نوشته‌ها

مکالمه صحبت کردن در مورد اشیاء (Conversation talking about objects)

مکالمه صحبت کردن در مورد اشیاء (Conversation talking about objects)

مکالمه صحبت کردن در مورد اشیاء (Conversation talking about objects) هشتمین بخش از مکالمه سطح 1 می باشد که قرار است آن را به شما زبان آموزان عزیز آموزش دهیم. در این بخش محل قرار گیری، نام اشیاء و غیره را به روش مکالمه بین چند شخص مختلف انجام پذیرفته آموزش داده می شود . این درس همانند دروس گذشته از چهار قسمت مختلف تشکیل شده است. قسمت اول مکالماتی کوتاهی که قرار است انجام شود، قسمت دوم پرسش و پاسخ بین اشخاص، سومین مرحله مکالمات کلی بین این اشخاص و درنهایت لغات مربوط به این درس از آموزش می باشد.

تیم آموزشی برجسته در نظر گرفته مکالماتی روان عین حال حرفه ای برای کاربران محترم

زبان آموز آماده کند این مکالمات با برنامه ریزی خدمت شما ارائه خواهد شد هچنین ما در

هر شش مهارت گرامر، مکالمه، لیسنینگ، رایتینگ، ریدینگ و لغات که به صورت کاربردی

برای هنر آموزان قرار میگیرد که شما میتوانید روزانه با 15 دقیقه مطالعه به صورت حرفه ای

زبان انگلیسی را یاد بگیرید و حتی تقویت کنید اگر زبان آموزان برنامه های مارادنبال کنید

خواهید دید این موضوعاتی که در اختیار شما قرار داده شده بدون هیچ اضافه کاری و

پیچیدگی خواهد بود .

با این نوصیف به آموزش مکالمه می پردازیم تا شما عزیزان بتوانید مکالمات خود را افزایش دهید و راحت تر بتوانید با ارتباط برقرا کنید.

به دقت به این مکالماتی که در بخش اول برای شما قرار داده شده توجه کنید و با تمرین آنها را یاد بگیرید.

     ?Do you have a book

     .Yes, I do

    ?You have a radio, don’t you

     .No, I don’t

     .I don’t have a phonograph, either

    ?Dose this radio belong to you

     .Yes, I think it does

     ?How many sisters and brothers do you have

    ?Don’t you have my hat

    .Yes, I have both your hat and your coat

     ?Does John have a yellow pencil

     .Yes, he does

     ?He has a radio, doesn’t he

     .No, he doesn’t have one

     .He already has a phonograph, but he doesn’t have a radio yet

زبان آموزان عزیز بعد از اینکه این مکالمات را فرا گرفتید به بخش دوم مکالمه یعنی پرسش و پاسخ (QUESTIONS  AND  ANSWERS) می پردازیم . در این مرحله به سوالات و جوابهایی که قرار است هنگام مکامله درمورد اشیاء ردو بدل شود پرداخته شده است. سوال و جوابی که افراد مختلف از هم پرسیدن . این آموزش ها و آموزش های دیگری که تیم آموزش زبان برجسته برای شما زبان آموزان در شش بخش جداگانه تدارک دیده تا با یادگیری هرچه بهتر آنها بهتر بتوانید انگلیسی صحبت کنید. آموزش هایی که با آموزشگاه های دیگر تفاوت بسیاری دارد. در این آموزش ها ما برای شما پکیج های مختلف و همچنین آموزش آنلاین را نیز تدارک دیدیم که در آینده در سایت ملاحظه خواهید کرد.

بخش دوم مکالمه چنین است که به آن توجه فرمائید.

