نوشته‌ها

مکالمه درباره زمان

مکالمه درباره زمان

زمان، یکی از موضوعاتی است که روزانه چندین بار با آن درگیر هستیم. یا ممکن است ما از کسی بپرسیم  ?what time is it و یا کس دیگری از ما بپرسد ساعت چند است. یکی از راحت ترین روش ها برای بیان ساعت گفتن عقربه کوچک که بر روی هر ساعتی باشد و بعد گفتن دقیق عقربه بزرگ بر روی هرعددی (چون 60 دقیقه است) باشد.. مثلا اگر عقربه کوچک بر روی 5 باشد و عقربه بزرگ بر روی 9، ساعت 5:45 دقیقه است. می توان برای اشاره به زود بودن از  early  استفاده کرد و برای دیر بودن از  late  و اگر کسی نسبت به زمان حساس باشد و در هر ساعتی که لازم باشد او در آنجا باشد از on time  برای شخص استفاده می شود.

با توجه به توضیحات داده شده به آموزش مکالمه درباره زمان می پردازیم که روش آموزش بدین گونه است که ابتدا لغات مربوط به این مکالمه قرار دادرد و در انتها برای درک بهتر مکالمه ای قرار دارد که توسط خود موسسه برجسته طراحی شده است.

Time
زمان

ساعت را گفتن            Telling Time

hour
ساعت

minutes
دقیقه ها

seconds
ثانیه ها

.a.m
پیش / قبل از ظهر

.p.m
بعد از ظهر

1:00
one o’clock
ساعت یک

1:05
one-oh-five
five after one
یک و پنج دقیقه
پنج دقیقه بعد از یک

1:10
one-ten
ten after one
یک و ده دقیقه
دقیقه بعد از یک

1:15
one-fifteen
a quarter after one
یک و پانزده دقیقه
یک ربع بعد از یک

1:20
one-twenty
twenty after one
یک و بیست دقیقه
بیست دقیقه بعد از یک

1:30
one-thirty
half past one
یک و نیم
نیم ساعت بعد از یک

1:40
one-forty
twenty to two
یک و چهل دقیقه
بیست دقیقه به دو

1:45
one-forty-five
a quarter to two
یک و چهل و پنج دقیقه
یک ربع به دو

اوقات روز             Times of Day

sunrise
طلوع آفتاب

morning
صبح

noon
ظهر

afternoon
بعد از ظهر

sunset
غروب آفتاب

evening
عصر، سر شب

night
شب

midnight
نیمه شب

early
زود

on time
سروقت

late
دیر

daylight saving time
ساعت تابستانی یا زمستانی

standard time
وقت استاندارد

 مناطق زمانی             Time Zones

Hawaii-Aleutian time
وقت هاوایی-آلوتین

Alaska time
وقت آلاسکا

pacific time
وقت پاسیفیک (اقیانوس آرام)

Mountain time
وقت کوهستانی

Central time
وقت مرکزی

Eastern time
وقت شرقی

Atlantic time
وقت آتلانتیک (اقیانوس اطلس)

Newfoundland time
وقت نیوفانلند

بعد از پایان لغات به مکالمه زیر توجه فرمائید.

Time

.hi,it’s Jack speaking *

?oh,hello jack,how are you

?thanks just fine.Are you free today *

?what time

.At about 11 a.m *

.I am afraid no.I have an appointment at 11

?ok ,how about 5 in the afternoon *

.yes, i can

.remember we will come back at midnight *

.there is no problem

see you *

bye

امیدواریم این آموز ش مورد پسند شما قرار گرفته باشه.

مکالمه صحبت کردن در مورد تاریخ (Conversation talking about dates)

مکالمه صحبت کردن در مورد تاریخ (Conversation talking about dates)

مکالمه صحبت کردن در مورد تاریخ (Conversation talking about dates) دهمین و آخرین بخش از مکالمات در سطح 1 می باشد. در این بخش درمورد تاریخ روزها، ماه ها و سال ها و روش پرسیدن و جواب دادن آنها و غیره می باشد. این درس نیز همانند دروس قبلی از چهار بخش تشکیل شده است. بخش اول تشکیل شده است از مکالمات انجام شده به صورت جزئی، بخش دوم مکالمات انجام شده به صورت پرسش و پاسخ، بخش سوم و مهم این درس مکالمات انجام شده به صورت کلی و در نهایت لغات این درس می باشد.

