نوشته‌ها

مکالمه یک روز مدرسه

مکالمه یک روز مدرسه

مکالمه یک روز مدرسه از مکالمات دیگری است که برای آشنایی بهتر و روش مکالمه در مدرسه برای آموزش زبان و و چگونگی بکارگیری لغات بکار می رود. برای همین موسسه مجازی برجسته در نظر گرفت با روشی جدید و استفاده از مکالمه ای که مخصوص خود این موسسه می باشد برای آموزش زبان آموزان ارائه دهد. روش آموزش بدین گونه است که ابتدا لغات این مکالمه همراه با معنی در ابتدا و پس از پایان لغات مکالمه قرار داده شده است.

به آموزش مکالمه یک روز مدرسه دقت فرمائید:

A day AT SCHOOL
یک روز مدرسه

.A. Enter the room
به اتاق (کلاس درس) وارد شدن.

.B. Turn on the lights
چراغ را روشن کردن.

.C. Walk to class
به کلاس درس رفتن.

.D. Run to class
بطرف کلاس دویدن.

.E. Lift / Pick up the books
کتابها را برداشتن.

.F. Carry the books
کتابها را بردن.

.G. Deliver the books
کتابها را تحویل دادن.

.H. Take a break
استراحت کردن.

.I. Eat
خوردن.

.J. Drink
نوشیدن.

.K. Buy a snack
غذای آماده خریدن.

.L. Have a conversation
حرف زدن، صحبت کردن.

.M. Go back to to class
به کلاس برگشتن.

 

.N. Throw away trash
آشغال ریختن.

.O. Leave the room
اتاق را ترک کردن.

.p. Turn off the lights
چراغها را خاموش کردن.

با دقت خواندن این لغات شما می توانید مکالمه مثل مکالمه زیر انجام دهید.

A day AT SCHOOL

?How was your day at school *

it was ok,in fact I got up late and i had to run to class,I forgot to carry some of my

.books and also I couldn’t eat or drink any thing for breakfast

?oh,Did you buy a snake in the school *

.yes,I did.in the way of home,I had a long conversation with one of my friends

!so today was ok *

.yeah,it was not bad

.ok, take care *

thanks.bye

امیدواریم آموزش داده شده مورد پسند شما قرار گیرد.

مکالمه کلاس درس

مکالمه کلاس درس

مکالمه کلاس درس بخشی دیگری از مکالمه می باشد که در کلاس درس بین دانش آموزان یا دانشجویان باهمدیگر یا با معلمان و اساتید انجام می گیرد. بخش مهمی از مکالمات که دانش آموزان را با محیط کلاس آشنا می کند. این بخش از مکالمه نیز همانند مکالمات آموزش داده شده توسط موسسه مجازی برجسته به دو صورت می باشد که در ابتدا لغات مربوط به آن بخش از مکالمه که در این بخش مربوط به کلاس درس است می باشد و بعد از پایان لغات مکالمه آموزش داده شده که توسط خود موسسه برجسته طراحی شده قرار دارد تا شما را بیشتر در این آموزش قرار دهد. با توجه به نظرات گونان استاتید این موسسه به این نتیجه رسیدیم که این گونه آموزش بهترین روش برای فراگیری زبان آموزان می باشد. پس برآن شدیم این روش آموزش را برای شما عزیزان قرار دهیم .

روش کار بدین گونه است که لغات مربوط به کلاس درس را با معانی فارسی قرار دادیم تا شما ابتدا با کلمات مربوط به کلاس آشنا شوید و بعد از یادگیری این کلمات آنها را در مکالمه ای که در پایان قرار داده شده به کار ببرید.

A Classroom
کلاس درس

                                   chalkboard *
تخته سیاه   

screen *
پرده   

whiteboard *
وایت برد / تخته سفید   

teacher / instructor *
آموزگار / معلم / مربی   

student *
دانش آموز، دانشجو   

 LCD projector *
پروژکتور ال سی دی   

desk *
میز تحریر  

headphones *
هدفون   

 .Raise your hand –
دستت را بلند کردن.  

.Talk to the teacher –
با آموزگار حرف زدن / صحبت کردن   

 .Listen to a CD –
به سی دی گوش دادن  

 .Stand up –
بلند شدن.  

.Write on the board –
روی تخته سیاه نوشتن.  

.Sit down. /Take a seat –
روی صندلی نشستن، نشستن.  

.Open your book –
کتاب خود را باز کردن.  

.Close your book –
کتاب خود را بستن.  

.Pick up the pencil –
مداد را برداشتن.   

.Put down the pencil –
مداد را گذاشتن.  

 clock *
ساعت   

bookcase *
قفسه کتاب   

chair *
صندلی   

map *
نقشه   

alphabet *
الفبا   

bulletin board *
تابلوی اعلانات / بولتن   

computer *
کامپیوتر   

overhead projector *
پروژکتور اضافه بار   

  dry erase marker *
ماژیک پاک کن خشک   

chalk *
گج تحریر 

eraser *
مداد پاک کن، پاک کن   

pencil *
مداد   

pencil) eraser) *
مداد پاک کن، پاک کن (مداد)   

pen *
قلم خود نویس، قلم خودکار   

pencil sharpener *
مداد تراش / سر کَن   

marker *
ماژیک   

textbook *
کتاب درسی   

wordbook *
کتاب تمرین / مشق  

three-ring binder / notebook *
سه کلاسور / دفترچه یادداشت   

notebook paper *
کاغذ دفترچه یادداشت   

spiral notebook *
دفتر فنردار / فنری   

dictionary *
فرهنگ لغات  

picture dictionary *
فرهنگ لغات مصور  

 

 A classroom

.Hello every body, I am Diana, your new English teacher *

hello teacher

?Can you tell me what you see in the class *

.yes, there is a whiteboard and there are some desks and chairs and a projector

 .Very good, now, every thing you want to do please raise your hand *

?what is your name *

.I am peter

.Ok please stand up and come to board and write your name on it *

.sure teacher

 .thank you, please sit down *

.Ok

Now open your books to page 3 ,take your pencil and find new words and look for it *

.in dictionary

 .excuse me teacher, I don’t have any dictionary

.fine, you can share with your friend *

?who can go to main office and bring an eraser *

.I can

.thank you. every body look at the map and write the names of countries *

موسسه مجازی برجسته امیدوار است تا شما زبان آموزان عزیز با این روش آموزش زبان انگلیسی را به راحترین صورت ممکن فرا بگیرید و بدون هیچ مشکل خاصی بتوانید به راحتی انگلیسی صحبت کنید.