?BILL:           Hello, John. Do you have a book

.JOHN:          Yes, I do. Here’s my book

?MARTHA:     You have a radio, don’t you

.HELEN:        No, I don’t. I have a photograph

.JACK:            I don’t have a radio. I don’t have a photograph, either

?ED:               Really? Don’t you have a radio or a phonograph

?BETTY:         Dose this radio belong to your family, Alice

.ALICE:          Yes, it does. That radio is ours

?FRED:          Does this photograph belong to you, Paul

.PAUL:           No, it doesn’t. That photograph isn’t mine

?RICE:           How many sisters and brothers do you have, Alice

.ALICE:           I have three sister and two brothers

?HARRY:         John, don’ you have my hat

.JOHN:           Yes, Harry. I have both your hat and your coat

?HENRY:       Does john have a yellow pencil

.EDWARD:     Yes, he does. He has a yellow pencil and a yellow notebook

?JOHN:        Henry has a radio, doesn’t he

.BILL:          No, he doesn’t have one

?BETTY:          Does Bill have a photograph

   .HELEN:          Yes, he has a photograph. But he doesn’t have a radio

?BETTY:         Doesn’t he have a radio yet

   HELEN:          No. He has a photograph already, but he doesn’t have a

                          .radio yet

?BILL:            Does this yellow pencil belong to you, John

   .JOHN:           Yes, it does. I have six yellow pencils

?MARTHA:      You have a radio, don’t you, Betty

   .BETTY:          No, I don’t have one

?ALICE:         Where’s my hat? Do you have my hat

   .HELEN:         No, I don’t. I don’t have it. I don’t know where it is

.JIM:              I have a radio already, but I don’t have a photograph yet

   .JOHN:           Really? I have both a radio and a photograph

سومین بخش از آموزش مکالمه که مهمترین قسمت این آموزش است مکالمات کلی است که بین چند شخص مختلف درباره اشیاء می باشد . این مرحله از شش بخش جدا تشکیل شده و در هرکدام از این بخش ها چند شخص باهم مکاماتی مختلفی را انجام می دهند. به این مکالمات توجه زیادی داشته باشین.

 

