نوشته‌ها

مکالمه درباره ساخت و ساز

مکالمه درباره ساخت و ساز

Construction

ساختمان و دستگاه های مورد نیاز برای سات ساختمان از اهمیت ویژه ای در موضوع ساخت و ساز قرار دارند.construction به عنوان اسم و به معنی ساخت و ساز میباشد و  construtor به عنوان اسم اما به معنی سازنده است و constructe به صورت فعل و به معنی ساخت و ساز کردن است.

موسسه مجازی برجسته در پی این است تا شما زبان آموزان عزیز را با متد آموزشی متنوع سطح یادگیری شما عزیزان را ارتقاع دهد. از این رو برای آموزش مکامه برای یادگیری بهتر ابتدا لغات مربوط به مکالمه مورد نظر را با معنی قرار داده و در انتها مکالمه ای را که خود موسسه آنرا طراحی کرده قرار داده است تا شما بهتر با لغات آشنا شوید و روش بکارگیری آنها و اصطلاحات را بهتر فرا بگیرید.

Construction
ساخت و ساز

Construction worker
کارگر ساختمانی

Ladder
نردبان

I beam / girder
تیرآهن / شاه تیر

Scaffolding
داربست

Cherry  picker
جرثقیل بالابر

Bulldozer
بولدوزر

Crane
جرثقیل

Backhoe
ماشین خاکبرداری

Jackhammer / pneumatic hammer
مته بادی / چکش بادی

Concrete
بتن / بتون

Tile
کاشی

Bricks
آجر

Trowel
بیلچه

Insulation
عایق گذاری

Stucco
گچ کاری

Window pane
قاب شیشه پنجره

Wood / lumber
الوار / چوب

Plywood
تخته چندلا

Drywall
خشکه چینی

Shingles
بامپوش

Pickax
کلنگ دوسر / روسی

Shovel
بیل

Sledgehammer
چکش سنگین

A. Paint
نقاشی کردن

B. Lay bricks
آجرها را گذاشتن

C. Install tile
کاشی نصب کردن

D. Hammer
با چکش کوبیدن / چکش کاری کردن

Construction

!Yet we have been great! We have built here none-stop in 41 days*

Yeah Mr engineer, It was a little bit hard and yet we 30 percent left to finish
!the building totally

!See, that construction worker needs a ladder for painting*

!I have made them all ready, we need to have a crane to lift it up

?Ok, how about the yard! Did you get a bulldozer to pave it*

Yes, the main part is ready, but about the close areas by the wall, we need to
have some tools Ike pickax and shovel and also wheelbarrow that at least two
!construction workers can make it ready

Good, we are going to have last concrete mixer in two hours!let’s check out this*
!part again

Sure, also I have to mention that may be e are going to have shortage of brick
!for out walls

!No problem! I will call right now! let me find NO, hello it is me engineer Donald*

!Hi, How are you sir! I am at your service+

We need to have brick and I think one truck would be enough yet, When can*
?you bring it

!I’ll try to do it in the afternoon+

!Thank you so much, bye*

.Bye+

!Done! Next week it is time to install tiles and windows*

!You are right! no, every thing is great

!I need to go, call me if there is any problem*

!Ok, sure

مکالمه درباه ساخت و ساز جزء مکالمات کاری می باشد که بعد از مکالمه کشاورزی و دامداری قرار دارد.

مکالمه درباره پیدا کردن شغل

مکالمه درباره پیدا کردن شغل

Job search

شغل یکی از مهمترین بخش زندگی یک شخص است که قسمتی از عمر خود را با آن مشغول است و داشتن آن برای همه الزامی میباشد برای اینکه یتوان از عهده مخارج زندگی برامید باید یک شغل داست.hire به معنی استخدام کردن است و  fire به معنی اخراج کردن.

موسسه مجازی برجسته در پی این است تا شما زبان آموزان عزیز را با متد آموزشی متنوع سطح یادگیری شما عزیزان را ارتقاع دهد. از این رو برای آموزش مکامه برای یادگیری بهتر ابتدا لغات مربوط به مکالمه مورد نظر را با معنی قرار داده و در انتها مکالمه ای را که خود موسسه آنرا طراحی کرده قرار داده است تا شما بهتر با لغات آشنا شوید و روش بکارگیری آنها و اصطلاحات را بهتر فرا بگیرید.