تیم آموزشی برجسته در نظر گرفته مکالماتی روان عین حال حرفه ای برای کاربران محترم

زبان آموز آماده کند این مکالمات با برنامه ریزی خدمت شما ارائه خواهد شد هچنین ما در

هر شش مهارت گرامر، مکالمه، لیسنینگ، رایتینگ، ریدینگ و لغات که به صورت کاربردی

برای هنر آموزان قرار میگیرد که شما میتوانید روزانه با 15 دقیقه مطالعه به صورت حرفه ای

زبان انگلیسی را یاد بگیرید و حتی تقویت کنید اگر زبان آموزان برنامه های مارادنبال کنید

خواهید دید این موضوعاتی که در اختیار شما قرار داده شده بدون هیچ اضافه کاری و

پیچیدگی خواهد بود .

با این نوصیف به آموزش مکالمه می پردازیم تا شما عزیزان بتوانید مکالمات خود را افزایش دهید و راحت تر بتوانید با ارتباط برقرا کنید.

به دقت به این مکالماتی که در بخش اول برای شما قرار داده شده توجه کنید و با تمرین آنها را یاد بگیرید.

     ?What’s the date today

    .Today is November first, nineteen sixty-three

  ?When were you born

     .I was born on November first, nineteen thirty-five

     .Today is my birthday

     .My sister was born in nineteen thirty-eight

    .I don’t know the exact date

     ?Where were you born

     .I was born in a little town not far from here

     ?What do you know about the tenth century

     .I don’t know anything about that

     .Let’s talk about something else

    ?Where were you during the month of April last year

     .I don’t remember where I was then

     ?Where will you be next year at this time

بخش دوم این مکالمه همانند مکالمات گذشته به صورت پرسش و پاسخ می باشد.

این آموزش ها و آموزش های دیگری که تیم آموزش زبان برجسته برای شما زبان آموزان در شش بخش جداگانه تدارک دیده تا با یادگیری هرچه بهتر آنها بهتر بتوانید انگلیسی صحبت کنید. آموزش هایی که با آموزشگاه های دیگر تفاوت بسیاری دارد. در این آموزش ها ما برای شما پکیج های مختلف و همچنین آموزش آنلاین را نیز تدارک دیدیم که در آینده در سایت ملاحظه خواهید کرد.

بخش دوم مکالمه چنین است که به آن توجه فرمائید.

 

?BILL:          Good morning, John. What’s the date today

.JOHN:        Today is November first, nineteen sixty-five

?HELEN:       Betty, what’s the date today? Do you have a calendar

.BETTY:        Yes, I do. Today is October 1, 1964

?JACK:         Today is your birthday, isn’t it

.JIM:           Yes, it is. Today is October second, nineteen sixty-four

?HELEN:       When were you born, Martha

.MARTHA:     I was born on October 2, 1938

?ED:             What’s the date today

.HARRY:        I don’t know the exact date. I don’t have a calendar

?BETTY:         Where were you born

.PAUL:          I was born in a little town not far from here

?HARRY:       What do you know about the eighth century

.HENRY:       I don’t know anything about that

.EDWARD:    Let’s talk about the tenth century

.JOHN:         No, let’s not. Let’s talk about something else

?BILL:           Where were you in April last year

.BETTY:        I was in the hospital during the month of April

?ALICE:         Where were you during the month of July

   .MARTHA:     I don’t remember where I was

?HELEN:       Where will you be next year at this time

   .BILL:          I really don’t know. Maybe I’ll be here

?JACK:         Where were you last Tuesday

   .JIM:           I don’t remember where I was last Tuesday

?MARGARET:      Were you born in a little town not far from here

   ?PAUL:              Yes, I was. Where were you born

?JOHN:          Where were you last year during the month of May

   .BILL:            I honestly don’t remember where I was

?BETTY:           When was your sister born

   .MARGARET:     She was born on March first, nineteen thirty-one

بخش سوم و مهمترین بخش از مکالمات این درس مربوط است به مکالمات کلی که بین چند شخص مختلف انجام می پذیرد. این قسمت دارای پنج بخش جداگانه است که در هر بخش دو الی سه نفر باهم به مکالمه می پردازند.

