نوشته‌ها

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان ( Twenty-first day of Ramadan's pray )

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان ( Twenty-first day of Ramadan’s pray )

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اَللّـهُمَّ اجْعَلْ لى فيهِ اِلى مَرْضاتِكَ دَليلاً، وَلا تَجْعَلْ لِلشَّيْطانِ فيهِ عَلَيَّ سَبيلاً، وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ

لى مَنْزِلاً وَمَقيلاً، يا قاضِيَ حَوائِجِ الطّالِبينَ .

 

In the name of God

O Allah, on this day, show me the way to win Your pleasure, do not let Shaytan

have a means over me, make Paradise an abode and a resting place for me, O the

.One who fulfills the requests of the needy

بنام خداوند بخشنده و مهربان

خداوندا! در این روز مرا به سوی رضا و خشنودی خود راهنمایی کن و شیطان را بر من

مسلط مگردان و بهشت را منزل و جایگاهم قرار ده ای برآوردنده حاجات طالبان معرفت و

مشتاقان حقیقت!

 

دعای روز بیست و یکم در ادامه دعای روز بیستم می باشد.

دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان ( Eighteenth day of Ramadan's pray )

دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان ( Eighteenth day of Ramadan’s pray )

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اَللّـهُمَّ نَبِّهْني فيهِ لِبَرَكاتِ أسحاره، وَنَوِّرْ فيهِ قَلْبي بِضياءِ أنواره، وَخُذْ بِكُلِّ أعضائي اِلَى إتباع

آثارِهِ، بِنُورِكَ يا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعارِفينَ .

 

In the name of God

O Allah, on this day, awaken me with the blessings of its early mornings, Illuminate

my heart with the brightness of its rays, let every part of my body follow its effects,

.by Your light, O the illuminator of the hearts of those who know

 

بنام خداوند بخشنده و مهربان

پروردگارا! در این روز از برکات سحرهای این ماه پرفضیلت مرا آگاه ساخته و بهره‌مند ساز و

قلبم را به روشنی انوارش روشن و منور گردان و تمامی اعضا و جوارحم را در راه پیروی از آثار

و نشانه‌های آن به کار گیر به حق نورت ای روشنایی بخش دل‌های عارفان و خداپرستان.

 

دعای روز هجدهم در ادامه دعای روز هفدهم می باشد.

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان ( Seventeenth day of Ramadan's pray )

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان ( Seventeenth day of Ramadan’s pray )

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اَللّـهُمَّ اهْدِني فيهِ لِصالِحِ الإعمال، وَاقْضِ لي فيهِ الْحَوائِجَ والآمال، يا مَنْ لا يَحْتاجُ اِلَى التَّفْسيرِ

وَالسُّؤالِ، يا عالِماً بِما في صُدُورِ الْعالَمينَ، صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ الطّاهِرينَ .

 

In the name of God

O Allah, on this day, guide me towards righteous actions, fulfil my needs and

hopes, O One who does not need explanations nor questions, O One who knows

what is in the chests of the (people of the) world. Bless Muhammad and his family,

.the Pure

 

بنام خداوند بخشنده و مهربان

خداوندا! در این روز مرا با اعمال صالح راهنمایی کن و حاجتها و آرزوهایم را برآورده ساز ای

کسی که نیازمند شرح و تفسیر حاجات بندگان نیستی، ای خدایی که قبل از اینکه کسی

حاجات خود را به تو بگوید، تو به اسرار دل او آگاهی ، اینک درود و سلام خود را بر محمد

(ص) و آل او ارزانی فرما!

 

دعای روز هفدهم در ادامه دعای روز شانزدهم می باشد.

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان ( sixteenth day of Ramadan's pray )

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان ( sixteenth day of Ramadan’s pray )

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اَللّـهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الأبرار، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةَ الأشرار، وَآوِني فيهِ بِرَحْمَتِكَ اِلى دارِ

الْقَـرارِ، بإلهيّتك يا اِلـهَ الْعالَمينَ .

 

In the name of God

O Allah, on this day, grant me compatability with the good, keep me away from

patching up with the evil, lead me in it, by Your mercy, to the permanent abode, by

.Your Godship, O the God of the worlds

 

بنام خداوند بخشنده و مهربان

خداوندا! در این روز مرا به موافقت (اعمال و افکار) نیکان عالم موفق بدار و از رفاقت و

مصاحبت اظرار جهان دور گردان و مرا در بهشت جاودانه ات به رحمت منزل ده، به حق الهیت

و معبودیتت ای پروردگار عالمیان!

 

دعای روز شانزدهم در ادامه دعای روز پانزدهم می باشد.

 

دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان ( Fourteenth day of Ramadan's pray )

دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان ( Fourteenth day of Ramadan’s pray )

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اَللّـهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بِالْعَثَراتِ، وَاَقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضاً

لِلْبَلايا والآفات، بِعِزَّتِكَ يا عِزَّ الْمُسْلِمينَ .

