. I have both your hat and your coat

?HENRY:       Does john have a yellow pencil

.EDWARD:     Yes, he does. He has a yellow pencil and a yellow notebook

?JOHN:        Henry has a radio, doesn’t he

.BILL:          No, he doesn’t have one

?BETTY:          Does Bill have a photograph

   .HELEN:          Yes, he has a photograph. But he doesn’t have a radio

?BETTY:         Doesn’t he have a radio yet

   HELEN:          No. He has a photograph already, but he doesn’t have a

                          .radio yet

?BILL:            Does this yellow pencil belong to you, John

   .JOHN:           Yes, it does. I have six yellow pencils

?MARTHA:      You have a radio, don’t you, Betty

   .BETTY:          No, I don’t have one

?ALICE:         Where’s my hat? Do you have my hat

   .HELEN:         No, I don’t. I don’t have it. I don’t know where it is

.JIM:              I have a radio already, but I don’t have a photograph yet

   .JOHN:           Really? I have both a radio and a photograph

سومین بخش از آموزش مکالمه که مهمترین قسمت این آموزش است مکالمات کلی است که بین چند شخص مختلف درباره اشیاء می باشد . این مرحله از شش بخش جدا تشکیل شده و در هرکدام از این بخش ها چند شخص باهم مکاماتی مختلفی را انجام می دهند. به این مکالمات توجه زیادی داشته باشین.

 

(1

؟HELEN:               Martha, do you have a book

.MARTHA:           Yes, I do. But I don’t know where my book is now

?HELEN:              Here’s a book over here. Is this one yours

?MARTHA:           I don’t know. Is it a yellow book

.HELEN:              No, it isn’t. This one is blue

.MARTHA:           That’s not my book. I don’t know whose it is

?HELEN:             You have a radio, don’t you

.MARTHA:           Yes, I have one

?HELEN:             Does this tape recorder belong to you

.MARTHA:           No, it doesn’t. I don’t have a tape recorder

(2

?BILL:              Whose coat is this? Is this yours, John

?JOHN:            Let’s see. Is that coat brown

.BILL:              No, it isn’t. it’s blue

.JOHN:            Oh. That isn’t mine. My coat is brown

.BILL:              Is this shirt yours? It’s a yellow shirt

.JOHN:            Yes, that’s mine. And that’s my blue tie

?BILL:              How many shirt do you have

JOHN:            I have ten shirts. I have two yellow shirts and eight white

                             .shirts

.BILL:              I believe this shirt is mine. It’s a blue one

.JOHN:            Yes, it’s yours. I don’t have a blue shirt

(3

?GREEN:         Hello, Fred. Where were you Tuesday morning

.FRED:           I was in the hospital, Mr. Green

?GREEN:         Weren’t you in the hospital last week, too

.FRED:           No, I wasn’t. John was in the hospital last week

.GREEN:         That’s right. John wasn’t in school last week

.FRED:           No. He was in the hospital for four days

?GREEN:         Do you have a television set, Fred

.FRED:           Yes, I do. And I have a radio, too

?GREEN:         Does John have a television set

.FRED:           No, he doesn’t have one

(4

?JIM:            How many sisters do you have, Paul

?PAUL:          I have two sisters. How many do you have

?JIM:            I have three sisters. How many brothers do you have

.PAUL:          I have four brothers

?JIM:            There’s a little dog over there. Is that dog yours

.PAUL:          Yes, it is. I have three dogs

?JIM:            Is that a cow over there

.PAUL:          Yes. That’s our cow. We have four cows

?JIM:            Do you have a horse, too

.PAUL:          No, we don’t. We have three dogs and four cows

?JIM:            Do you have cats

.PAUL:          No, we don’t. We just have dogs and cows

?JIM:            Whose radio is this? Does this radio belong to you

.PAUL:          No, it doesn’t. I don’t have a radio

(5

?JACK:           Where are my shirt and tie

?HARRY:        Here they are. And is this belt yours, too

.JACK:           Yes, it is. And that coat is mine, too

?HARRY:        Is this hat yours

?JACK:           Is it a gray hat or a black hat

?HARRY:        It’s a blue one. Is it yours

.JACK:           I don’t think it is. My hat is black

.HARRY:        Maybe this is John’s hat. He has a blue hat

.JACK:           Where’s my overcoat? It’s time to go now

.HARRY:         There’s your overcoat on the chair

(6

?EDWARD:       How many books does Harry have

.HENRY:          He has ten books. Here they are over here

?EDWARD:       How many pencils does Harry have? Do you know

.HENRY:          NO. I don’t. I really don’t know how many pencil he has

?EDWARD:       This is a good radio. Is it yours

.HENRY:          No, it isn’t mine. That’s Harry’s radio

?EDWARD:       Whose tape recorder is that? Is that Harry’s, too

.HENRY:          No, it isn’t Harry’s. That’s my tape recorder

?EDWARD:       Is this your calendar

.HENRY:          Yes, it is. That’s my calendar

 

رسیدیم به بخش نهایی که مربوط به لغات این درس می باشد که آنها را در لینک vocabulary به صورت هر درس جدا از هم قرار داده شده است. 