مکالمه در مدرسه

مکالمه در مدرسه

مکالمه در مدرسه بخش مهمی از مکالمه می باشد که در مدرسه بین دانش آموزان و معلمان صورت می گیرد و در آن محوطه، مدیران و اطراف محوطه از هم پرسیده می شود. موسسه مجازی برجسته در راستای آموزش مکالمه برای زبان آموزان در این بخش با روشی متفاوت نسبت به سایر آموزشگاه های دیگر زبان پرداخته است و آن بدین گونه است که ابتدا لغات مربوط به مدرسه که آن شامل محوطه مدرسه، مدیران و دوروبر محوطه مدرسه را با معانی قرار داده است و بعد از پایان این لغات مکالمه ای در رابطه با این بخش قرار داده است. لازم به ذکر است که این مکالمه مربوط به خود موسسه مجازی برجسته می باشد که توسط نظرات اساتید مجرب این موسسه گردآوری شده است و شما زبان آموزان عزیز این مکالمه را در هیچ یک از رفرنسها یا سایت های معتبر آموزش زبان انگلیسی نمی توانید پیدا کنید. شما زبان آموزان عزیز می توانید با این روش آموزش بهتر بتوانید مکالمات خود را یاد گرفته و آن را بکار ببرید.

حال به آموزش مکالمه در مدرسه می پردازیم که امیدواریم آموزش داده شده مورد پسند شما قرار گیرد. ابتدای این آموزش را با لغات مورد نظر شروع می کنیم به این لغات با دقت توجه کرده و آنها را خوب فرا بگیرید.

School
مدرسه

Campus
محوطه 

quad*
حیاط ساختمان…   

field*
میدان (فوتبال…)  

bleachers*
سکو (در میدان ورزشی…)  

Administrators
مدیران

principal*
مدیر مدرسه  

assistant principal*
ناظم مدرسه…  

counselor*
مشاور تحصیلی…

classroom*
کلاس درس

teacher*
معلم، آموزگار  

Around Campus
دوروبر محوطه

restrooms*
توالت، دستشویی عمومی  

hallway*
سرسرا، راهرو  

locker*
کمد، قفسه

main office*
دفتر اصلی

clerk*
منشی  

cafeteria*
کافه تریا

computer lab*
اتاق کامپیوتر

teacher’s aide*
دستیار آموزگار / معلم

auditorium*
تالار سخنرانی / کنفرانس

gym*
میدان ورزشی، ورزشگاه

coach*
مربی (فوتبال…)  

track*
مسیر (دو…)

facilated lab*
آموزشگاه مجهز  

شما زبان آموزان عزیز بعد از فرارگیری لغات، مکالمه مورد نظر را بادقت خوانده و آنرا با دوستان انجام دهید تا بهتر آنرا فرا بگیرید.

?hello David, how are you *

 ?hi Jach, thanks, How about you

 ?I am ok. what is your school like *

In fact our school is one of the biggest school in the city, it has some sport fields

?ok, How many classrooms does it have *

.To tell the truth it has 25 classrooms

 ?what sport do you follow in there *

.I love running and I get trained by coach every week

?How about library and computer lab, How are they like *

well, our library is really huge and you can find every book in there, also I have

.English class in computer lab three times a week, it is facilated lab

.I hope you get grade A in this perfect school *

thank you

see you *

bye

امید واریم آموزش داده شده توسط موسسه مجازی برجسته مورد پسند شما زبان آموزان قرار گرفته باشد. منتظر نظرات شما عزیزان برای هرچه بهتر شدن سایت و آموزشهای داده شده برای شما عزیزان هستیم. نظرات شما ما را برای بهتر کردن سایت ترقیب می کند.

 

 

مکالمه احوال پرسی و خداحافظی کردن (Greeting and Parting remarks)

مکالمه احوال پرسی و خداحافظی کردن (Greeting and Parting remarks) شاید میشه گفت، مهمترین نوع مکالمه هست بنا به دلایل هایی که میشه به آن اشاره کرد دلیل اول این هست که برای شروع مکالمه با کسی حداقل چه سلام دادن و حتی احوال پرسی با شخص مقابل میشه سپس موضوعی را که میخواهیم صحبت کنیم ادامه میدیم و هم چنین بعد از پایان یافتن بحث خدافظی و تشکر از طرف مقابل یا برعکس اتفاق میفته دلیل دوم برای اینکه ما زبان دومی که استفاده میکنم مسلما سختر از زبان مادری برای ما خواهد بود به همین منظور شروع بحث با شخص دیگری بهترین گزینه برای فرمان دادن به ذهن تا خودش را برای یه بحث تمام عیار انگلیسی اماده کنه همین مبحث احوال پرسی و خداحافظی کردن برای شروع بحث عالی می باشد و دلایل های دیگری که باید ما این موضوع را به صورت کاملا روان یاد بگیریم .

تیم آموزشی برجسته در نظر گرفته مکالماتی روان عین حال حرفه ای برای کاربران محترم زبان آموز اماده کند این مکالمات با برنامه ریزی خدمت شما ارائه خواهد شد همچنین ما در هر شش مهارت گرامر، مکالمه، لیسنینگ، رایتینگ، ریدینگ و لغات که به صورت کاربردی برای هنر آموزان قرار می گیرد که شما میتوانید روزانه با 15 دقیقه مطالعه به صورت حرفه ای زبان انگلیسی را یاد بگیرید و حتی تقویت کنید اگر زبان آموزان برنامه های مارادنبال کنید خواهید دید این موضوعاتی که در اختیار شما قرار داده شده بدون هیچ اضافه کاری و پیچیدگی خواهد بود .

همان طور که اشاره شده اولین مکالمه در موضوع مکالمه احوال پرسی و خداحافظی (greeting) میباشد با ما همراه باشید.

ابتدا مکالمه جهت آشنایی با مکالمه هست که حتما توصیه میشود با دقت بخوانید.

                        .Hello

           .Good morning

         .I’m John Smith

     ?Are you Bill Jones

     . Yes, I am

     ? How are you

     . Fine, thanks

     ?How is Helen

     .She’s very well, thank you

    .Good afternoon, Mr. Green

    .Good evening, Mrs. Brown

   ?How are you this evening

   .Good night, John

    .Good-bye, Bill

    .See you tomorrow

بعد از خواندن با دقت این مکالمه با دقت کامل مکالمه پایین را تمرین کنید این مکالماتی که برای شما ارائه شده در 6 سطح می باشد که هر سطح دارای 10 درس بوده و هر درس نزدیک به چهار یا پنج مکالمه می باشد که با تمرین شما کاربران هنر اموز که هر روز نهایت 15 دقیقه از زمان شما را خواهد گرفت پس برای یاد گیری الزاما تمرین انجام بیگرد تیم اموزش زبان برجسته این تضمین را می کند که این اموزش های کتبی یا نوشتاری در سایت ارائه شده با اموزش های دیگه تفاوت زیادی می کند و می تواند همه کاربران را اماده یاد گیری حرفه ای که در اینده به صورت پکیج اموزشی و حتی به صورت انلاین برگذار خواهد شد قرار دهد .

برای بهتر صحبت کردن در قسمت مکالمه احوال پرسی (greeting) به این مکالمه زیر دقت کنید و چند بار تمرین کنید.