(1

?JOHN:         Excuse me, Bill. What’s the date today

?BILL:           I really don’t know. What month is this

.JOHN:         This is June. But I don’t know what the date is

.BILL:           I believe it’s the ninth or the tenth of June

?JOHN:         It must be June 9. What year is this

.BILL:           I know what year it is. This is nineteen sixty-six

.JOHN:         Right. So today is June 9, 1966

?BILL:           Isn’t this your birthday

.JOHN:         No, it isn’t. My birthday is the twelfth of June

?BILL:           What year were you born in

.JOHN:         I was born in nineteen forty-five

.BILL:           And I was born in nineteen forty-one

?JOHN:         What do you want to talk about

?BILL:           Let’s talk about agriculture. What do you know about that

(2

?HELEN:        Where were you last April

.MARTHA:     I was here during the month of April

?HELEN:        Weren’t you in the hospital for several weeks last year

.MARTHA:     Yes, I was. But that was in July

.HELEN:        Oh yes. I remember when you were in the hospital

?MARTHA:     Do you remember I was in the hospital on your birthday

.HELEN:        Yes. I remember very well

?MARTHA:     Excuse me, Helen. Can you tell me the correct time

.HELEN:        No, I can’t. My watch is slow

.MARTHA:     It must be about four thirty

.HELEN:        What time does the theater open

.MARTHA:     The theater doesn’t open until six thirty

?HELEN:        We’ll be there on time, won’t we

.MARTHA:     Oh yes. We’ll be on time. My family will be on time too

(3

?GREEN:           Who is that man over there

.MRS. BROWN:   That’s Mr. Harrison, I believe. That’s Fred’s father

.GREEN:           Oh yes. I know him. His first name is Peter

.MRS. BROWN:   Yes, and his wife’s name is Jane

?GREEN:           Where was Mr. Harrison born? Do you know

.MRS. BROWN:   Yes. He was born in a small city not far from here

?GREEN:           And was his wife born there too

.MRS. BROWN:   I don’t think so. I don’t know where his wife was born

 .GREEN:           What’s the date today, Mrs. Brown? I don’t have a calendar

.MRS. BROWN:   Today is Tuesday, September thirtieth, nineteen sixty-four

.GREEN:           September 30? Oh! I have a meeting tonight

?MRS. BROWN:   What time does your meeting begin

 .GREEN:           It ought to begin about eight o’clock

?MRS. BROWN:   What time is it now? Do you have the correct time

.GREEN:           I don’t know what time it is

.MRS. BROWN:   It must be about five o’clock

.GREEN:           I have to go now. I don’t want to be late

.MRS. BROWN:   You won’t be late. It’s early

(4

?JACK:       Today is Monday, December tenth, isn’t it

.JIM:         Yes, I think so. It must be Monday

.JACK:       I don’t have a calendar, so I don’t know the date

.JIM:         I don’t have a calendar, either

?JACK:       Where were you born, Jim

.JIM:         I was born in a little town very near here

?JACK:       Were you born in nineteen thirty-eight

.JIM:         No, I wasn’t. I was born in nineteen thirty-nine

?JACK:       Do you remember where you were in April, nineteen fifty

.JIM:         No. I really don’t remember where I was at that time

(5

?RICE:      What do you know about engineering, Dr. Baker

.BAKER:    I don’t know anything about engineering

?RICE:      Well, what do you know about agriculture

.BAKER:    I don’t know anything about agriculture either

?RICE:      Do you know much about history

?BAKER:    What do you want to know

?RICE:      Something about the tenth century. What do you know about that

                              .BAKER:    Not very much. Let’s talk about something else

بخش چهارم و نهایی مربوط به لغات این درس می باشد که آنها را در لینک vocabulary به صورت هر درس جدا قرار داده ایم که با رفتن به آن قسمت می توانید لغات درس های گذشته را نیز بخوانید.