(1

؟HELEN:               Martha, do you have a book

.MARTHA:           Yes, I do. But I don’t know where my book is now

?HELEN:              Here’s a book over here. Is this one yours

?MARTHA:           I don’t know. Is it a yellow book

.HELEN:              No, it isn’t. This one is blue

.MARTHA:           That’s not my book. I don’t know whose it is

?HELEN:             You have a radio, don’t you

.MARTHA:           Yes, I have one

?HELEN:             Does this tape recorder belong to you

.MARTHA:           No, it doesn’t. I don’t have a tape recorder

(2

?BILL:              Whose coat is this? Is this yours, John

?JOHN:            Let’s see. Is that coat brown

.BILL:              No, it isn’t. it’s blue

.JOHN:            Oh. That isn’t mine. My coat is brown

.BILL:              Is this shirt yours? It’s a yellow shirt

.JOHN:            Yes, that’s mine. And that’s my blue tie

?BILL:              How many shirt do you have

JOHN:            I have ten shirts. I have two yellow shirts and eight white

                             .shirts

.BILL:              I believe this shirt is mine. It’s a blue one

.JOHN:            Yes, it’s yours. I don’t have a blue shirt

(3

?GREEN:         Hello, Fred. Where were you Tuesday morning

.FRED:           I was in the hospital, Mr. Green

?GREEN:         Weren’t you in the hospital last week, too

.FRED:           No, I wasn’t. John was in the hospital last week

.GREEN:         That’s right. John wasn’t in school last week

.FRED:           No. He was in the hospital for four days

?GREEN:         Do you have a television set, Fred

.FRED:           Yes, I do. And I have a radio, too

?GREEN:         Does John have a television set

.FRED:           No, he doesn’t have one

(4

?JIM:            How many sisters do you have, Paul

?PAUL:          I have two sisters. How many do you have

?JIM:            I have three sisters. How many brothers do you have

.PAUL:          I have four brothers

?JIM:            There’s a little dog over there. Is that dog yours

.PAUL:          Yes, it is. I have three dogs

?JIM:            Is that a cow over there

.PAUL:          Yes. That’s our cow. We have four cows

?JIM:            Do you have a horse, too

.PAUL:          No, we don’t. We have three dogs and four cows

?JIM:            Do you have cats

.PAUL:          No, we don’t. We just have dogs and cows

?JIM:            Whose radio is this? Does this radio belong to you

.PAUL:          No, it doesn’t. I don’t have a radio

(5

?JACK:           Where are my shirt and tie

?HARRY:        Here they are. And is this belt yours, too

.JACK:           Yes, it is. And that coat is mine, too

?HARRY:        Is this hat yours

?JACK:           Is it a gray hat or a black hat

?HARRY:        It’s a blue one. Is it yours

.JACK:           I don’t think it is. My hat is black

.HARRY:        Maybe this is John’s hat. He has a blue hat

.JACK:           Where’s my overcoat? It’s time to go now

.HARRY:         There’s your overcoat on the chair

(6

?EDWARD:       How many books does Harry have

.HENRY:          He has ten books. Here they are over here

?EDWARD:       How many pencils does Harry have? Do you know

.HENRY:          NO. I don’t. I really don’t know how many pencil he has

?EDWARD:       This is a good radio. Is it yours

.HENRY:          No, it isn’t mine. That’s Harry’s radio

?EDWARD:       Whose tape recorder is that? Is that Harry’s, too

.HENRY:          No, it isn’t Harry’s. That’s my tape recorder

?EDWARD:       Is this your calendar

.HENRY:          Yes, it is. That’s my calendar

 

رسیدیم به بخش نهایی که مربوط به لغات این درس می باشد که آنها را در لینک vocabulary به صورت هر درس جدا از هم قرار داده شده است. 

 

لغات مکالمه شناسایی اشیاء (Talk words to identify objects)

لغات مکالمه شناسایی اشیاء (Talk words to identify objects)

این لغات مربوط به درس چهارم از سری مکالماتی که در بخش (speaking) قرار دارد میباشد که شما عزیزان می توانید با رفتن به این لینک مکالمات انجام قرفته را مشاهده و با تمرین آنها مکالمات روزمره انجام گرفته در طول روز خود را تقویت کنید

تیم آموزشی برجسته با قراردادن لغات دروس آموزش داده شده شما عزیزان را طرقیب می کند تا با خواندن این لغات و یادگیری آنها همراه با مکالمات که در لینک (speaking) قرار دارد آموزش بهتر و بروز دنیا را برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی داشته باشین . بخوانید و تمرین کنید و بتازید به سوی یادگیری هرچه بهتر زبان

 فهرست لغت             WORD LIST

         کتاب ها                     books

 کیف              briefcases

میز مطالعه                     desk

فرهنگ لغت            dictionaries

او                       her

او (مالکیت)                     hers

درس ها                  lessons

 دفترچه یاداشت ها، دفترها، دفترچه ها              notebooks

ما                       our

 ما (مالکیت)                     ours

اینجا               over here

آنجا              over there

صفحه                     page

کاغذ                    paper

ورق ها، اوراق                   papers

مداد                   pencils

خودکار                     pens

جمله               sentence

آنها                     their

آنها (مالکیت)                    theirs

اینها                    these

آنها                     they

 آنها هستند                 they’re

اشیاء                  things

آن                   those

ما هستیم                   we’re

چی                   what

جایی که                 where

که                 whose

کلمه                   word

                   شکل فعل          Verb Form

                       نیستند                  aren’t

 اعداد                 Numbers

یانزده          eleven     11

                       دوازده          twelve     12

             سیزده          thirteen   13

چهارده          fourteen  14

پانزده          fifteen     15

 

مکالمه شناسایی اشیاء (Talk identify objects)

مکالمه شناسایی اشیاء (Talk identify objects

مکالمه شناسایی اشیاء (Talk identify objects) چهارمین بخش از سری مکالمات سطح 1 ما می باشد که ادامه مکالمه درس سوم بوده مکالماتی برای شناخت اشیاء پیرامون و چگونگی قرار گیری آنها. این درس همانند دروس قبلی از چهار بخش تشکیل یافته است. قسمت اول مربوط به مکالماتی است که قرار انجام بشه، قسمت دوم افرادی که این مکالملات را انجام دادن، قسمت سوم انجام مکالمات به صورت کلی مابین چند نفر و در نهایت لغاتی است که این بخش در لینک vocabulary مهیا شده است.

