نوشته‌ها

مکالمه احوال پرسی و خداحافظی کردن (Greeting and Parting remarks)

مکالمه احوال پرسی و خداحافظی کردن (Greeting and Parting remarks) شاید میشه گفت، مهمترین نوع مکالمه هست بنا به دلایل هایی که میشه به آن اشاره کرد دلیل اول این هست که برای شروع مکالمه با کسی حداقل چه سلام دادن و حتی احوال پرسی با شخص مقابل میشه سپس موضوعی را که میخواهیم صحبت کنیم ادامه میدیم و هم چنین بعد از پایان یافتن بحث خدافظی و تشکر از طرف مقابل یا برعکس اتفاق میفته دلیل دوم برای اینکه ما زبان دومی که استفاده میکنم مسلما سختر از زبان مادری برای ما خواهد بود به همین منظور شروع بحث با شخص دیگری بهترین گزینه برای فرمان دادن به ذهن تا خودش را برای یه بحث تمام عیار انگلیسی اماده کنه همین مبحث احوال پرسی و خداحافظی کردن برای شروع بحث عالی می باشد و دلایل های دیگری که باید ما این موضوع را به صورت کاملا روان یاد بگیریم .

تیم آموزشی برجسته در نظر گرفته مکالماتی روان عین حال حرفه ای برای کاربران محترم زبان آموز اماده کند این مکالمات با برنامه ریزی خدمت شما ارائه خواهد شد همچنین ما در هر شش مهارت گرامر، مکالمه، لیسنینگ، رایتینگ، ریدینگ و لغات که به صورت کاربردی برای هنر آموزان قرار می گیرد که شما میتوانید روزانه با 15 دقیقه مطالعه به صورت حرفه ای زبان انگلیسی را یاد بگیرید و حتی تقویت کنید اگر زبان آموزان برنامه های مارادنبال کنید خواهید دید این موضوعاتی که در اختیار شما قرار داده شده بدون هیچ اضافه کاری و پیچیدگی خواهد بود .

همان طور که اشاره شده اولین مکالمه در موضوع مکالمه احوال پرسی و خداحافظی (greeting) میباشد با ما همراه باشید.

ابتدا مکالمه جهت آشنایی با مکالمه هست که حتما توصیه میشود با دقت بخوانید.

                        .Hello

           .Good morning

         .I’m John Smith

     ?Are you Bill Jones

     . Yes, I am

     ? How are you

     . Fine, thanks

     ?How is Helen

     .She’s very well, thank you

    .Good afternoon, Mr. Green

    .Good evening, Mrs. Brown

   ?How are you this evening

   .Good night, John

    .Good-bye, Bill

    .See you tomorrow

بعد از خواندن با دقت این مکالمه با دقت کامل مکالمه پایین را تمرین کنید این مکالماتی که برای شما ارائه شده در 6 سطح می باشد که هر سطح دارای 10 درس بوده و هر درس نزدیک به چهار یا پنج مکالمه می باشد که با تمرین شما کاربران هنر اموز که هر روز نهایت 15 دقیقه از زمان شما را خواهد گرفت پس برای یاد گیری الزاما تمرین انجام بیگرد تیم اموزش زبان برجسته این تضمین را می کند که این اموزش های کتبی یا نوشتاری در سایت ارائه شده با اموزش های دیگه تفاوت زیادی می کند و می تواند همه کاربران را اماده یاد گیری حرفه ای که در اینده به صورت پکیج اموزشی و حتی به صورت انلاین برگذار خواهد شد قرار دهد .

برای بهتر صحبت کردن در قسمت مکالمه احوال پرسی (greeting) به این مکالمه زیر دقت کنید و چند بار تمرین کنید.