لغات مکالمه گفتن زمان (Conversation vocabulary Telling Time)

لغات مکالمه گفتن زمان (Conversation vocabulary Telling Time)

لغات مکالمه گفتن زمان (Conversation vocabulary Telling Time) مربوط به درس نهم از بخش (speaking) می باشد برای شما عزیزان زبان آموزان آماده شده است و می توانید با رفتن به این لینک مکالمه مورد نظر را مشاهده فرموده و با تمرین بر مکالمات روزمره خود بیافزایید.

تیم آموزشی برجسته با قراردادن لغات دروس آموزش داده شده شما عزیزان را طرقیب می

کند تا با خواندن این لغات و یادگیری آنها همراه با مکالمات که در لینک (speaking) قرار دارد

آموزش بهتر و بروز دنیا را برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی داشته باشین . بخوانید و تمرین

کنید و بتازید به سوی یادگیری هرچه بهتر زبان.

                                            فهرست لغت            WORD LIST

درباره                     About

بعد از                      after

ساعت زنگدار            alarm clock

در                         at

قبل از                  before

شکسته شده                  broken

کافه تریا               cafeteria

ساعت                    clock

درست                 correct

ناهار خوری          dining room

زود                    early

هرکدام                   every

تعداد کمی                     few

او می خواهد                    he’ll

هتل                   hotel

من می خواهم                      I’ll

دیر                    late

دقابق               minutes

ساعت                o’clock

یک بار                   once

رستوران            restaurant

مدرسه                 school

او می خواهد                   she’ll

آهسته، آرام                   slow

بنابراین                      so

برخی، تعدادی                  some

 تئاتر               theater

آنها خواهند شد                 they’ll

دوبرابر                  twice

دانشگاه             university

تا زمان                    until

تماشاکردن                 watch

 ما می خواهیم                   we’ll

ساعت مچی           wristwatch

شما می خواهید                  you’ll

اشکال فعل         Verb Forms

بودن                    be

توانستن                  can

نتوانستن                can’t

می توانست، (گذشته could               (can

   نمی توانست            couldn’t

بلند شو              get up

باید               has to

  باید             have to

امید                hope

ممکن است                 may

مال خودم                mine

باید                must

نیاز به            need to

باید           ought to

 می بایست             should

 گفتن                  tell

 خواستن به           want to

خواستن                 will

نخواستن              won’t

 اعداد                Numbers

شانزده                 sixteen

هفده             seventeen

هجده               eighteen

نوزده               nineteen

بیست                 twenty

بیست و یک           twenty-one

سی                   thirty

چهل                    forty

چهل و پنج              forty-five

روز هفته         Day of week

دوشنبه                Monday

اصطلاحات           Expressions

ببخشید            excuse me

به موقع                on time

با یاد گیری این لغات و لغات های دیگر که در ادامه می خوانید لذت یادگیری زبان برای شما

آسان می شود و شما را برای خواندن کتاب ها و داستان هایی که در این سایت برای شما

گردآوری شده است مهیا می کند باشد روزی که همه عزیزان بتوانند براحتی انگلیسی

بنویسند، بخوانند و صحبت کنند.

مکالمه گفتن زمان (conversation tell time)

مکالمه گفتن زمان (conversation tell time)

مکالمه گفتن زمان (conversation tell time) نهمین درس از بخش مکالمه سطح 1 می باشد که در مورد روش گفتن ساعت می باشد. در این مکالمه که در چهار بخش برای شما زبان آموزان تدارک دیده شده در بخش اول مکالماتی که قرار است انجام پذیرد قرار داده شده است. بخش دوم این مکالمات به صورت پرسش و پاسخ بین افراد است، بخش سوم که مهمترین بخش این قسمت است مربوط اس به مکالمات کلی که بین چند شخص مختلف انجام می پزید و در نهایت لغات این درس می باشد.