Job search
پیدا کردن شغل

ATalk to friends / network
گفتگو کردن با دوستان / شبکه تماس ایجاد کردن

B. Book in the classified
آگهی های استخدام را بررسی کردن

C. Look for help wanted signs
در پی علائم خواهان کمک باشید

D. Check internet job sites
سایتهای استخدام اینترنتی را چک کردن

E. Go to an employment agency
به آژانس استخدامی رفتن  

F. Write a resume
سوابق شغلی را نوشتن

G. Write a cover letter
نامه ای ضمیمه آن کردن

H. Send in your resume and cover letter
خلاصه سوابق و تجربیات خود و نامۀ ضمیمه را فرستادن

I. Set up an interview
مصاحبه شغلی ترتیب دادن

J. Fill out an application
تقاضانامه را پر کردن

K. Go on an interview
برای مصاحبه ضغلی رفتن

L. Get hired
استخدام شدن

Job search

!I was fired from the company that I worked*

?Why? I am so sad to hear it! What was the problem

Actually economy is not ok these days that was why*

.You need to look for another job

.I am a bit angry, I think If  find another job, It would be like this, again firing*

!Come on! do be too pessimist. give it a try

!What job was really well-paid*

You need to look for help wanted signs or check internet job sites or go to
!an employment agency, I am sure you will definitely fine a perfect job

The first time that I was looking for it I didn’t have a good resume but I was lucky*
.At least I can say that I have two years experience working in a company .

?So, What are you waiting for

?Will you help me in finding*

-Why not. just a moment!here you are! All you have to do is send your resume
there and they will invite you for interview. in that session you will be asked
!about your experience, so tell what exactly you have

Thanks for encouraging me! I was bored and I didn’t know what to do, you know*
!I got furious

!You should follow your heart and try to achieve your goal

.You are right, I don’t know how to thank you*

مکالمه درباره پیدا کردن شغل جزء مکالمات کاری می باشد که بعد از مکالمه درباره مهارت های اداری قرار دارد.

مکالمه درباره مراقبتهای پزشکی

مکالمه درباره مراقبتهای پزشکی

Medical care

کلمه draw  به معنی کشیدن است اما کشیدن تنها به معنی نقاشی کشیدن نیست. برای مثال برای خون گرفتن یا کشیدن برای آزمایشات نیز استفاده می شود. کلمه  patient به دو معنی است یکی به عنوان بیمار و دیگری به عنوان صبور که براساس جمله می توان مشخص کرد که به چه معنی است.

موسسه مجازی برجسته در پی این است تا شما زبان آموزان عزیز را با متد آموزشی متنوع سطح یادگیری شما عزیزان را ارتقاع دهد. از این رو برای آموزش مکامه برای یادگیری بهتر ابتدا لغات مربوط به مکالمه مورد نظر را با معنی قرار داده و در انتها مکالمه ای را که خود موسسه آنرا طراحی کرده قرار داده است تا شما بهتر با لغات آشنا شوید و روش بکارگیری آنها و اصطلاحات را بهتر فرا بگیرید.

Medical care
مراقبتهای پزشکی

در اطاق / اتاق انتظار                   In the waiting room

appointment
وقت گرفتن

Receptionist
پذیرش گر

Health care card
کارت بیمه سلامت

Health history form
فرم گزارش سلامت

در اتاق معاینه                     In the examining room

Doctor
دکتر

Patient
بیمار

Examination table
میز معاینه

Nurse
پرستار

Blood pressure gauge
دستگاه سنجش فشار خون / پرفشاری خون

Stethoscope
گوشی معاینه قلب

Thermometer
تب سنج

Syringe
سرنگ، آکپول

روند / پروسه پزشکی                     Medical Procedures

A. Check … blood pressure
فشار خون را … گرفتن

B. Take… temperature
درجۀ حرارت را … گرفتن

C. Listen to … heart
صدای قلب را … گوش دادن

D. Examine … eyes
چشم را … معاینه کردن

E. Examine … throat
گلو را … معاینه کردن

F. Draw … blood
خون … گرفتن

Medical care

?Hello, Can I help you *

.Hi, I need to have an appointment

.It’s OK. Do you have health insurance card *

.Yes, I do. here it is

.Fine, please fill in this form now *

.I did it. here you are

.You can get inside *

!Thank you. (knocking) *

!Come in please +

.Hi doctor

Please sit on examination table. let me check your blood pressure. It is OK. Now +
it’s time to take your temperature. It’s a little bit high. open your mouth now, let me
.examine your throat. OK! Nurse please bring patient’s form