 

In the name of God

O Allah, on this day, do not condemn me for slips, make me decrease mistakes and

errors, do not make me a target for afflictions and troubles, by Your honor, O the

.honor of the Muslims

 

بنام خداوند بخشنده و مهربان

خداوندا! در این روز مرا به لغزشهایم مؤاخذه مکن و عذر خطاهایم بپذیر و مرا هدف تیر بلاها

و آفتهای عالم قرار مده، به حق عزت و جلالت ای عزت بخش اهل اسلام!

 

دعای روز چهاردهم در ادامه دعای روز سیزدهم می باشد.

دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان ( Fourteenth day of Ramadan's pray )

دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان ( Fifteenth day of Ramadan’s pray )

بسم الله الرحمن الرحیم

اَللّـهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعَةَ الْخاشِعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدْري بإنابة الْمخْبِتينَ، بأمانك يا أمان

الْخائِفينَ .

In the name of God

 O Allah, on this day, grant me the obedience of the humble expand my chest

through the repentance of the humble, by Your security, O the shelter of the

.fearful

 

بنام خداوند بخشنده و مهربان

خداوندا! در این روز طاعت بندگان خاشع و خاضع خود را نصیب من گردان و شرح صدر مردان

فروتن خداترس را به من عطا فرما، به حق امان بخشی خود ای پناه دل‌های ترسان!

 

دعای روز پانزدهم در ادامه دعای روز چهادهم می باشد

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان ( Thirteenth day of Ramadan's pray )

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان ( Thirteenth day of Ramadan’s pray )

بسم الله الرحمن الرحیم

اَللّـهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنَسِ والأقذار، وَصَبِّرْني فيهِ عَلى كائِناتِ الأقدار، وَوَفِّقْني فيهِ لِلتُّقى

وَصُحْبَةِ الأبرار، بِعَوْنِكَ يا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَساكينَ.

In the name of God

 O Allah, on this day, purify me from uncleanliness and dirt, make me patient over

events that are decreed, grant me the ability to be pious, and keep company with

.the good, by Your help, O the beloved of the destitute

 

خداوندا! در این روز مرا از پلیدی و کثافت اخلاقی (هوای نفس و گناهان) پاک ساز و بر

حوادث خیر و شر قضا و قدر صبر و تحمل عطا فرما و بر تقوی و پرهیزکاری و مصاحبت

نیکوکاران عالم موفق گردان، به یاری خودت ای مایه شادی و اطمینان مسکینان!

 

دعای روز سیزدهم در ادامه دعای روز دوازدهم می باشد.

دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان ( Twelfth day of Ramadan's pray )

دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان ( Twelfth day of Ramadan’s pray )

بسم الله الرحمن الرحیم

اَللّـهُمَّ زَيِّنّي فيهِ بِالسِّتْرِ وَالْعَفافِ، وَاسْتُرْني فيهِ بِلِباسِ الْقُنُوعِ وَالْكَفافِ، وَاحْمِلْني فيهِ عَلَى

الْعَدْلِ والإنصاف، وَآمِنّي فيهِ مِنْ كُلِّ ما أخاف، بِعِصْمَتِكَ يا عِصْمَةَ الْخائِفينَ .

 

In the name of God

O Allah, on this day, beautify me with covering and chastity, cover me with the

clothes of contentment and chastity, let me adhere to justice and fairness, and

keep me safe from all that I fear, by Your protection, O the protector of the

.frightened

 

خداوندا! در این روز مرا به زیور ستر و عفت نفس بیآرای و به جامه قناعت و کفاف بپوشان و

مرا به عدل و انصاف مزین ساز و از هر چه ترسانم مرا ایمنی بخش، به حق عصمتت، ای

عصمت بخش خداترسان عالم.

 

دعای روز دوازدهم ادامه دعای روز یازدهم می باشد.

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان ( Eleventh day of Ramadan's pray )

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان ( Eleventh day of Ramadan’s pray )

بسم الله الرحمن الرحیم

‘اَللّهُمَّ حَبِّبْ اِلَيَّ فیهِ الاِْحْسانَ وَكَرِّهْ اِلَيَّ فیهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْیانَ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فیهِ السَّخَطَ

وَالنّیرانَ بِعَوْنِكَ یا غِیاثَ الْمُسْتَغیثین.

 

خدایا دوست گردان نزد من در این ماه احسان و نیکی را و ناخوش دار در پیش من در این روز

فسق و نافرمانی را و گناه را و حرام گردان در این روز بر من خشم کیفربار و آتش سوزان را

به کمک خودت ای فریاد رس فریاد خواهان.

 

In the name of God

O ALLAH, on this day, make me love goodness, and dislike corruption and

disobedience, bar me from anger and the fire, by Your help, O the helper of those

.who seek help

دعای روز یازدهم در ادامه دعای روز دهم می باشد.