تیم آموزشی برجسته در نظر گرفته مکالماتی روان عین حال حرفه ای برای کاربران محترم

زبان آموز آماده کند این مکالمات با برنامه ریزی خدمت شما ارائه خواهد شد هچنین ما در

هر شش مهارت گرامر، مکالمه، لیسنینگ، رایتینگ، ریدینگ و لغات که به صورت کاربردی

برای هنر آموزان قرار میگیرد که شما میتوانید روزانه با 15 دقیقه مطالعه به صورت حرفه ای

زبان انگلیسی را یاد بگیرید و حتی تقویت کنید اگر زبان آموزان برنامه های مارادنبال کنید

خواهید دید این موضوعاتی که در اختیار شما قرار داده شده بدون هیچ اضافه کاری و

پیچیدگی خواهد بود .

با این نوصیف به آموزش مکالمه می پردازیم تا شما عزیزان بتوانید مکالمات خود را افزایش دهید و راحت تر بتوانید با ارتباط برقرا کنید.

به دقت به این مکالماتی که در بخش اول برای شما قرار داده شده توجه کنید و با تمرین آنها را یاد بگیرید.

     ?What time is it

     .It’s two o’clock

     .It’s a few minutes after two

    .My watch is fast and your watch is slow

     ?Excuse me. Can you tell me the correct time

    .No, I can’t

     .I don’t know what time it is

     .I don’t think it’s four o’clock yet

    .It must be about three thirty

     .I get up before six o’clock every day

    .The restaurant doesn’t open until seven forty-five

    ?Will you be here at ten o’clock tomorrow

    .Yes, I will

     ?We’ll be on time, won’t we

     .I hope so

 

بعد از آماده شدن شما و یادگیری مکالمه بخش اول به مکالمات بخش دوم می رویم که این مکالمات به صورت پرش و پاسخ در مورد گفتن زمان بین افراد انجام پذیرفته.

این آموزش ها و آموزش های دیگری که تیم آموزش زبان برجسته برای شما زبان آموزان در شش بخش جداگانه تدارک دیده تا با یادگیری هرچه بهتر آنها بهتر بتوانید انگلیسی صحبت کنید. آموزش هایی که با آموزشگاه های دیگر تفاوت بسیاری دارد. در این آموزش ها ما برای شما پکیج های مختلف و همچنین آموزش آنلاین را نیز تدارک دیدیم که در آینده در سایت ملاحظه خواهید کرد.

بخش دوم مکالمه چنین است که به آن توجه فرمائید.

?BILL:         What time is it

?JOHN:       It’s two o’clock. Is it time to go

?HELEN:      What time is now

.BILL:         It’s a few minutes after two o’clock

?JACK:         It’s two o’clock, isn’t it

.HARRY:       I don’t know. My watch is fast and your watch is slow

?HARRY:       Excuse me. Can you tell me the correct time

.JIM:            No, I can’t. I don’t have a watch

?MARTHA:     What time is it

.HELEN:        I don’t know what time it is

?HENRY:    It’s four o’clock, isn’t it

.ED:          I don’t think it’s four o’clock yet

?ALICE:       Can you tell me what time it is

.FRED:        It must be about three thirty

?PAUL:         What time do you get up every day

.EDWARD:    I get up before six o’clock every day

?HELEN:       Isn’t the restaurant open yet

.BILL:          No. The restaurant doesn’t open until seven forty-five

?JACK:         Will you be here at ten o’clock tomorrow

   .JIM:           Yes, I will. I’ll be here on time tomorrow

?BILL:          We’ll be on time, won’t we

    .ED:            I hope so. We’ll be there at ten thirty

?BETTY:      Is your watch slow, Helen

    .HELEN:     I think it is. My watch is slow and yours is fast

.JOHN:       Excuse me, It’s time to go now

    ?HARRY:     Yes, it is. You’ll be on time, won’t you

?MARTHA:     Can you tell me where my watch is

    .BILL:           No, I can’t. I don’t know where your watch is

.HARRY:      I think it’s a few minutes after six

    .JOHN:        No, it isn’t. it’s not six o’clock yet

 رسیدیم به بخش سوم و مهمترین بخش از این درس. در این بخش مکالمات کلی بین چند شخص انجام پذیرفته که در مورد زمان باهم مکالمه می کنند. این بخش از شش قسمت  جدا تشکیل یافته که در آن افراد مختلف باهم مکالمه کاملی را انجام می دهند.