?Is every thing normal

.Yes, But I’ll write some drugs for you+

مکالمه درباره مراقبتهای پزشکی جزء مکالمات بهداشتی و بعد از مکالمه درباره کمک های اولیه قرار دارد.

مکالمه درباره تولید البسه

مکالمه درباره تولید البسه

Making clothes

لباس ها با توجه به جنس ارزش های متفاوتی دارند. افراد خاص همیشه سعی دارد لباس هایی با بهترین جنس را سفارش دهد و لباسی خاص با سلیقه خودش را بپوشد.

موسسه مجازی برجسته در پی این است تا شما زبان آموزان عزیز را با متد آموزشی متنوع سطح یادگیری شما عزیزان را ارتقاع دهد. از این رو برای آموزش مکامه برای یادگیری بهتر ابتدا لغات مربوط به مکالمه مورد نظر را با معنی قرار داده و در انتها مکالمه ای را که خود موسسه آنرا طراحی کرده قرار داده است تا شما بهتر با لغات آشنا شوید و روش بکارگیری آنها و اصطلاحات را بهتر فرا بگیرید.

Making clothes
تولید و ساخت البسه

انواع مواد، انواع پارچه            Type of material

Cotton
نخی

 linen
کتانی

wool
پشم / پشمی

cashmere
پشم کشمیری

silk
ابریشم

leather
چرم

denim
دنیم

suede
جیر

lace
توری

velvet
مخمل

corduroy
مخمل کبریتی

nylon
نایلون

کارگاه تولید لباس                A Garment Factory

A. sew by machine
با چرخ خیاطی دوختن

B. sew by hand
با دست دوختن

 sewing machine
چرخ خیاطی

sewing machine operator
خیاط (متصدی دوخت و دوز)

bolt of fabric
توپ پارچه

rack
جالباسی

قطعات چرخ خیاطی               Parts of a Sewing Machine

needle
سوزن

needle plate
صفحۀ سوزن

presser foot
پایه پرس

feed dog / feed bar
خوراننده

bobbin
بوبین ، ماسوره

 پارچه فروشی و وسایل خیاطی                   A Fabric Store

pattern
طرح

thread
نخ

                    بندها                            Closures

button
دکمه

zipper
زیپ

snap
دکمه جفتی (دکمۀ فشاری)

hook and eye
قزن قفلی (قلاب و گیره)

buckle
سگک

hook and loop fastener
بند چسبی

تزیین کردن                           Trim

ribbon
روبان

applique
تکه دوزی

beads
منجوق

sequins
پولک

fringe
شرابه

Making clothes

Hello *

?Hi, Can I help you

!I’d like to know if here is Alice garment factory *

.Yes, the manager is on the other side

,I appreciate you. Hello, I want to ask you about shirt with cotton material *

?how much that can cost for extra large shirt

.It’s good to see you, as the matter of the fact it costs about 52$ +

?How about wool material *

.Some thing like 60$ +

?I see, and silk *

.In fact silk is a little more expensive than other stuff, about 70$ +

!I think silk would be nice *

?What color +

.Cream color *

I am afraid we have finished bolt of that color silk fabric, but fortunately we have +

.ordered it and we’ll get it in 2 days

?No matter, hoe about button, Can I choose it *

.Yeah, let me give you the pattern that you can choose +

?How does snap work on silk fabric *

.No difference with button, as you wish +

?When can you make shirt ready *

.Next week on Monday +

.Thank you so much *

این مکالمه در ادامه مکالمه توصیف لباسها قرار دارد.

 

مکالمه درباره آپارتمان

مکالمه درباره آپارتمان

Apartment

امکاناتی که یک آپارتمان می تواند داشته باشد در مقاسیه با خانه معمولی زیاد است. بعضی از قسمتهای آپارتمانها در کشور های مختلف نیز باهم فرق می کند.