تیم آموزشی برجسته در نظر گرفته مکالماتی روان عین حال حرفه ای برای کاربران محترم زبان آموز آماده کند این مکالمات با برنامه ریزی خدمت شما ارائه خواهد شد هچنین ما در هر شش مهارت گرامر، مکالمه، لیسنینگ، رایتینگ، ریدینگ و لغات که به صورت کاربردی برای هنر آموزان قرار میگیرد که شما میتوانید روزانه با 15 دقیقه مطالعه به صورت حرفه ای زبان انگلیسی را یاد بگیرید و حتی تقویت کنید اگر زبان آموزان برنامه های مارادنبال کنید خواهید دید این موضوعاتی که در اختیار شما قرار داده شده بدون هیچ اضافه کاری و پیچیدگی خواهد بود .

حال به آموزش این بخش از سطح 1 مکالمه می پردازیم تا شما عزیزان بتوانید مکالمات خود را کامل تر کنید.

به دقت مکالماتی که در بخش اول قرار گرفته توجه کنید و آنها را یاد بگیرید.

      ?What are these

      .Those are books

      ?Where are the books

      .There they are

      .These are my pencil

     ?Where are you pens

     .They’re over there

     ?Are these your pens

     .Yes, they are

     .Those are mine

      ?These are your books, aren’t they

      .No, they aren’t

      .They’re not mine

      .These are mine, and those are yours

      ?Those aren’t your pens, are they

حال شما عزیزان با خواندن این مکالمات و یادگیری آنها آماده و مهیا شده اید تا بخش دوم این مکالمات را یاد بگیرید این بخش از مکالمه مربوط به پرسش و پاسخی است که درمورد اشیاء از همدیگر پرسیده می شود و شما را آماده تر می کند تا بخش سوم این درس را بهتر یاد بگیرید. شما زبان آموزان عزیز تنها با صرف 15 دقیقه از وقتتان می توانید آموزش های که تیم آموزشی زبان برجسته  که در شش بخش جداگانه برای شما تدارک دیده است می توانید زبان انگلیسیتان را بهتر از مراکز آموزشی دیگر فرا بگیرید. آموزش های دیگری هم مثل پکیچ و یا به صورت انلاین هم برای شما تدارک دیده شده که در آینده در سایت ملاحضه خواهید کرد.

برای بهتر صحبت کردن درمورد شناسایی اشیاء (IDENTIFYING  OBJECTS) بخش پرسش و پاسخ را فرا بگیرید.

?BILL:     What are these

.JOHN:    Those are books

?BILL:      Are these your books

.JOHN:    Yes, they’re mine

?BILL:      Where are the pencils

.HELEN:   There they are. They’re over there

?HELEN:    Where are your pens

.BILL:       They’re over there. There they are

?HELEN:    Are these our pens

.BETTY:    Yes, they are. Those are mine

?BEETY:    These are our books, aren’t they

.JIM:        Yes, they are. Those are mine

?JIM:        These are your notebooks, aren’t they

.JACK:      No, they aren’t. Those aren’t mine

?JIM:        These aren’t your books, are they

.JACK:      NO, they’re not. These are mine, and those are yours

?JACK:      Whose pencils are these? Are they yours

.JIM:        Yes, they’re mine

?GREEN:   Whose notebooks are these

 .JIM:       They’re mine. Those are my notebooks and those are my pencil

?BROWN:   Whose dictionaries are these? Are they yours

.HELEN:     No, they’re not mine

?JOHN:      Those dogs are yours, aren’t they

.BILL:       No, they’re not mine

?BETTY:    Are those automobiles yours

.BILL:      No, they aren’t. They’re not mine

.BILL:      Whose papers are these? They’re not mine

.GREEN:   Those papers are mine. Those are my papers

?BILL:       Where are the chairs and tables

.JIM:        There they are, over there. I see the chairs and tables

بخش سوم که قرار برای شما آموزش بدیم مکالمه کاملتری است بین افراد که در شش بخش جدا آماده شده و شما عزیزان می توانید با فراگرفتن آنها مکالمات خود را افزایش دهید.