 ?JOHN:   Hello, Bill. How are you

      BILL:     Fine, thanks

  ? MR. GREEN:     How are you this evening

.MRS. BROWN:     Very well, thank you

?BILL:       How are you this afternoon

?JOHN:      Fine, thanks. How are you

?GREEN:    Are you Bill Jone

HELEN:    Yes, I am

?MRS. BROWN:      Are you Helen Jone

.HELEN:      Yes, I am

. JOHN:      Good night, Bill

     BILL:       Good night, John

GREEN:    Good-bye, Mrs. Brown

     MRS. BROWN:    Good-bye, Mr. Green

?GREEN:      Good afternoon, Bill. How are you

. BILL:        Good afternoon, Mr. Green. I’m very well, thank you

?JOHN:       I’m John Smith. Are you Bill Jones

. BILL:        Yes, I am

.MRS. BROWN:   Good night, Mr. Green

.Green:   See you tomorrow, Mrs. Brown. Good night

?BILL:    Hello. How are you

        HELEN:    Fine

.JOHN:      See you tomorrow

.HELEN:      Fine

?MRS. BROWN:     Good morning, Bill. How is Helen

.BILL:     She’s fine, thank you

? BILL:    How is Mr. Brown this morning

.MRS. BROWN:      Mr. Brown is very well, thank you

.MRS. BROWN:     Good-bye, Helen. See you tomorrow morning

. HELEN:         Good-bye, Mrs. Brown. See you tomorrow

بخش سوم این درس درباره گفتگو (CONVERSATION) یا همان احوال پرسی (greeting) در بین اشخاص مختلف صورت گرفته است که بصورت کلی انجام گرفته و در هشت بخش جداگانه انجام پذیرفته است که شما عزیزان با تمرین هرچه بیشتر این مکالمات بر تقویت مکالمه روزمره خود بیافزایید.

  1. .JOHN:       Hello, Bill

          .BILL:        Good morning, John

         ?JOHN:      How are you

          .BILL:         Fine, thanks

          ?JOHN:      How is Helen

          .BILL:         She’s very well, thank you

          .JOHN:      Good-bye, Bill

          .BILL:         Good-bye, John

  1. .HELEN:                Good morning, Mrs. Brown

        .MRS. BROWN:       Good morning, Helen

        .HELEN:                How are you this morning, Mrs. Brown

        .MRS. BROWN:       I’m very well, thank you

                                       ?And how are you

        ?HELEN:               Fine, thanks. How is Mr. Brown

         . MRS. BROWN:      Mr. Brown is fine, thank you

         .HELEN:               Good-bye, Mrs. Brown

         .MRS. BROWN:      Good-bye, Helen. See you tomorrow

  1. .BILL:             Good evening

      .JACK:            Good evening. I’m Jack Smith

   ?BILL:             I’m Bill Jones. How are you

   ?JACK:            Very well, thanks. And you

   .BILL:             Just fine, thank you

   .JACK:            Good-bye, Bill

  1. ?BILL:         Hello, John. How are you

          .JOHN:         Hi, Bill. Pretty well, thanks

          ?BILL:            How is Martha? Is she well

         .JOHN:         She’s very well, thanks

          .BILL:            See you later, John. Good-bye

          .JOHN:         Fine. See you this evening

  1. ?GREEN:              Good morning, Mrs. Brown. How are you

          .MRS.BROWN:      Very well, thank you, Mr. Green

?GREEN:             Is Mr. Brown well this morning

          .MRS. BROWN:     Mr. Brown is very well, thank you

          ?MR.GREEN:        Are Bill and Helen well this morning

          .MRS. BROWN:     Bill and Helen are fine, thank you

.GREEN:             See you tomorrow afternoon. Good-bye

          .MRS. BROWN:     See you tomorrow, MR. Green. Good-bye

  1. ?ED:             How are you

          .BILL:           Fine, thanks. I’m Bill Jones

          .ED:             Hello, Bill

          ?….BILL:          And you are

          .ED:             I’m Ed white

          .BILL:           Hello, Ed

          .ED:             See you later

          .BILL:            Good-bye

7.                           ?GREEN:             Good morning, Mrs. Brown. How are you

          ?MRS. BROWN:    I’m Just fine, thanks. Are you well MRS. Green

          ?MRS. GREEN:     I’m very well, thanks. How is Mr. Brown

          .MRS. BROWN:    Just fine, thanks

          .MRS. GREEN:     See you tonight, Mrs. Brown

          .MRS. BROWN:   Good-bye, Mrs. Green

  1. ?JOHN:        I’m John smith. Are you Bill Jones

           ?BILL:         Yes, I am. How are you

           ?JOHN:       Fine, thanks. Are you well this morning

           .BILL:         Yes, I am

           ?JOHN:       Is Helen well

           .BILL:         Yes, she is. Helen and I are fine this morning

           .JOHN:       See you tomorrow, Bill

           .BILL:         Good-bye, John

بخش نهایی درباره لغات مربوط به این درس می باشد که شما عزیزان می توانید با رفتن به لینک vocabulary که در آنجا هر درس بصورت جداگانه قرار گرفته خوانده و بر تعداد کلمات جدید خود بیافزایید.