موسسه مجازی برجسته در پی این است تا شما زبان آموزان عزیز را با متد آموزشی متنوع سطح یادگیری شما عزیزان را ارتقاع دهد. از این رو برای آموزش مکامه برای یادگیری بهتر ابتدا لغات مربوط به مکالمه مورد نظر را با معنی قرار داده و در انتها مکالمه ای را که خود موسسه آنرا طراحی کرده قرار داده است تا شما بهتر با لغات آشنا شوید و روش بکارگیری آنها و اصطلاحات را بهتر فرا بگیرید.

Apartments
آپارتمانها

 Apartment building
مجتمع آپارتمانی

 First Floor *
طبقه اول

 Second Floor *
طبقه دوم

 Third Floor *
طبقه سوم

Fourth Floor *
طبقه چهارم

 Fire escape
پله اضطراری

Playground
زمین بازی

 Roof garden
باغچه پشت بامی

ورودی         Entrance

 Intercom / speaker
بلندگو / آیفون

 Tenant
مستأجر

 Vacancy sign
علامت / نشان آپارتمان خالی

 Manager / superintendent
سرپرست / مدیر

 راهرو (لابی)         Lobby

 Elevator
آسانسور

 Mailboxes
صندوق های پستی

 Stairs/stair way
راه پله / پلکان

 زیر زمین         Basement

 Laundry Room *
اتاق لباسشویی

 Washer
ماشین لباسشویی

 Dryer
خشک کن (لباس…)

Recreation Room *
اتاق تفریح

Big-screen TV
تلویزیون بزرگ

 Pool table
میز بیلیارد

Garage *
گاراژ

 Security gate
حفاظ ورودی

 Parking space
محل پارک خودرو

 Storage locker
کمد انباری

 Security camera
دوربین های حفاظتی

Apartment Complex *
مجتمع آپارتمانی

Balcony
تراس، بالکن

Swimming pool
استخر شنا

Alley
کوچه

Courtyard
حیاط

Trash bin
سطل آشغال / زباله

راهرو       Hallway

Emergency exit
خروجی اضطراری

Trash chute
سرسره اشغال

دفتر اجاره         Rental office

Landlord
صاحبخانه

Lease / rental agreement

قرارداد اجاره

مدخل ورودی آپارتمان         An Apartment Entryway

Smoke detector
دودیاب

Buzzer
زنگ

Door chain
زنجیر در / درب

Key
کلید

Peephole
چشمی، روزنه

Dead-bolt lock
کلون (قفل کامل)

با توجه به لغات بالا به این مکالمه توجه فرمائید.

Apartment

?Hello, How do you do *

Hello, Thanks

?I called you about apartment. Does it have elevator *

In fact my house is in third floor and it has an elevator, there is a big recreation

room also it has some facilities like laundry room, security gate, parking space and

.security camera

?That’s perfect. how about balcony *

.of course, there is balcony in backyard

.It sounds OK, it’s better make lease ready, I’ll be there in 20 min *

.sure, see you

bye *

 

مکالمه درباره خانه پیدا کردن

مکالمه درباره خانه پیدا کردن

Finding a home

نحوه خرید و اجاره خانه می تواند یکی از موضوعات مهم برای گفتگو باشد، نحوه پیدا کردن خانه می تواند به چندین روش صورت گیرد که حالت معمول آن اینترنت است. Real state market  به معنی بنگاه معاملات ملکی می باشد که می تواند یک روش دیگری برای خرید یا اجاره خانه باشد. معمولا در صورت اجاره مبلغ ماهیانه اول و آخر در ابتدا گرفته می شود.

موسسه مجازی برجسته در پی این است تا شما زبان آموزان عزیز را با متد آموزشی متنوع سطح یادگیری شما عزیزان را ارتقاع دهد. از این رو برای آموزش مکامه برای یادگیری بهتر ابتدا لغات مربوط به مکالمه مورد نظر را با معنی قرار داده و در انتها مکالمه ای را که خود موسسه آنرا طراحی کرده قرار داده است تا شما بهتر با لغات آشنا شوید و روش بکارگیری آنها و اصطلاحات را بهتر فرا بگیرید.

