نوشته‌ها

مکالمه درباره وقایع زندگی و اسناد و مدارک

مکالمه درباره وقایع زندگی و اسناد و مدارک

رخدادهای زندگی برای هر فردی منحصر به فرد است. از بدو تولد تا مرگ برای هر کدام از ما اتفاقات نادری می افتد که با آنها زندگی می کنیم. این رخداد ها چون در یک زمانی در گذشته در زندگی ما رخ می دهند بنابراین ما از زمان گذشته ساده برای بیان استفاده می کنیم. برای گفتن تولد باید از … I was born in استفاده کرد زیرا این جمله مجهول است و خود عمل به دنیا آمدن دست فرد نبوده است که از گذشته ساده استفاده کند.

Life events and documents
وقایع زندگی و اسناد و مدارک

A. Be born
متولد شدن

B. start school
مدرسه را آغاز کردن

C. immigrate
مهاجرت کردن به

D. graduate
فارغ التحصیل شدن، لیسانس گرفتن

E. learn to drive
رانندگی آموختن

F. get a job
شغل پیدا کردن

G. become a citizen
شهروند شدن

H. fall in love
عاشق شدن

I. go to college
به کالج رفتن

J. get engaged
نامزد کردن

K. get married
ازدواج کردن

L. have a baby
بچه دار شدن

M. buy a home
خرید خانه

N. become a grandparent
پدربزرگ شدن

O. retire
بازنشسته شدن

P. travel
سفر، مسافرت

Q. volunteer
داوطلب

R. die
مرگ

Birth certificate
برگه گواهی تولد

 resident alien card / green card
گرین کارت، کارت سبز / کارت اقامت

diploma
دیپلم (حرفه و فن…)

driver’s license
گواهینامه رانندگی

social security card
کارت امنیت اجتماعی

certificate of naturalization
گواهینامه قبول تابعیت

college degree
مدرک کالج

marriage license
قباله / سند / گواهی ازدواج

deed
قباله، سند

passport
گذرنامه

death certificate
گواهی فوت

به مکالمه انجام شده زیر دقت کنید.

Life events and documents

?Peter, When was your grandmother born *

.In fact she was born in 1932

?When did she pass the way *

.After 82 years I mean in 2014,she had a cancer

?Can you tell me some of her important events of life *

 Sure, as the matter of the fact she was born in Canada but she got her immigration

to America, she went to university in the and she graduated in Biology major, After a

.year she fell in love with Jack and they got married

.Great, keep going *

well then they had a baby, his name was Anderson, my father, unfortunately after 4

years they divorced but let me say that she remarried to Ronald that they had happy

life and 5 children so

?Thanks for giving all information. Did she have a job *

no, she didn’t. her second husband didn’t like her to work, he liked traveling with

.her

?perfect, what countries could she visit *

.mostly European countries

.God bless her soul. thanks for everything *

موسسه مجازی برجسته در پی این است تا شما زبان آموزان عزیز را با متد آموزشی متنوع سطح یادگیری شما عزیزان را ارتقاع دهد. از این رو برای آموزش مکامه برای یادگیری بهتر ابتدا لغات مربوط به مکالمه مورد نظر را با معنی قرار داده و در انتها مکالمه ای را که خود موسسه آنرا طراحی کرده قرار داده است تا شما بهتر با لغات آشنا شوید و روش بکارگیری آنها و اصطلاحات را بهتر فرا بگیرید.

مکالمه درباره کارهای روزمره

مکالمه درباره کارهای روزمره

روزانه خیلی از مکالمات بین مردم درباره آن چیزی که روزانه به طور مکرر انجام می دهند صورت می گیرد. در این حالت باید از گرامر حال ساده استفاده کرد. همان طور که می دانید این گرامر دو کاربرد خیلی مهم دارد. یکی درباره کارایی که تکرار می شود و دیگری چیزهایی که به طور طبیعی همیشه درست هستند مثلا خورشید از شرق طلوع می کند و از غرب غروب می کند. در این حالت برای ضمایر فاعلی  I, You, We, They  فعل ها به صورت ساده می آیند ما برای ضمایر فاعلی He, She, It  به فعل ها s  و یا es  اضافه می گردد چون سوم شخص هستند.