 ?JOHN:   Hello, Bill. How are you

      BILL:     Fine, thanks

  ? MR. GREEN:     How are you this evening

.MRS. BROWN:     Very well, thank you

?BILL:       How are you this afternoon

?JOHN:      Fine, thanks. How are you

?GREEN:    Are you Bill Jone

HELEN:    Yes, I am

?MRS. BROWN:      Are you Helen Jone

.HELEN:      Yes, I am

. JOHN:      Good night, Bill

     BILL:       Good night, John

GREEN:    Good-bye, Mrs. Brown

     MRS. BROWN:    Good-bye, Mr. Green

?GREEN:      Good afternoon, Bill. How are you

. BILL:        Good afternoon, Mr. Green. I’m very well, thank you

?JOHN:       I’m John Smith. Are you Bill Jones

. BILL:        Yes, I am

.MRS. BROWN:   Good night, Mr. Green

.Green:   See you tomorrow, Mrs. Brown. Good night

?BILL:    Hello. How are you

        HELEN:    Fine

.JOHN:      See you tomorrow

.HELEN:      Fine

?MRS. BROWN:     Good morning, Bill. How is Helen

.BILL:     She’s fine, thank you

? BILL:    How is Mr. Brown this morning

.MRS. BROWN:      Mr. Brown is very well, thank you

.MRS. BROWN:     Good-bye, Helen. See you tomorrow morning

. HELEN:         Good-bye, Mrs. Brown. See you tomorrow

بخش سوم این درس درباره گفتگو (CONVERSATION) یا همان احوال پرسی (greeting) در بین اشخاص مختلف صورت گرفته است که بصورت کلی انجام گرفته و در هشت بخش جداگانه انجام پذیرفته است که شما عزیزان با تمرین هرچه بیشتر این مکالمات بر تقویت مکالمه روزمره خود بیافزایید.

  1. .JOHN:       Hello, Bill

          .BILL:        Good morning, John

         ?JOHN:      How are you

          .BILL:         Fine, thanks

          ?JOHN:      How is Helen

          .BILL:         She’s very well, thank you

          .JOHN:      Good-bye, Bill

          .BILL:         Good-bye, John

  1. .HELEN:                Good morning, Mrs. Brown

        .MRS. BROWN:       Good morning, Helen

        .HELEN:                How are you this morning, Mrs. Brown

        .MRS. BROWN:       I’m very well, thank you

                                       ?And how are you

        ?HELEN:               Fine, thanks. How is Mr. Brown

         . MRS. BROWN:      Mr. Brown is fine, thank you

         .HELEN:               Good-bye, Mrs. Brown

         .MRS. BROWN:      Good-bye, Helen. See you tomorrow

  1. .BILL:             Good evening

      .JACK:            Good evening. I’m Jack Smith

   ?BILL:             I’m Bill Jones. How are you

   ?JACK:            Very well, thanks. And you

   .BILL:             Just fine, thank you

   .JACK:            Good-bye, Bill

  1. ?BILL:         Hello, John. How are you

          .JOHN:         Hi, Bill. Pretty well, thanks

          ?BILL:            How is Martha? Is she well

         .JOHN:         She’s very well, thanks

          .BILL:            See you later, John. Good-bye

          .JOHN:         Fine. See you this evening

  1. ?GREEN:              Good morning, Mrs. Brown. How are you

          .MRS.BROWN:      Very well, thank you, Mr. Green

?GREEN:             Is Mr. Brown well this morning

          .MRS. BROWN:     Mr. Brown is very well, thank you

          ?MR.GREEN:        Are Bill and Helen well this morning

          .MRS. BROWN:     Bill and Helen are fine, thank you

.GREEN:             See you tomorrow afternoon. Good-bye

          .MRS. BROWN:     See you tomorrow, MR. Green. Good-bye

  1. ?ED:             How are you

          .BILL:           Fine, thanks. I’m Bill Jones

          .ED:             Hello, Bill

          ?….BILL:          And you are

          .ED:             I’m Ed white

          .BILL:           Hello, Ed

          .ED:             See you later

          .BILL:            Good-bye

7.                           ?GREEN:             Good morning, Mrs. Brown. How are you

          ?MRS. BROWN:    I’m Just fine, thanks. Are you well MRS. Green

          ?MRS. GREEN:     I’m very well, thanks. How is Mr. Brown

          .MRS. BROWN:    Just fine, thanks

          .MRS. GREEN:     See you tonight, Mrs. Brown

          .MRS. BROWN:   Good-bye, Mrs. Green

  1. ?JOHN:        I’m John smith. Are you Bill Jones

           ?BILL:         Yes, I am. How are you

           ?JOHN:       Fine, thanks. Are you well this morning

           .BILL:         Yes, I am

           ?JOHN:       Is Helen well

           .BILL:         Yes, she is. Helen and I are fine this morning

           .JOHN:       See you tomorrow, Bill

           .BILL:         Good-bye, John

بخش نهایی درباره لغات مربوط به این درس می باشد که شما عزیزان می توانید با رفتن به لینک vocabulary که در آنجا هر درس بصورت جداگانه قرار گرفته خوانده و بر تعداد کلمات جدید خود بیافزایید.

مکالمه صحبت کردن در مورد تاریخ (Conversation talking about dates)

مکالمه صحبت کردن در مورد تاریخ (Conversation talking about dates)

مکالمه صحبت کردن در مورد تاریخ (Conversation talking about dates) دهمین و آخرین بخش از مکالمات در سطح 1 می باشد. در این بخش درمورد تاریخ روزها، ماه ها و سال ها و روش پرسیدن و جواب دادن آنها و غیره می باشد. این درس نیز همانند دروس قبلی از چهار بخش تشکیل شده است. بخش اول تشکیل شده است از مکالمات انجام شده به صورت جزئی، بخش دوم مکالمات انجام شده به صورت پرسش و پاسخ، بخش سوم و مهم این درس مکالمات انجام شده به صورت کلی و در نهایت لغات این درس می باشد.

تیم آموزشی برجسته در نظر گرفته مکالماتی روان عین حال حرفه ای برای کاربران محترم

زبان آموز آماده کند این مکالمات با برنامه ریزی خدمت شما ارائه خواهد شد هچنین ما در

هر شش مهارت گرامر، مکالمه، لیسنینگ، رایتینگ، ریدینگ و لغات که به صورت کاربردی

برای هنر آموزان قرار میگیرد که شما میتوانید روزانه با 15 دقیقه مطالعه به صورت حرفه ای

زبان انگلیسی را یاد بگیرید و حتی تقویت کنید اگر زبان آموزان برنامه های مارادنبال کنید

خواهید دید این موضوعاتی که در اختیار شما قرار داده شده بدون هیچ اضافه کاری و

پیچیدگی خواهد بود .

با این نوصیف به آموزش مکالمه می پردازیم تا شما عزیزان بتوانید مکالمات خود را افزایش دهید و راحت تر بتوانید با ارتباط برقرا کنید.

به دقت به این مکالماتی که در بخش اول برای شما قرار داده شده توجه کنید و با تمرین آنها را یاد بگیرید.