(1

.BILL:          Are these your things, John? They’re not mine

.JOHN:       Yes, those are my things

.BILL:          Here they are books, notebooks, pencils, and papers

?JOHN:        Thanks. Where are your things

.BILL:          My things aren’t here

?JOHN:        Is that your automobile

.BILL:          Yes, it is. And that’s my dog

?JOHN:        Very good. Whose cat is that? Is it yours

.BILL:          No, it’s not mine

.JOHN:        It’s time to go now, Bill. Let’s go

(2

.GREEN:       Good morning, Jack. Come in and sit down

?JACK:         Good morning, Mr. Green. Is it time to begin the lesson

.GREEN:      Yes, it is. Sit down and let’s begin

.JACK:         Thank you. Here’s my chair over here

.GREEN:      Open your book, Jack. Read lesson Four

.JACK:         I don’t understand the lesson, Mr. Green

 ?GREEN:      Here are ten sentences. Do you understand these  sentences

                       .JACK:         Yes, I understand the sentences

.GREEN:      Page twelve. You read, Jack

.JACK:         Yes, Mr. Green, Page twelve

(3

?BETTY:         Hi, Helen. How are you

.HELEN:        Hello, Betty. Just fine, thanks

?BETTY:         Is it time to begin the class

.HELEN:        Yes, it is. Here are your books

.BETTY:         These books aren’t mine

?HELEN:        Whose books are these

.BETTY:         These are your, and those are mine

.HELEN:        Yes. That’s right

?BETTY:         Is this your desk

.HELEN:        No, it isn’t. My desk is over there

?BETTY:         Whose desk is this

.HELEN:        It’s your desk. My desk is over there, and your desk is over here

(4

?BROWN:               Good morning, Martha. How are you

?MARTHA:              Fine, thanks. And how are you

?MRS. BROWN:       Very well, thanks. Are those your books

.MARTHA:              No, they aren’t. those books aren’t mine

?MRS. BROWN:       Where are yours

.MARTHA:              My books are over there. There they are

.MRS. BROWN:       Here’s your desk, Martha. Sit down, please

?MARTHA:              Thank you, Mrs. Brown. Is it time to begin the class

.MRS. BROWN:       Yes, it is. Let’s begin lesson Five

?MARTHA:              Is that page twelve

.MRS. BROWN:       No, it isn’t. It’s page thirteen

.MARTHA:             Oh yes. Here’s lesson Five

.MRS. BROWN:       Please read the lesson

.MARTHA:             I don’t understand this word

.MRS. BROWN:      Here’s my dictionary

.MARTHA:            Thank you. Now I understand

(5

?HELEN:           Hi, Martha. How are you today

?MARTHA:       Fine, thanks. And how are you

?HELEN:          Pretty well. Is Mrs. Brown here today

?MARTHA:       No, she isn’t. Mrs. Brown isn’t well today

?HELEN:         Is Mr. Green here today

.MARTHA:       Yes, he is. And it’s time to begin the class

?HELEN:         Are there thirteen chairs here

.MARTHA:       No, there aren’t. There are fifteen chairs

.HELEN:          Let’s study pages twelve, thirteen and fourteen

.MARTHA:       Fine

(6

.JOHN:         It’s time to begin class. Let’s go

?BILL:           Fine. LET’S GO. Is that your automobile

?JOHN:        Yes, it is. Where are your book

.BILL:           Here they are. My books are over here

?JOHN:        What’s this? Is it yours

.BILL:           Yes, That’s time. It’s my dictionary

?JOHN:        Do you understand lesson Five

.BILL:           Yes. But I don’t understand lesson Six and Seven

بخش نهایی درباره لغات مربوط به این درس می باشد که شما عزیزان می توانید با رفتن به لینکvocabulary که در آنجا هر درس بصورت جداگانه قرار گرفته خوانده و بر تعداد کلمات جدید خود بیافزایید.