دعای روز اول ماه مبارک رمضان ( First day of Ramadan's pray )

دعای روز اول ماه مبارک رمضان ( First day of Ramadan’s pray )

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمَ اجْعلْ صِیامی فـیه صِیـام الصّائِمینَ وقیامی فیهِ قیامَ القائِمینَ ونَبّهْنی

فیهِ عن نَومَةِ الغافِلینَ وهَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالَمینَ واعْفُ عنّی یا

عافیاً عنِ المجْرمینَ.

 

خدایا قرار بده روزه مرا در آن روزه داران واقعى وقیام وعبادتم در آن قیام

شب زنده داران وبیدارم نما در آن از خواب بى خبران وببخش به من جنایتم

را در این روز اى معبود جهانیان ودر گذر از من اى بخشنده گناهکاران.

In the name of God

O Allah , on this day make my fast the fast of those who fast

sincerely , and my standing up in prayers of who stand up in prayer

obediently, awaken me in it from the sleep of the heedless, and

forgive me my sins , O God of the worlds and forgive me, O one

.who forgives the sinners

بخشی از تفسیر آیت اله مجتهدی ( ره ) می خوانیم که چنین می فرمایند:

اقسام روزه:

صائمین چه کسانی هستند؟

سه نوع  روزه داریم ؛ 1- روزه عام 2- روزه خاص 3- روزه خاص الخاص

روزه عام: همان روزه ای است که عموم مردم  می گیرند؛ نمی خورند و

نمی آشامند، ولی متاسفانه به نامحرم هم نگاه می کند؛ گناه هم می

کند؛ حجابش را هم مراعات نمی کند. بنابراین روزه عام روزه ای هست که

انسان تنها از اموری که روزه را باطل می کند خودداری می نماید و روزه

اش هم درست است.

روزه خاص: روزه ای است که روزه دار علاوه بر اینکه از خوردن و آشامیدن

خود داری می کند اعضاء و جوارحش هم روزه دارد؛ چشمش را هم از

معصیت می بندد؛ سحر که روزه می گیرد نیت می کند که خدایا من همه

اعضاء و جوارحم روزه است؛ گوشم غیبت نمی شنود، آواز حرام نمی

شنود، زبانم غیبت نمی کند، نامحرم نگاه نمی کند و … این روزه خاص

است.

وقتی روزه می گیرید باید گوش شما هم روزه باشد (روزه خاص)، چشمت

هم باید روزه باشد ، پوستت بدنت، صورت زنان هم باید روزه باشد؛ موی

سرت هم باید روزه داشته باشد ؛ خانم ها موی سرشان، یعنی خانم ها

وقتی روزه می گیرند باید حجابشان را رعایت کنند. استفتاء کنند خانم ها،

ببینند حجاب چیست آن حجاب را مراعات کنند. روزه شون درست است اما

روزه خاص نیست.

روزه خاص الخاص: این روزه، بالاتر از روزه عام است، روزه ای هست که

غیر از خدا هیچ چیز دیگری در دل روزه دار نباشد؛

اگر در ماه رمضان، غیر خدا کس دیگری در دلمون نباشد، نماز شب؛ خدا،

نماز جماعت؛ خدا، پای منبر می نشینم، درس می خونم، روزه می گیرم،

اصلا به هیچ کسی توجه ندارم و همه کار ها برای خدا باشد؛ این روزه

خاص الخاص تحقق می یابد و از این رو در دعا از خدا می خواهی.

ویژگی قائمین:

یعنی شب که نماز شب می خوانم، قیامم قیام قائمین باشد، قائمین

آنهایی هستند که در نماز از خوف خدا گریه و زاری می کنند.

نماز شب شیخ عباس قمی؛ حاج میرزا علی محدث زاده پسر بزرگ شیخ

عباس قمی(ره) نقل می کرد: پدرم وقتی نماز شب می خواند آن طور از

خوف خدا گریه می کرد که ما از صدای گریه ایشان از خواب می پریدیم.

از غفلت بپرهیزیم

حدایا  خیلی دعای خوبی است، خوب آدم تو غفلت باشه یک دفعه مرگ

بگیردش، چقدر غفلت، چقدر غفلت، چقدر غفلت که دارم گناه می کنم

گناه نکنیم هر لحظه ممکن است مرگ از راه برسد مثلا فلان آقای

فروشنده  دارد آب توی شیر می ریزد، یک مرتبه سکته می کند، مرگ که

خبر نمی کند و اینها غفلت است. خدایا ما را از خواب غفلت بیدار کن.

خدایا به همه ما توفیق بده دعای روز اول ماه رمضان را بخوانیم و معناش را

نیز بفهمیم.

اولین روز دعای ماه مبارک رمضان را اینچنین آغاز کردیم شما زبان آموزان

عزیز می توانید همه سی روز دعای ماه مبارک رمضان را در این لینک

مشاهده فرمایید.