     ?What’s the date today

    .Today is November first, nineteen sixty-three

  ?When were you born

     .I was born on November first, nineteen thirty-five

     .Today is my birthday

     .My sister was born in nineteen thirty-eight

    .I don’t know the exact date

     ?Where were you born

     .I was born in a little town not far from here

     ?What do you know about the tenth century

     .I don’t know anything about that

     .Let’s talk about something else

    ?Where were you during the month of April last year

     .I don’t remember where I was then

     ?Where will you be next year at this time

بخش دوم این مکالمه همانند مکالمات گذشته به صورت پرسش و پاسخ می باشد.

این آموزش ها و آموزش های دیگری که تیم آموزش زبان برجسته برای شما زبان آموزان در شش بخش جداگانه تدارک دیده تا با یادگیری هرچه بهتر آنها بهتر بتوانید انگلیسی صحبت کنید. آموزش هایی که با آموزشگاه های دیگر تفاوت بسیاری دارد. در این آموزش ها ما برای شما پکیج های مختلف و همچنین آموزش آنلاین را نیز تدارک دیدیم که در آینده در سایت ملاحظه خواهید کرد.

بخش دوم مکالمه چنین است که به آن توجه فرمائید.

 

?BILL:          Good morning, John. What’s the date today

.JOHN:        Today is November first, nineteen sixty-five

?HELEN:       Betty, what’s the date today? Do you have a calendar

.BETTY:        Yes, I do. Today is October 1, 1964

?JACK:         Today is your birthday, isn’t it

.JIM:           Yes, it is. Today is October second, nineteen sixty-four

?HELEN:       When were you born, Martha

.MARTHA:     I was born on October 2, 1938

?ED:             What’s the date today

.HARRY:        I don’t know the exact date. I don’t have a calendar

?BETTY:         Where were you born

.PAUL:          I was born in a little town not far from here

?HARRY:       What do you know about the eighth century

.HENRY:       I don’t know anything about that

.EDWARD:    Let’s talk about the tenth century

.JOHN:         No, let’s not. Let’s talk about something else

?BILL:           Where were you in April last year

.BETTY:        I was in the hospital during the month of April

?ALICE:         Where were you during the month of July

   .MARTHA:     I don’t remember where I was

?HELEN:       Where will you be next year at this time

   .BILL:          I really don’t know. Maybe I’ll be here

?JACK:         Where were you last Tuesday

   .JIM:           I don’t remember where I was last Tuesday

?MARGARET:      Were you born in a little town not far from here

   ?PAUL:              Yes, I was. Where were you born

?JOHN:          Where were you last year during the month of May

   .BILL:            I honestly don’t remember where I was

?BETTY:           When was your sister born

   .MARGARET:     She was born on March first, nineteen thirty-one

بخش سوم و مهمترین بخش از مکالمات این درس مربوط است به مکالمات کلی که بین چند شخص مختلف انجام می پذیرد. این قسمت دارای پنج بخش جداگانه است که در هر بخش دو الی سه نفر باهم به مکالمه می پردازند.

(1

?JOHN:         Excuse me, Bill. What’s the date today

?BILL:           I really don’t know. What month is this

.JOHN:         This is June. But I don’t know what the date is

.BILL:           I believe it’s the ninth or the tenth of June

?JOHN:         It must be June 9. What year is this

.BILL:           I know what year it is. This is nineteen sixty-six

.JOHN:         Right. So today is June 9, 1966

?BILL:           Isn’t this your birthday

.JOHN:         No, it isn’t. My birthday is the twelfth of June

?BILL:           What year were you born in

.JOHN:         I was born in nineteen forty-five

.BILL:           And I was born in nineteen forty-one

?JOHN:         What do you want to talk about

?BILL:           Let’s talk about agriculture. What do you know about that

(2

?HELEN:        Where were you last April

.MARTHA:     I was here during the month of April

?HELEN:        Weren’t you in the hospital for several weeks last year

.MARTHA:     Yes, I was. But that was in July

.HELEN:        Oh yes. I remember when you were in the hospital

?MARTHA:     Do you remember I was in the hospital on your birthday

.HELEN:        Yes. I remember very well

?MARTHA:     Excuse me, Helen. Can you tell me the correct time

.HELEN:        No, I can’t. My watch is slow

.MARTHA:     It must be about four thirty

.HELEN:        What time does the theater open

.MARTHA:     The theater doesn’t open until six thirty

?HELEN:        We’ll be there on time, won’t we

.MARTHA:     Oh yes. We’ll be on time. My family will be on time too

(3

?GREEN:           Who is that man over there

.MRS. BROWN:   That’s Mr. Harrison, I believe. That’s Fred’s father

.GREEN:           Oh yes. I know him. His first name is Peter

.MRS. BROWN:   Yes, and his wife’s name is Jane

?GREEN:           Where was Mr. Harrison born? Do you know

.MRS. BROWN:   Yes. He was born in a small city not far from here

?GREEN:           And was his wife born there too

.MRS. BROWN:   I don’t think so. I don’t know where his wife was born

 .GREEN:           What’s the date today, Mrs. Brown? I don’t have a calendar

.MRS. BROWN:   Today is Tuesday, September thirtieth, nineteen sixty-four

.GREEN:           September 30? Oh! I have a meeting tonight

?MRS. BROWN:   What time does your meeting begin

 .GREEN:           It ought to begin about eight o’clock

?MRS. BROWN:   What time is it now? Do you have the correct time

.GREEN:           I don’t know what time it is

.MRS. BROWN:   It must be about five o’clock

.GREEN:           I have to go now. I don’t want to be late

.MRS. BROWN:   You won’t be late. It’s early

(4

?JACK:       Today is Monday, December tenth, isn’t it

.JIM:         Yes, I think so. It must be Monday

.JACK:       I don’t have a calendar, so I don’t know the date

.JIM:         I don’t have a calendar, either

?JACK:       Where were you born, Jim

.JIM:         I was born in a little town very near here

?JACK:       Were you born in nineteen thirty-eight

.JIM:         No, I wasn’t. I was born in nineteen thirty-nine

?JACK:       Do you remember where you were in April, nineteen fifty

.JIM:         No. I really don’t remember where I was at that time

(5

?RICE:      What do you know about engineering, Dr. Baker

.BAKER:    I don’t know anything about engineering

?RICE:      Well, what do you know about agriculture

.BAKER:    I don’t know anything about agriculture either

?RICE:      Do you know much about history

?BAKER:    What do you want to know

?RICE:      Something about the tenth century. What do you know about that

                              .BAKER:    Not very much. Let’s talk about something else

بخش چهارم و نهایی مربوط به لغات این درس می باشد که آنها را در لینک vocabulary به صورت هر درس جدا قرار داده ایم که با رفتن به آن قسمت می توانید لغات درس های گذشته را نیز بخوانید.

مکالمه گفتن زمان (conversation tell time)

مکالمه گفتن زمان (conversation tell time)

مکالمه گفتن زمان (conversation tell time) نهمین درس از بخش مکالمه سطح 1 می باشد که در مورد روش گفتن ساعت می باشد. در این مکالمه که در چهار بخش برای شما زبان آموزان تدارک دیده شده در بخش اول مکالماتی که قرار است انجام پذیرد قرار داده شده است. بخش دوم این مکالمات به صورت پرسش و پاسخ بین افراد است، بخش سوم که مهمترین بخش این قسمت است مربوط اس به مکالمات کلی که بین چند شخص مختلف انجام می پزید و در نهایت لغات این درس می باشد.