Finding a home
خانه پیدا کردن

 Internet listing
لیست اینترنت

 Classified ad
سری آگهی

 Furnished apartment
آپارتمان مبله

 Unfurnished apartment
آپارتمان بدون مبله

 Utilities
خدمات رفاهی چون (آب، برق…)

اجاره آپارتمان        Renting an apartment

A. Call a manager
تماس تلفنی با مدیر

B. Ask about the features
پرس و جو درباره خصوصیات

C. Submit an application
عرضه درخواست

D. Sign the rental agreement
امضای قرارداد اجاره

E. Pay the first and last month’s rent
پرداخت اجاره اولین و آخرین ماه

F. Move in
اسباب کشی

خرید خانه       Buying a house

G. Meet with a realtor
ملاقات با مشاور املاک

H. Look at houses
دیدن خانه

I. Make an offer
پیشنهاد کردن / دادن

J. Get a loan
وام گرفتن

K. Take ownership
مالک شدن

L. Make a mortgage payment
پرداخت وجه رهن

اثاث (اسباب) کشی       Moving in

M. Pack
بسته بندی

N. Unpack
باز کردن بسته ها

O. Put the utilities in your name
سند آب و برق را به نام خود کردن

P. Paint
نقاشی

Q. Arrange the furniture
وسایل را مرتب کردن

R. Meet the neighbors
همسایگان را ملاقات کردن / دیدن

Finding a home

?Hi Sara, How are you *

?Hi, thanks, and you

.Fine, I need a help *

?What can I do for you

.I need to rent a house but I don’t know how to do it *

Cool down, First you cab look for your suitable house on the internet also you can

.go to ads part of newspaper, I am sure you will find it

?What address should I look for on the internet *

.Go to Google at first then type (rent house)

 let me see *

I found it, there is a great house for you. let me give you manager’s No, write

.please

.OK done, I will call you back *

    (dialing)

.Hello, I wanted to ask you about Apartment for sale *

.Hello, why not, go on +

?Are utilities included *

.No, they aren’t +

?Can I visit there today *

.Absolutely. it is possible i the evening +

.OK, see you at 5 pm, bye *

…….

.Sara, I made it *

.Great, you have to pack your stuff to move in your new house

.What a hard thing to do *

.I will help you in arranging. see you

.bye *

 

مکالمه درباره خانه

مکالمه درباره خانه

The home

بخش های خانه در ایران کمی متفاوت است با کشورهای دیگر. Dining room به قسمتی گفته می شود که جایی مخصوص غذا خوردن است. stairs در انگلیسی به معنی پله است اما اگر بخواهیم به طبقه بالا و یا طبقه پایین اشاره کنیم از این کلمه استفاده می کنیم مثلا  upstairs طبقه بالا و downstairs طبقه پایین.

موسسه مجازی برجسته در پی این است تا شما زبان آموزان عزیز را با متد آموزشی متنوع سطح یادگیری شما عزیزان را ارتقاع دهد. از این رو برای آموزش مکامه برای یادگیری بهتر ابتدا لغات مربوط به مکالمه مورد نظر را با معنی قرار داده و در انتها مکالمه ای را که خود موسسه آنرا طراحی کرده قرار داده است تا شما بهتر با لغات آشنا شوید و روش بکارگیری آنها و اصطلاحات را بهتر فرا بگیرید.

The home
خانه

Roof
بام

 Bedroom
اتاق خواب

 Bathroom
حمام

 Door
در

 Kitchen
آشپزخانه

 Floor
کف اتاق

 Dining area
جای غذاخوری

 Attic
اتاق زیر شیروانی

 Kid’s bedroom
اتاق خواب بچه

 Baby’s room
اتاق نوزاد

 Window
پنجره

 Living room
اتاق نشیمن

Basement
زیر زمین

 Garage
گاراژ

مکالمه درباره خانه به دقت توجه فرمائید.