 

مکالمه معرفی و آداب معاشرت (Introducing conversation and courtesies)

مکالمه معرفی و آداب معاشرت (Introducing conversation and courtesies)

مکالمه معرفی و آداب معاشرت (Introducing conversation and courtesies) ششمین بخش از سری مکالمات سطح 1 ما می باشد که درمورد معرفی کردن و آداب معاشرت با همدیگر می باشد. این درس همانند دروس قبلی از چهار بخش تشکیل یافته است. قسمت اول مربوط به مکالماتی است که قرار انجام بشه، قسمت دوم افرادی که این مکالملات را انجام دادن، قسمت سوم انجام مکالمات به صورت کلی مابین چند نفر و در نهایت لغاتی است که این بخش در لینک vocabulary مهیا شده است.

تیم آموزشی برجسته در نظر گرفته مکالماتی روان عین حال حرفه ای برای کاربران محترم زبان آموز آماده کند این مکالمات با برنامه ریزی خدمت شما ارائه خواهد شد هچنین ما در هر شش مهارت گرامر، مکالمه، لیسنینگ، رایتینگ، ریدینگ و لغات که به صورت کاربردی برای هنر آموزان قرار میگیرد که شما میتوانید روزانه با 15 دقیقه مطالعه به صورت حرفه ای زبان انگلیسی را یاد بگیرید و حتی تقویت کنید اگر زبان آموزان برنامه های مارادنبال کنید خواهید دید این موضوعاتی که در اختیار شما قرار داده شده بدون هیچ اضافه کاری و پیچیدگی خواهد بود .

حال به آموزش این بخش از سطح 1 مکالمه می پردازیم تا شما عزیزان بتوانید مکالمات خود را کامل تر کنید.

به دقت مکالماتی که در بخش اول قرار گرفته توجه کنید و آنها را یاد بگیرید.

     ?What’s your name

     .My name is Jones

     ?What’s your first name

     .My first name is Bill

     ?Who do you spell your last name

     .Jones. J – O – N – E –  S

    ?What’s your friend’s name

    .His name is Jones Smith

    .Jones and I are old friends

     ?Are you John’s brother

     .No, I’m not

     .This is Mr. Jones

     ?How do you do

    .Mrs. Jones, this is Mr. John Smith

    .Very pleased to meet you

قسمت دوم این مکالمه که برای شما عزیزان آماده شده درمورد پرسش و پاسخ مردم از یکدیگر درمورد معرفی کردن و آداب معاشرت با همدیگراست. با یادگیری این مکالمات که در این بخش برای شما عزیزان آماده شده می توانید با پرسیدن اینکه شخص خود را معرفی کند چگونگی آداب معاشرت آشنا شوید. شما زبان آموزان عزیز تنها با صرف 15 دقیقه از وقتتان می توانید آموزش های که تیم آموزشی زبان برجسته  که در شش بخش جداگانه برای شما تدارک دیده است می توانید زبان انگلیسیتان را بهتر از مراکز آموزشی دیگر فرا بگیرید. آموزش های دیگری هم مثل پکیچ و یا به صورت انلاین هم برای شما تدارک دیده شده که در آینده در سایت ملاحضه خواهید کرد.

برای اینکه مکالمه خوبی درمورد معرفی و آداب معاشرت (Introducing conversation and courtesies ) داشته باشین این مکالمه زیر را انجام دهید.

 

?HARRY:      What’s your name

.BILL:          My name is Jones. I’m Bill Jones

 

?HELEN:       What’s your first name

.MARTHA:     My first name is Martha. I’m a student

 

?BILL:           How do you spell your last name

.JOHN:         Smith. S – M – I – T – H

 

?HARRY:       What’s your friend’s name

.JOHN:         His name is Paul Johnson

 

?HARRY:       How do you spell your friend’s last name

.JOHN:         Johnson. J- O – H – N – S – O – N

 

?PAUL:         Your friend’s name is Jones, isn’t it

.HARRY:       Yes. Bill Jones and I are old friends

 

?PAUL:          Are you Fred’s brother

.HARRY:        No, I’m not

 

.Paul:           This is Mr. Jones

.HARRY:        How do you do, Mr. Jones

 

.HARRY:           Jones, this is Mr. John Smith

.MRS. JONES:     Very pleased to meet you, Mr. Smith

 

?BILL:            What’s your name

   .FRED:           My name is Harrison

 