تیم آموزشی برجسته در نظر گرفته مکالماتی روان عین حال حرفه ای برای کاربران محترم

زبان آموز آماده کند این مکالمات با برنامه ریزی خدمت شما ارائه خواهد شد هچنین ما در

هر شش مهارت گرامر، مکالمه، لیسنینگ، رایتینگ، ریدینگ و لغات که به صورت کاربردی

برای هنر آموزان قرار میگیرد که شما میتوانید روزانه با 15 دقیقه مطالعه به صورت حرفه ای

زبان انگلیسی را یاد بگیرید و حتی تقویت کنید اگر زبان آموزان برنامه های مارادنبال کنید

خواهید دید این موضوعاتی که در اختیار شما قرار داده شده بدون هیچ اضافه کاری و

پیچیدگی خواهد بود .

با این نوصیف به آموزش مکالمه می پردازیم تا شما عزیزان بتوانید مکالمات خود را افزایش دهید و راحت تر بتوانید با ارتباط برقرا کنید.

به دقت به این مکالماتی که در بخش اول برای شما قرار داده شده توجه کنید و با تمرین آنها را یاد بگیرید.

     ?What time is it

     .It’s two o’clock

     .It’s a few minutes after two

    .My watch is fast and your watch is slow

     ?Excuse me. Can you tell me the correct time

    .No, I can’t

     .I don’t know what time it is

     .I don’t think it’s four o’clock yet

    .It must be about three thirty

     .I get up before six o’clock every day

    .The restaurant doesn’t open until seven forty-five

    ?Will you be here at ten o’clock tomorrow

    .Yes, I will

     ?We’ll be on time, won’t we

     .I hope so

 

بعد از آماده شدن شما و یادگیری مکالمه بخش اول به مکالمات بخش دوم می رویم که این مکالمات به صورت پرش و پاسخ در مورد گفتن زمان بین افراد انجام پذیرفته.

این آموزش ها و آموزش های دیگری که تیم آموزش زبان برجسته برای شما زبان آموزان در شش بخش جداگانه تدارک دیده تا با یادگیری هرچه بهتر آنها بهتر بتوانید انگلیسی صحبت کنید. آموزش هایی که با آموزشگاه های دیگر تفاوت بسیاری دارد. در این آموزش ها ما برای شما پکیج های مختلف و همچنین آموزش آنلاین را نیز تدارک دیدیم که در آینده در سایت ملاحظه خواهید کرد.

بخش دوم مکالمه چنین است که به آن توجه فرمائید.

?BILL:         What time is it

?JOHN:       It’s two o’clock. Is it time to go

?HELEN:      What time is now

.BILL:         It’s a few minutes after two o’clock

?JACK:         It’s two o’clock, isn’t it

.HARRY:       I don’t know. My watch is fast and your watch is slow

?HARRY:       Excuse me. Can you tell me the correct time

.JIM:            No, I can’t. I don’t have a watch

?MARTHA:     What time is it

.HELEN:        I don’t know what time it is

?HENRY:    It’s four o’clock, isn’t it

.ED:          I don’t think it’s four o’clock yet

?ALICE:       Can you tell me what time it is

.FRED:        It must be about three thirty

?PAUL:         What time do you get up every day

.EDWARD:    I get up before six o’clock every day

?HELEN:       Isn’t the restaurant open yet

.BILL:          No. The restaurant doesn’t open until seven forty-five

?JACK:         Will you be here at ten o’clock tomorrow

   .JIM:           Yes, I will. I’ll be here on time tomorrow

?BILL:          We’ll be on time, won’t we

    .ED:            I hope so. We’ll be there at ten thirty

?BETTY:      Is your watch slow, Helen

    .HELEN:     I think it is. My watch is slow and yours is fast

.JOHN:       Excuse me, It’s time to go now

    ?HARRY:     Yes, it is. You’ll be on time, won’t you

?MARTHA:     Can you tell me where my watch is

    .BILL:           No, I can’t. I don’t know where your watch is

.HARRY:      I think it’s a few minutes after six

    .JOHN:        No, it isn’t. it’s not six o’clock yet

 رسیدیم به بخش سوم و مهمترین بخش از این درس. در این بخش مکالمات کلی بین چند شخص انجام پذیرفته که در مورد زمان باهم مکالمه می کنند. این بخش از شش قسمت  جدا تشکیل یافته که در آن افراد مختلف باهم مکالمه کاملی را انجام می دهند.

حال به این مکالمات می پردازیم.