The home

!congratulations Darvin, you have bout a new house *

.Thank you my dear friend

?How many bedrooms does it have *

.It has three bedrooms

?What is it like *

 If fact it is a big house with three bedrooms, a big living room, it has a garage for

.two cars and a basement for haundry

?wow, amazing, when will you move in *

.next week in the weekend

.let me know for giving a hand *

 .OK, I’ll call you

.I am in a hurry, see you later *

 .see you

 

 

 

 

مکالمه درباره دیدار خانوادگی

مکالمه درباره دیدار خانوادگی

A family reunion

از جمله مواردی که در بین ملت ها در اکثر کشورها رواج دارد دعوت از خانواده و وابستگان و تجمع در یک خانه است. البته در ایران اگر کسی وابستگانشان را دعوت کند کل مخارج با دعوت کننده خواهد بود اما در کشورهای اروپایی و آمریکا هر خانواده ای چیزی را مثل غذا، میوه و … را به خانه میهمان می برند تا خرج بر دوش یک نفر سنگینی نکند.

موسسه مجازی برجسته در پی این است تا شما زبان آموزان عزیز را با متد آموزشی متنوع سطح یادگیری شما عزیزان را ارتقاع دهد. از این رو برای آموزش مکامه برای یادگیری بهتر ابتدا لغات مربوط به مکالمه مورد نظر را با معنی قرار داده و در انتها مکالمه ای را که خود موسسه آنرا طراحی کرده قرار داده است تا شما بهتر با لغات آشنا شوید و روش بکارگیری آنها و اصطلاحات را بهتر فرا بگیرید.

A family reunion
دیدار خانوادگی

 Banner
بنر، بیرق

 Baseball game
بازی بیس بال

 Opinion
نظر، عقیده

 Balloons
بادکنک

 Glad
خوشحال، شادمان

 Relatives
اقوام، خویشاوندان

A. Laugh
خندیدن

B. Misbehave
بی ادبی / شیطونی کردن

.I think large families are best
من فکر می کنم خانواده های بزرگ بهترین هستند.

مکالمه زیر را به دقت تمرین کنید.

A family reunion

!Hello my son *

?Hi dad, how are you

Thanks, This week we are having our family reunion, please invite your wife’s *

.family, too

?OK dad, how is mom

she is OK and she likes to see you all, Oh I almost forgot, Can you call to your sister *

?and brother and inform them about this party

?why not. Is it on Friday or Saturday

 It is on Saturday, I am going to invite all relatives, and prepare different kinds of *

.foods and fruit

.It sounds perfect

?Other missing things in your opinion *

!great but let’s add also balloons and banner

Oh you’re right *

See you dad

Good bye *

مکالمه درباره احساسات و عواطف

مکالمه درباره احساسات و عواطف

برای بیان احساسات می توانیم از صفات مورد نظر استفاده بکنیم. چون احساسات در قالب صفت  در جمله استفاده می شوند. آیا کاربرد صفات را در جمله و چگونه گی استفاده از آنها را می دانیم؟ صفات همیشه بعد از افعال  To Be (am, is, are) می آید در کل قبل از اسم می آید و آن را توصیف می کند برای مثال:
.I have an apple من یک سیب دارم.

.I have a big apple  من یک سیب بزرگ دارم.

.I am happy  من خوشحال هستم.

Feelings
احساسات و عواطف

 Hot
داغ

 Thirsty
تشنه

 Sleepy
خواب آلوده

 Cold
سرد

 Hungry
گرسنه

 Full / satisfied
راضی، سیر

 Disgusted
منزجر، متنفر

 Calm
آرام

 Uncomfortable
ناراحت

 Nervous
عصبی

In pain
دارای درد، دردمند

Sick
مریض

Worried
نگران، مضطرب

Well
خوب

 Relieved
آسوده

Hurt
زخمی، صدمه دیده

Lonely
تنها

In love
عاشق

Sad
غمگین

Homesick
درد غربت

Proud
مغرور  

Excited
هیجان زده

Scared / afraid
ترسیده / وحشت زده

Embarrassed
آشفته

Bored
کلافه، بی حوصله

Confused
گیج، منگ

Frustrated
وامانده، درمانده

Upset
ناراحت

Angry
عصبانی

 Surprised
حیرت زده

Happy
خوشحال

Tired
خسته

Feelings

.Hello, please take your seat *

.Hi, thanks Doctor Martin

?So, what’s the matter *

.Since two days ago I have been in pain

?Are you nervous and worried now *

.A little bit. that is because I haven’t met my family for a month, a kind of homesick