حال به این مکالمات می پردازیم.

(1

?MARTHA:       Good morning, Helen. How are you this morning

?HELEN:        I’m fine, thanks. What time is it, please

.MARTHA:      It’s nine o’clock. That’s the correct time

.HELEN:         Good! I’m on time today

?MARTHA:      Yes, you’re on time. Were you late yesterday

.HELEN:         Yes, I was. I’m, late every day

.MARTHA:       Well, you’re on time today. It’s just nine o’clock

?HELEN:         What time does the program begin

?MARTHA:      At nine fifteen. Don’t you have a watch

.HELEN:         No. My watch is broken

(2

?BILL:           Can you tell me the correct time

.JOHN:         I don’t think so. My watch is fast

.BILL:           Your watch is fast and my watch is slow

?JOHN:         Is your watch ten minutes slow

.BILL:           I really don’t know. I don’t know how slow my watch is

.JOHN:         And I don’t know how fast my watch is

.BILL:           It must be about ten o’clock now

.JOHN:         I don’t think so. It must be about ten thirty

.BILL:           We have to know what time it is

.JOHN:         Yes. We don’t want to be late today

.BILL:           We were late yesterday. We were late on Monday too

.JOHN:         We’ll be on time today. I know we will be on time

(3

?PAUL:          You have a watch, don’t you

.ALICE:         Yes, I do. It’s ten fifteen

.PAUL:          That’s right. My watch has ten fifteen too

.ALICE:         We both have the correct time

?PAUL:          What time does the university open

.ALICE:         It doesn’t open until ten thirty

.PAUL:          I’m glad we’re early today

.ALICE:         I am too. I hope we’ll be here early tomorrow too

.PAUL:          Bill will be here late today

.ALICE:         Yes. His watch is twenty minutes slow. He’ll be late

(4

?BROWN:          What time is it

.MRS.BROWN:    It’s a few minutes before six o’clock

.MR.BROWN:     That alarm clock must be fast. It’s five forty-five

.MRS. BROWN:   Maybe your wristwatch is slow

.BROWN:          Maybe. But I don’t think so. My watch is correct

.MRS. BROWN:   Well, it’s time get up now

.BROWN:          Yes, it is. We don’t want to be late today

.MRS. BROWN:   We won’t be late

.BROWN:          We’re late once or twice a week

.MRS. BROWN:   Yes, I know. But we won’t be late today

?MR.BROWN:     What time does the restaurant open

.MRS. BROWN:  It doesn’t open until six forty-five

(5

?FRED:        Will you be here at nine o’clock tomorrow

.HENRY:      No, I won’t. I won’t be here until about nine forty

.FRED:        I won’t be here until nine forty-five

.HENRY:      We’ll both be late tomorrow

.FRED:        Yes. We’ll be about thirty minutes late tomorrow

?HENRY:      Will you tell Mr. Green we’ll be late

.FRED:        Yes, I’ll tell him. I’ll tell him we’ll be thirty minutes late

?HENRY:      Will you tell Mrs. Brown we’ll be late

?FRED:        Yes, I will. Could you tell Helen we’ll be late

.HENRY:      Yes. Maybe Helen will be late too

.FRED:        I don’t think so. Helen will be here on time

.HENRY:      She was late yesterday. And she was late every day late week

               .FRED:        I know. But last week her watch was broken

.HENRY:      You’re right. Maybe she won’t be late tomorrow

(6

?BETTY:         It’s time to go now. Where’s my hat

.ALICE:         Here’s your hat over here. And here’s your coat, too

.BETTY:         It must be time to go. We don’t want to be late

.ALICE:         It’s ten o’clock. Let’s go

.BETTY:         Actually, the correct time is three minutes after ten

.ALICE:         That’s right. It’s three minutes after ten

.BETTY:         We both have three correct time

.ALICE:         Yes. Your watch is correct and so is mine

و در نهایت به بخش نهایی این بخش یعنی لغات این درس می رسیم که آنها را در لینک vocabulary به صورت هر درس جدا از هم قرار داده ایم.