(1

?MARTHA:       Good morning, Helen. How are you this morning

?HELEN:        I’m fine, thanks. What time is it, please

.MARTHA:      It’s nine o’clock. That’s the correct time

.HELEN:         Good! I’m on time today

?MARTHA:      Yes, you’re on time. Were you late yesterday

.HELEN:         Yes, I was. I’m, late every day

.MARTHA:       Well, you’re on time today. It’s just nine o’clock

?HELEN:         What time does the program begin

?MARTHA:      At nine fifteen. Don’t you have a watch

.HELEN:         No. My watch is broken

(2

?BILL:           Can you tell me the correct time

.JOHN:         I don’t think so. My watch is fast

.BILL:           Your watch is fast and my watch is slow

?JOHN:         Is your watch ten minutes slow

.BILL:           I really don’t know. I don’t know how slow my watch is

.JOHN:         And I don’t know how fast my watch is

.BILL:           It must be about ten o’clock now

.JOHN:         I don’t think so. It must be about ten thirty

.BILL:           We have to know what time it is

.JOHN:         Yes. We don’t want to be late today

.BILL:           We were late yesterday. We were late on Monday too

.JOHN:         We’ll be on time today. I know we will be on time

(3

?PAUL:          You have a watch, don’t you

.ALICE:         Yes, I do. It’s ten fifteen

.PAUL:          That’s right. My watch has ten fifteen too

.ALICE:         We both have the correct time

?PAUL:          What time does the university open

.ALICE:         It doesn’t open until ten thirty

.PAUL:          I’m glad we’re early today

.ALICE:         I am too. I hope we’ll be here early tomorrow too

.PAUL:          Bill will be here late today

.ALICE:         Yes. His watch is twenty minutes slow. He’ll be late

(4

?BROWN:          What time is it

.MRS.BROWN:    It’s a few minutes before six o’clock

.MR.BROWN:     That alarm clock must be fast. It’s five forty-five

.MRS. BROWN:   Maybe your wristwatch is slow

.BROWN:          Maybe. But I don’t think so. My watch is correct

.MRS. BROWN:   Well, it’s time get up now

.BROWN:          Yes, it is. We don’t want to be late today

.MRS. BROWN:   We won’t be late

.BROWN:          We’re late once or twice a week

.MRS. BROWN:   Yes, I know. But we won’t be late today

?MR.BROWN:     What time does the restaurant open

.MRS. BROWN:  It doesn’t open until six forty-five

(5

?FRED:        Will you be here at nine o’clock tomorrow

.HENRY:      No, I won’t. I won’t be here until about nine forty

.FRED:        I won’t be here until nine forty-five

.HENRY:      We’ll both be late tomorrow

.FRED:        Yes. We’ll be about thirty minutes late tomorrow

?HENRY:      Will you tell Mr. Green we’ll be late

.FRED:        Yes, I’ll tell him. I’ll tell him we’ll be thirty minutes late

?HENRY:      Will you tell Mrs. Brown we’ll be late

?FRED:        Yes, I will. Could you tell Helen we’ll be late

.HENRY:      Yes. Maybe Helen will be late too

.FRED:        I don’t think so. Helen will be here on time

.HENRY:      She was late yesterday. And she was late every day late week

               .FRED:        I know. But last week her watch was broken

.HENRY:      You’re right. Maybe she won’t be late tomorrow

(6

?BETTY:         It’s time to go now. Where’s my hat

.ALICE:         Here’s your hat over here. And here’s your coat, too

.BETTY:         It must be time to go. We don’t want to be late

.ALICE:         It’s ten o’clock. Let’s go

.BETTY:         Actually, the correct time is three minutes after ten

.ALICE:         That’s right. It’s three minutes after ten

.BETTY:         We both have three correct time

.ALICE:         Yes. Your watch is correct and so is mine

و در نهایت به بخش نهایی این بخش یعنی لغات این درس می رسیم که آنها را در لینک vocabulary به صورت هر درس جدا از هم قرار داده ایم.

 

 

 

مکالمه صحبت کردن در مورد اشیاء (Conversation talking about objects)

مکالمه صحبت کردن در مورد اشیاء (Conversation talking about objects)

مکالمه صحبت کردن در مورد اشیاء (Conversation talking about objects) هشتمین بخش از مکالمه سطح 1 می باشد که قرار است آن را به شما زبان آموزان عزیز آموزش دهیم. در این بخش محل قرار گیری، نام اشیاء و غیره را به روش مکالمه بین چند شخص مختلف انجام پذیرفته آموزش داده می شود . این درس همانند دروس گذشته از چهار قسمت مختلف تشکیل شده است. قسمت اول مکالماتی کوتاهی که قرار است انجام شود، قسمت دوم پرسش و پاسخ بین اشخاص، سومین مرحله مکالمات کلی بین این اشخاص و درنهایت لغات مربوط به این درس از آموزش می باشد.

تیم آموزشی برجسته در نظر گرفته مکالماتی روان عین حال حرفه ای برای کاربران محترم

زبان آموز آماده کند این مکالمات با برنامه ریزی خدمت شما ارائه خواهد شد هچنین ما در

هر شش مهارت گرامر، مکالمه، لیسنینگ، رایتینگ، ریدینگ و لغات که به صورت کاربردی

برای هنر آموزان قرار میگیرد که شما میتوانید روزانه با 15 دقیقه مطالعه به صورت حرفه ای

زبان انگلیسی را یاد بگیرید و حتی تقویت کنید اگر زبان آموزان برنامه های مارادنبال کنید

خواهید دید این موضوعاتی که در اختیار شما قرار داده شده بدون هیچ اضافه کاری و

پیچیدگی خواهد بود .

با این نوصیف به آموزش مکالمه می پردازیم تا شما عزیزان بتوانید مکالمات خود را افزایش دهید و راحت تر بتوانید با ارتباط برقرا کنید.

به دقت به این مکالماتی که در بخش اول برای شما قرار داده شده توجه کنید و با تمرین آنها را یاد بگیرید.

     ?Do you have a book

     .Yes, I do

    ?You have a radio, don’t you

     .No, I don’t

     .I don’t have a phonograph, either

    ?Dose this radio belong to you

     .Yes, I think it does

     ?How many sisters and brothers do you have

    ?Don’t you have my hat

    .Yes, I have both your hat and your coat

     ?Does John have a yellow pencil

     .Yes, he does

     ?He has a radio, doesn’t he

     .No, he doesn’t have one

     .He already has a phonograph, but he doesn’t have a radio yet

زبان آموزان عزیز بعد از اینکه این مکالمات را فرا گرفتید به بخش دوم مکالمه یعنی پرسش و پاسخ (QUESTIONS  AND  ANSWERS) می پردازیم . در این مرحله به سوالات و جوابهایی که قرار است هنگام مکامله درمورد اشیاء ردو بدل شود پرداخته شده است. سوال و جوابی که افراد مختلف از هم پرسیدن . این آموزش ها و آموزش های دیگری که تیم آموزش زبان برجسته برای شما زبان آموزان در شش بخش جداگانه تدارک دیده تا با یادگیری هرچه بهتر آنها بهتر بتوانید انگلیسی صحبت کنید. آموزش هایی که با آموزشگاه های دیگر تفاوت بسیاری دارد. در این آموزش ها ما برای شما پکیج های مختلف و همچنین آموزش آنلاین را نیز تدارک دیدیم که در آینده در سایت ملاحظه خواهید کرد.

بخش دوم مکالمه چنین است که به آن توجه فرمائید.

?BILL:           Hello, John. Do you have a book

.JOHN:          Yes, I do. Here’s my book

?MARTHA:     You have a radio, don’t you

.HELEN:        No, I don’t. I have a photograph

.JACK:            I don’t have a radio. I don’t have a photograph, either

?ED:               Really? Don’t you have a radio or a phonograph

?BETTY:         Dose this radio belong to your family, Alice

.ALICE:          Yes, it does. That radio is ours

?FRED:          Does this photograph belong to you, Paul

.PAUL:           No, it doesn’t. That photograph isn’t mine

?RICE:           How many sisters and brothers do you have, Alice

.ALICE:           I have three sister and two brothers

?HARRY:         John, don’ you have my hat

.JOHN:           Yes, Harry. I have both your hat and your coat

?HENRY:       Does john have a yellow pencil

.EDWARD:     Yes, he does. He has a yellow pencil and a yellow notebook

?JOHN:        Henry has a radio, doesn’t he

.BILL:          No, he doesn’t have one

?BETTY:          Does Bill have a photograph

   .HELEN:          Yes, he has a photograph. But he doesn’t have a radio

?BETTY:         Doesn’t he have a radio yet

   HELEN:          No. He has a photograph already, but he doesn’t have a

                          .radio yet

?BILL:            Does this yellow pencil belong to you, John

   .JOHN:           Yes, it does. I have six yellow pencils

?MARTHA:      You have a radio, don’t you, Betty

   .BETTY:          No, I don’t have one

?ALICE:         Where’s my hat? Do you have my hat

   .HELEN:         No, I don’t. I don’t have it. I don’t know where it is

.JIM:              I have a radio already, but I don’t have a photograph yet

   .JOHN:           Really? I have both a radio and a photograph

سومین بخش از آموزش مکالمه که مهمترین قسمت این آموزش است مکالمات کلی است که بین چند شخص مختلف درباره اشیاء می باشد . این مرحله از شش بخش جدا تشکیل شده و در هرکدام از این بخش ها چند شخص باهم مکاماتی مختلفی را انجام می دهند. به این مکالمات توجه زیادی داشته باشین.

