نوشته‌ها

مکالمه درباره درختان و گیاهان

مکالمه درباره درختان و گیاهان

Trees and Plants

بر اساس ساختار و تراکم سلولی نوع درختان، مردم از آنها استفاده های متعددی میکنند. trunk  همانطور که درباره درخت به معنی تنه است همچنین در جملات دیگر میتواند به معنی خرطوم فیل و یا ماشین های بزرگ باشد. معنی هر کلمه را با جمله ای که در آن استفاده شده است باید معنی کنیم!

موسسه مجازی برجسته در پی این است تا شما زبان آموزان عزیز را با متد آموزشی متنوع سطح یادگیری شما عزیزان را ارتقاع دهد. از این رو برای آموزش مکامه برای یادگیری بهتر ابتدا لغات مربوط به مکالمه مورد نظر را با معنی قرار داده و در انتها مکالمه ای را که خود موسسه آنرا طراحی کرده قرار داده است تا شما بهتر با لغات آشنا شوید و روش بکارگیری آنها و اصطلاحات را بهتر فرا بگیرید.

Trees and Plants
درختان و گیاهان

درختان                              Trees

 قطعات درخت                 Parts of a Tree

Twig
ترکه

Branch
شاخه

Limb
شاخه بزرگ

Trunk
تنه

Root
ریشه

Leaf
برگ

Birch
درخت فان

Magnolia
ماگنولیا

Pine
کاج

Needle
برگهای سوزنی

Pine cone
میوه کاج

Maple
افرا

Willow
درخت بید

Palm
نخل

Dogwood
درخت زغال اخته

Elm
نارون قرمز

Oak
بلوط

Redwood
صنوبر غول پیکر

گیاهان                             Plants

Holly
درخت راج

Berries
توت

Cactus
کاکتوس

Vine
درخت تاک

Poison sumac
سماق سمی

Poison oak
بلوط سمی

Poison ivy
پیچک سمی

Trees and Plants

!Wow, I can’t imagine how many different trees there are in the jungle*

Right, some trees are different in growth, fruit and The other thing to remember is
!the place where they usually grow

I see on trees that some birds have nest sand in the other point of view let’s*
.say some trees have fruit but some not

?Can you tell me names of some trees

Sure, as you know I have seen elm, oak, Redwood, willow and pine mainly. And it*
is better to mention that these trees are common out side that people use them
!in different activities and facilities

?What do you mean? you mean it is good to cut trees down

No, I didn’t mean it, I’d like to say that people use them for many purposes, some*
.for making home, some for remedy, some for decoration and etc

Do you think that all parts of tree like twig, branch, trunk and root are used
?as remedy

!In fact it is true in some trees! not all*

?How about plants! Are they used in remedy, too

The answer is yes! as you can see in almost all houses there are plants like cactus*
!or let’s say vine in yards that are usually grown

Nice speech, Totally our life depends on nature and plants! We get Oxygen and
!give out Carbon Dioxide and this process is vice versa in plants and trees

!So we should take care of planet whole animals life time*

مکالمه درباره درختان و گیاهان جزء مکالمات درختان و حیوانات می باشد که بعد از مکالمه درباره مرکز طبیعت قرار دارد.