?BILL:           Your first name is Fred, isn’t it

   .FRED:          Yes, it is. My name is Fred Harrison

 

?FRED:         What’s your friend’s name

   .BILL:           His name is Smith. His first name is John

 

?FRED:        Are you John’s brother

   .HARRY:      No, I’m not. My brother’s name is Henry

 

?FRED:         Whose books are these? Are they yours, Harry

   .HARRY:       No, they aren’t. Those books are John’s

 

?BILL:          Who is that man over there

   .JOHN:        That’s Fred Harrison. He’s an engineer

 

بعد از اینکه شما عزیزان بخش دوم مکالمه را یادگرفتین به بخش سوم مکالمه می رویم. در این بخش به مکالمات کاملتری که در شش قسمت جداگانه بین افراد انجام شده پرداخته شده است .

(1

?HARRY:              Good morning. How are you this morning

?PAUL:                I’m just fine, thanks. And how are you

?HARRY:              Fine, thanks. Are you a teacher

?PAUL:               YES, I am. You’re student too, aren’t you

.HARRY:             Yes. My name is long

?PAUL:               What’s your first name

.HARRY:             My first name is Harry. My name is Harry long

.PAUL:               Very glad to meet you. Harry. My name is Paul

?HARRY:            What’s your last name, Paul

.PAUL:               My last name is Johnson. My name is Paul Johnson

?HARRY:             How do you spell your last name

.PAUL:               Johnson. J – O – H – N – S – O – N

.HARRY:             I’m very glad to know you, Paul

.PAUL:               I’m glad to know you, Harry

(2

?JOHN:               Harry. Hello, Paul. How are you

.HARRY:             Hello, John

?PAUL:              Hi, john. We’re fine, thanks. How are you

?JOHN:             Fine, thanks. Do you know my father

.HARRY:            No, we don’t, John

.JOHN:              This is Harry, and this is Paul. This is my father

.MR. SMITH:        How do you do, boys? Very glad to know you

?HARRY:            How do you do, Mr. Smith

.PAUL:               How do you do? Very pleased to meet you, Mr. Smith

(3

?HARRY:              What’s your friend’s name, Bill

.BILL:                 His name is John

?HARRY:             What’s his last name? Is it Johnson

.BILL:                 No, it isn’t. His last name is Smith

?HARRY:             How do you spell his last name

.BILL:                 Smith. S – M – I – T – H

?HARRY:               ARE you and John old friends, Bill

.BILL:                 Yes, we are. John and I are very old friends

?HARRY:             Is John a student

.BILL:                 NO, he isn’t. I’m a student, but John is an engineer

(4

.BILL:                  Helen, this is Harry, and this is Paul

.HELEN:              Hello, Harry. Hello, Paul. Glad to meet you

.HARRY:             Hello, Helen. I’m very pleased to meet you

.PAUL:                How do you do, Helen? It’s a pleasure to meet you

.BILL:                 Helen is my sister

.HARRY:             We’re very glad to meet your sister

?HELEN:             Are you Henry’s brother, Harry

?HARRY:             Yes, I am. Do you know Henry

.HELEN:              Yes, Henry and I are friends

?HARRY:             Who is that over there

.BILL:                 That’s my uncle. He’s a teacher

.PAUL:                I know your uncle. He’s a very good teacher

(5

.BROWN:            Good morning, Dr. Rice. Good morning Dr. Baker

?RICE:                Good morning, Mr. Brown. How are you

?BAKER:            Good morning, Mr. Brown. How are you this morning

?BROWN:           I’m very well, thank you. And you

.RICE:               Fine, thank you

.BROWN:           Mary, this is Dr. Rice, and this is Dr. Baker

?BAKER:            How do you do, Mrs. Brown

.RICE:             Very happy to know you, Mrs. Brown

.MRS. BROWN:       How do you do? It’s a pleasure to meet you

.RICE:             It’s a pleasure to meet Mr. Brown’s wife

.BROWN:       The doctor and I are old friends, Mary

.MRS. BROWN:       I’m very glad to meet my husband’s friends

(6

?BILL:            Who is that lady over there

.JOHN:          That’s Harry is mother

?BILL:            And who is that man over there

.JOHN:          That’s Harry is brother. His name is Henry

?BILL:            And who are those people over there

.JOHN:          Those people are Harry is friends

?BILL:            Do you know Harry is cousin

JOHN:          No, I don’t. I know his mother and brother. But I don’t know

.his cousin

.BILL:           His cousin name is Edward. He’s an engineer

?JOHN:         Really? Is his cousin really an engineer

بعد از پایان بخش سوم به بخش نهایی که در مورد لغات این بخش است می رسیم. این لغات همانند لغات درس های قبل در لینک vocabulary که هر درس به صورت جدا می باشد قرار گرفته است.