 

(1

؟HELEN:               Martha, do you have a book

.MARTHA:           Yes, I do. But I don’t know where my book is now

?HELEN:              Here’s a book over here. Is this one yours

?MARTHA:           I don’t know. Is it a yellow book

.HELEN:              No, it isn’t. This one is blue

.MARTHA:           That’s not my book. I don’t know whose it is

?HELEN:             You have a radio, don’t you

.MARTHA:           Yes, I have one

?HELEN:             Does this tape recorder belong to you

.MARTHA:           No, it doesn’t. I don’t have a tape recorder

(2

?BILL:              Whose coat is this? Is this yours, John

?JOHN:            Let’s see. Is that coat brown

.BILL:              No, it isn’t. it’s blue

.JOHN:            Oh. That isn’t mine. My coat is brown

.BILL:              Is this shirt yours? It’s a yellow shirt

.JOHN:            Yes, that’s mine. And that’s my blue tie

?BILL:              How many shirt do you have

JOHN:            I have ten shirts. I have two yellow shirts and eight white

                             .shirts

.BILL:              I believe this shirt is mine. It’s a blue one

.JOHN:            Yes, it’s yours. I don’t have a blue shirt

(3

?GREEN:         Hello, Fred. Where were you Tuesday morning

.FRED:           I was in the hospital, Mr. Green

?GREEN:         Weren’t you in the hospital last week, too

.FRED:           No, I wasn’t. John was in the hospital last week

.GREEN:         That’s right. John wasn’t in school last week

.FRED:           No. He was in the hospital for four days

?GREEN:         Do you have a television set, Fred

.FRED:           Yes, I do. And I have a radio, too

?GREEN:         Does John have a television set

.FRED:           No, he doesn’t have one

(4

?JIM:            How many sisters do you have, Paul

?PAUL:          I have two sisters. How many do you have

?JIM:            I have three sisters. How many brothers do you have

.PAUL:          I have four brothers

?JIM:            There’s a little dog over there. Is that dog yours

.PAUL:          Yes, it is. I have three dogs

?JIM:            Is that a cow over there

.PAUL:          Yes. That’s our cow. We have four cows

?JIM:            Do you have a horse, too

.PAUL:          No, we don’t. We have three dogs and four cows

?JIM:            Do you have cats

.PAUL:          No, we don’t. We just have dogs and cows

?JIM:            Whose radio is this? Does this radio belong to you

.PAUL:          No, it doesn’t. I don’t have a radio

(5

?JACK:           Where are my shirt and tie

?HARRY:        Here they are. And is this belt yours, too

.JACK:           Yes, it is. And that coat is mine, too

?HARRY:        Is this hat yours

?JACK:           Is it a gray hat or a black hat

?HARRY:        It’s a blue one. Is it yours

.JACK:           I don’t think it is. My hat is black

.HARRY:        Maybe this is John’s hat. He has a blue hat

.JACK:           Where’s my overcoat? It’s time to go now

.HARRY:         There’s your overcoat on the chair

(6

?EDWARD:       How many books does Harry have

.HENRY:          He has ten books. Here they are over here

?EDWARD:       How many pencils does Harry have? Do you know

.HENRY:          NO. I don’t. I really don’t know how many pencil he has

?EDWARD:       This is a good radio. Is it yours

.HENRY:          No, it isn’t mine. That’s Harry’s radio

?EDWARD:       Whose tape recorder is that? Is that Harry’s, too

.HENRY:          No, it isn’t Harry’s. That’s my tape recorder

?EDWARD:       Is this your calendar

.HENRY:          Yes, it is. That’s my calendar

 

رسیدیم به بخش نهایی که مربوط به لغات این درس می باشد که آنها را در لینک vocabulary به صورت هر درس جدا از هم قرار داده شده است. 

 

مکالمه روزها و ماه ها در تقویم ( Talk days and months on the calendar )

مکالمه روزها و ماه ها در تقویم ( Talk days and months on the calendar )

مکالمه روزها و ماه ها در تقویم ( Talk days and months on the calendar )هفتمین بخش از سری مکالمات سطح 1 ما می باشد که درمورد روزها و ماه های موجود

در تقویم گفتگو می شود. کار هایی که ما در طول روز و یا در ماه ها مختلف انجام می

دهیم. این درس همانند دروس قبلی از چهار بخش تشکیل یافته است. قسمت اول مربوط

به مکالماتی است که قرار انجام بشه، قسمت دوم افرادی که این مکالملات را انجام دادن،

قسمت سوم انجام مکالمات به صورت کلی مابین چند نفر و در نهایت لغاتی است که این

بخش در لینک vocabulary مهیا شده است.

تیم آموزشی برجسته در نظر گرفته مکالماتی روان عین حال حرفه ای برای کاربران محترم

زبان آموز آماده کند این مکالمات با برنامه ریزی خدمت شما ارائه خواهد شد هچنین ما در

هر شش مهارت گرامر، مکالمه، لیسنینگ، رایتینگ، ریدینگ و لغات که به صورت کاربردی

برای هنر آموزان قرار میگیرد که شما میتوانید روزانه با 15 دقیقه مطالعه به صورت حرفه ای

زبان انگلیسی را یاد بگیرید و حتی تقویت کنید اگر زبان آموزان برنامه های مارادنبال کنید

خواهید دید این موضوعاتی که در اختیار شما قرار داده شده بدون هیچ اضافه کاری و

پیچیدگی خواهد بود .

حال به آموزش این بخش از سطح 1 مکالمه می پردازیم تا شما عزیزان بتوانید مکالمات خود

را کامل تر کنید.

به دقت مکالماتی که در بخش اول قرار گرفته توجه کنید و آنها را یاد بگیرید.

     ?What day is today

     .Today is Monday

     ?What day was yesterday

     .Yesterday was Sunday

     ?What day is tomorrow

    ?What month is this

     .This is January

     ?Last month was December, wasn’t it

     .Yes, it was

   ?What month is next month

   .I was in the hospital for several weeks

   ?Where were you on Tuesday

   ?You were here in February, weren’t you

 .No, I wasn’t

  ?Your friend was here a week ago, wasn’t he

 

قسمت دوم این مکالمه که برای شما عزیزان آماده شده درمورد پرسش و پاسخ مردم از

یکدیگر درمورد کارهای انجام شده در طول روز و ماه های مختلف با همدیگر است. با

یادگیری این مکالمات که در این بخش برای شما عزیزان آماده شده می توانید با پرسیدن

اینکه شخص در طول روز و در کدام روز و در چه ماهی چکاری را انجام می دهد و یا قرار

است انجام دهد آشنا می شوید. شما زبان آموزان عزیز تنها با صرف 15 دقیقه از وقتتان می

توانید آموزش های که تیم آموزشی زبان برجسته  که در شش بخش جداگانه برای شما

تدارک دیده است می توانید زبان انگلیسیتان را بهتر از مراکز آموزشی دیگر فرا بگیرید.