?I see, you feel lonely, am I right *

.Yes, also last week was really cold and I am cold right now

.Well, I want to prescribe you some pills and juice and one injection *

Remember to take pill in the morning also you shouldn’t be hungry, try to be happy *

.and hopeful

.I feel uncomfortable, I think I have backache, too

You just need to rest more not to get tired and try to wear warm cloths, you will be *

.fine and energetic after 2 days if you do what I recommended to you

.That’s for sure. thanks so much

موسسه مجازی برجسته در پی این است تا شما زبان آموزان عزیز را با متد آموزشی متنوع سطح یادگیری شما عزیزان را ارتقاع دهد. از این رو برای آموزش مکامه برای یادگیری بهتر ابتدا لغات مربوط به مکالمه مورد نظر را با معنی قرار داده و در انتها مکالمه ای را که خود موسسه آنرا طراحی کرده قرار داده است تا شما بهتر با لغات آشنا شوید و روش بکارگیری آنها و اصطلاحات را بهتر فرا بگیرید.

مکالمه روزمره

مکالمه روزمره

باید در نظر داشت که مکالمات روزمره یکی از مهمترین مکالماتی است که در بین مردم هر روز اتفاق می افتد. لذا دانستن اینکه از چه جملات یا اصطلاحاتی برای این نوع مکالمات استفاده کرد از اهمیت زیادی برخوردار است. مکالمه می تواند بین اشخاص کوتاه یا بلند باشد، در صورت کوتاه بودن فقط از  hello برای سلام و از ?How are you یا ?how do you do برای “حال شما چطور است؟” استفاده می شود. و فرد مقابل در جواب سلام همان hello  را تکرار می کند و در جواب “حال شما چطور است؟” می تواند جواب های گوناگونی همانند  I am fine ,thanks و یا !I am fine, thanks, and you و یا so so  که در فارسی به معنی “نه خوب نه بد”استفاده کند. اما در مکالمات طولانی از مجلات زیادی بین دو شخص استفاده می شود که درباره موضوعی صحبت می کنند. مثلا درباره دعوت به یک جشنی که یکی شخص دیگری را به جشن دعوت می کند و شخص دیگر می تواند یا “accept” (قبول کردن) و یا “reject” (نپذیرفتن) کند.

حال با توضیحات بالا موسسه مجازی برجسته با روش که در زیر آن را خواهید خواند به آموزش شما زبان آموزان می پردازد. شما ابتدا لغاتی را که مربوط به مکالمه روز مره می باشد را می خواهید و بعد از فرا گرفتن این لغات در پایان مکالمه ای را که خود موسسه آنرا طراحی کرده است خواهید خواند.

Everyday Conversation 
مکالمه روز مره

A. start a conversation
شروع به حرف زدن کردن

B. make small talk
دربارۀ امور روزمره حرف زدن

C. compliment someone
از کسی تعریف کردن

D. offer something
چیزی را تعارف کردن

E. thank someone
از کسی تشکر کردن

F. apologize
عذرخواهی کردن

G. accept an apology
عذرخواهی را پذیرفتن

H. invite someone
کسی را دعوت کردن

I. accept an invitation
دعوت را پذیرفتن

J. decline an invitation
دعوت را رد کردن

K. agree
بپذیر / موافقت کن

L. disagree
نپذیر / موافقت نکن

M. explain something
چیزی را توضیح بده

N. check your understanding
چک کن ببین مطلب را درست فهمیدی

  

Everyday conversation

.hello James, it’s good to see you again *

.hi, thank you, I am really happy that I see you

?long time no see! where have you been *

?I was so busy, what’s up

?….everything is fine, ooooh, you have ring! Are you *

.yes I am married, and it’s for three month

!oh, congratulations *

.I am sorry, I forgot to invite you

.ok, fine, I accept it *

 .I also had invited Peter to my wedding party but he declined

.he could be busy or sth *

?please explain everything about yourself, how have you been

.the same old things *

?why don’t we drink a cup of tea

 I agree *

 let’s go

امیدواریم این آموزش مورد پسند شما قرار گرفته باشه.