Daily Routines
کارهای روزمره

A. Wake up
برخواستن از خواب، بیدار شدن

B. get up
بلند شدن از تختخواب

 C. take a shower
دوش گرفتن

D. get dressed
لباس پوشیدن

  E. eat breakfast
صمیمانه خوردن

F. make lunch
نهار درست کردن

 G. take the children to school / drop off the kids
بچه ها را به مدرسه بردن / رساندن بچه ها

 H. take the bus to school
اتوبوس مدرسه را گرفتن و سوار کردن

 I. drive to work / go to work
رفتن سر کار / رانندگی تا محل کار

 J. go to class
به کلاس درس رفتن

K. work
کار

 L. go to grocery store
به بقالی رفتن

M. pick up the kids
بچه ها را آوردن

 N. leave work
کار را تعطیل کردن

O. Clean the house
تمیز کردن خانه

P. exercise
ورزش

 Q. cook dinner / make dinner
درست کردن شام / پختن شام

  R. come home / get home
رسیدن به خانه / آمدن به خانه

S. have dinner / eat dinner
خوردن شام / مصرف شام

  T. do homework
انجام تکلیف (مدرسه…)

 U. relax
استراحت

 V. read the paper
خواندن روزنامه

 W. check email
ایمیل چک کردن

 X. watch TV
دیدن / تماشای تلویزیون

 Y. go to bed
رفتن به تخت / رختخواب

 Z. go to sleep
به خواب رفتن

Daily Routines

!Alex, let’s take about what you do every day *

Yes, I am up

?well, When do you get up in the morning? Are you an early bird or not *

.In fact I always get up at 6:30,so I am an early bird

?Fine, How long does it take to get ready for school *

.It takes about 15 min

?What do you usually eat for your breakfast *

.Bread, cheese and walnuts and sometimes I eat honey and butter

?So you say that you have a big breakfast, don’t you *

.Absolutely as you said

 ?When do you come back home *

.As the matter of the fact I go to work after school

?Wow, you also work, What do you do *

.I work as a sells assistant

?I see, Do you have any free time? If yes, What do you usually Do *

Four hours a day I am free, I often cook dinner and watch TV, sometimes I read

.newspaper and clean house

?Do you go shopping *

.It is my cup of tea. I do it when I come back from work

?How do you usually go to work *

.mostly I go on foot

?And the last question, When do you go to bed *

.I go to bed at 11

.Thank you so much *

 

 

موسسه مجازی برجسته در پی این است تا شما زبان آموزان عزیز را با متد آموزشی متنوع سطح یادگیری شما عزیزان را ارتقاع دهد. از این رو برای آموزش مکامه برای یادگیری بهتر ابتدا لغات مربوط به مکالمه مورد نظر را با معنی قرار داده و در انتها مکالمه ای را که خود موسسه آنرا طراحی کرده قرار داده است تا شما بهتر با لغات آشنا شوید و روش بکارگیری آنها و اصطلاحات را بهتر فرا بگیرید.

مکالمه درباره وقایع سال

مکالمه درباره وقایع سال

از جمله روزهای مهم در هر فرد در این قسمت قرار دارد. از جمله روز ازدواج، تولد و… همچنین روزهای مهم سال بنا به رخدادهای تاریخی. به طور مثال 25 سپتامبر روز کریسمس برای مسیحی هاست و برای ایرانی ها اول فروردین سال نو است.

همانند آموزش های دیگر موسسه برجسته آموزش مکالمه درباره وقایع سال نیز بدین  صورت می باشد که ابتدا لغات مربوط به این مکالمه همراه با معنی قرار داده شده است و بعد از پایان لغات مکالمه ای قرار دادرد که خود موسسه آنرا طراحی کرده است و از اکثر این لغات و اصطلاحات مربوط به این مکالمه استفاده شده است.

Calendar Events
وقایع سال

birthday
روز تولد

wedding
ازدواج

anniversary
سالگرد (ازدواج…)

appointment
قرار (گذاشتن…)

parent-teacher conference
جمع / ملاقات والدین و معلم

vacation
تعطیلات

religious holiday
تعطیلات مذهبی

legal holiday
تعطیلات رسمی

  تعطیلات قانونی           Legal Holidays

 New Year’s Day
روز سال نو، نوروز

Martin Luther King Jr.Day
روز مارتن لوتر کینگ پسر

Presidents’Day
روز رئیس جمهور

Memorial Day
روز یادبود

Fourth of July / Independence Day
چهارم جولای / روز استقلال آمریکا

Labor day
روز کارگر

Columbus Day
روز کولومبوس

Veterans Day
روز سریازان باز نشسته

Thanksgiving
شکر گزاری

Christmas
کریسمس

Calendar events

?Alex, Do you remember our wedding anniversary *

.of course my darling, I think it was in exactly President’s Day

?Are you sure *

?oooh, Was it in Labor Day

.Why did you forget it? It was 10 days before Christmas *

I am absolutely sorry. let’s do something! what is your idea about traveling to

?England in summer vacation

.I am easy but i am a bit upset *

.come on, please. let’s forget it and try to enjoy! Don’t take it to your heart

.I was about to forget, my friend, Lucy, has invited us in 6th July *

That sounds perfect

so *