آموزش های دیگری هم مثل پکیچ و یا به صورت انلاین هم برای شما تدارک دیده شده که

در آینده در سایت ملاحضه خواهید کرد.

برای اینکه مکالمه خوبی درمورد روز ها و ماه های موجود در تقویم ( DAYS  AND

MONTHS  OF  THE  CALENDAR) داشته باشین این مکالمه زیر را انجام دهید.

 

?BILL:        What day is today

.JOHN:      Today is Monday

?HARRY:     What day was yesterday

?PAUL:        I really don’t know. Was is Sunday

?HELEN:        Yesterday was Sunday, wasn’t it

.MARTHA:     Yes, it was. And today is Monday

?GREEN:       What day is tomorrow

.BROWN:      Tomorrow is Tuesday

?JACK:         What month is this

.JIM:           This is January

?JOHN:          This is January, isn’t it

.EDWARD:      Yes, it is. Last month was December

?PAUL:       Last month was December, wasn’t it

.BILL:        Yes, it was

?MARGARET:        What month is next month

.HELEN:               Next month is February

?RICE:        Where were you in December and January

.BILL:         I was in the hospital for several weeks

?JACK:      Where were you on Tuesday

   .JIM:        I was in the hospital for several weeks

?FRED:        You were here in February, weren’t you

   .HENRY:      No, I wasn’t. I wasn’t here in February

?PAUL:        Your friend was here a week ago, wasn’t he

   .BILL:         No, he wasn’t. He wasn’t here a week ago

?JOHN:       Your father was here two weeks ago, wasn’t he

   .FRED:       Yes, he was. My father was here two week ago

?BILL:          What day was yesterday, Helen

   .HELEN:       I really don’t know. Maybe it was Tuesday

?PAUL:           Last month was February, wasn’t it

   .MARTHA:       No, it wasn’t. last month wasn’t February

بعد از پایان بخش دوم به بخش سوم از این مکالمات می رسیم. این قسمت که بخش

جامعی از این مکالمه را شامل می شود از پنج قسمت جدا تشکیل شده است که در آن

افراد مختلف با هم مکالمه می کنند.

 

(1

?JOHN:       What day is today, Bill

 .BILL:         Today is Monday. Yesterday was Sunday, so today is Monday

?JOHN:       And the month? What month is this

.BILL:         This is January. Last month was December, so this month is January

                         ?JOHN:       Where were you last month

.BILL:         Last month? Last month was December. I was here last month

                          ?JOHN:       Weren’t you in New York in December

.BILL:         NO, I wasn’t. I was in New York three months ago

?JOHN:       Were you in New York for several days

.BILL:         Yes, I was. I was in New York for eight days

?JOHN:       Your friend was in New York too, wasn’t he

.BILL:         Yes, he was. He was in New York for five days

(2

?MARTHA:        Were you in school last month, Helen

?HELEN:           What month was last month? Was it January

?MARTHA:        Yes, it was. It was January. Were you in school in January

                              .HELEN:           No. I wasn’t. I wasn’t here in January

?.MARTHA:        Where were you? Were you in Washington. D. C

.HELEN:           Yes, I was. I was in Washington for several weeks

?MARTHA:        Where were you in December? Were you in Washington, too

  .HELEN:           No, I wasn’t. I was here in December. I was in school

?MARTHA:        You were in class yesterday morning, weren’t you

.HELEN:           No, I wasn’t. I wasn’t well yesterday

?MARTHA:        Were you in the hospital yesterday

.HELEN:           No, I wasn’t. I wasn’t in the hospital yesterday

 

(3

?FRED:    Good afternoon, Paul. How are you this afternoon

?PAUL:     Just fine, thanks. And how are you

?FRED:     I’m fine, thanks. What day is today, Paul

.PAUL:     Today is Thursday

?FRED:     You weren’t here last week, were you

.PAUL:     No, I wasn’t. I was in the hospital last week

?FRED:     Are you well now

.PAUL:     Oh, yes. I’m well now. I wasn’t well last week

?FRED:     Were you in the hospital for several days

.PAUL:     Yes, I was. I was there for six days

?FRED:     Were you in the hospital last March, too

.PAUL:     Yes, I was. I was in the hospital last in March and in Just

.FRED:     I’m glad you’re well now, Paul

.PAUL:     Thank you. I’m very well now

(4

?HARRY:     Were you in class on Tuesday

.PAUL:        No, I wasn’t. I was in class on Monday, but not on Tuesday

?HARRY:     Were you in class on Wednesday

.PAUL:        Yes, I was. I was in class on Wednesday, but not on Thursday

?HARRY:     You weren’t in class on Friday, were you

.PAUL:        No, I wasn’t. I wasn’t in class on Thursday or Friday

?HARRY:     Were you in class in January

.PAUL:        No, I wasn’t. I was in class in December, but not in January

?HARRY:     You weren’t in class in September, were you

.PAUL:        No, I wasn’t. I was in class in October, but not in September

?HARRY:     Where were you last Saturday

.PAUL:        In New York. Last Saturday I was in New York

(5

?BROWN:      What day in today, Dr. Rice

.RICE:          Today is Monday. This is January

?BROWN:      Is this your briefcase, Dr. Rice

.RICE:          No. it isn’t. Maybe it’s Dr. Baker’s briefcase

?BROWN:      Where is Dr. Baker? Do you know

.RICE:          Dr. Baker is in the hospital. He’s not very well

?BROWN:      Was Dr. Baker in the hospital last week, too

.RICE:          No, he wasn’t. he was very well last week

BROWN:      You were in Washington, D. C. for several days, weren’t

                             ?you

.RICE:         Yes, I was. I was in Washington in December

?BROWN:     Where were you in November

.RICE:        I was here in November. That was two months ago

?BROWN:    Wasn’t your friend Harry Long here last week

.RICE:        Yes. He was. He was here for Three days last week

بخش نهایی این مکالمات لغات این بخش است که آنها را در لینک vocabulary به صورت

هر درس جدا از هم قرار داده شده است. 

 

 

 

 

مکالمه معرفی و آداب معاشرت (Introducing conversation and courtesies)

مکالمه معرفی و آداب معاشرت (Introducing conversation and courtesies)

مکالمه معرفی و آداب معاشرت (Introducing conversation and courtesies) ششمین بخش از سری مکالمات سطح 1 ما می باشد که درمورد معرفی کردن و آداب معاشرت با همدیگر می باشد. این درس همانند دروس قبلی از چهار بخش تشکیل یافته است. قسمت اول مربوط به مکالماتی است که قرار انجام بشه، قسمت دوم افرادی که این مکالملات را انجام دادن، قسمت سوم انجام مکالمات به صورت کلی مابین چند نفر و در نهایت لغاتی است که این بخش در لینک vocabulary مهیا شده است.

تیم آموزشی برجسته در نظر گرفته مکالماتی روان عین حال حرفه ای برای کاربران محترم زبان آموز آماده کند این مکالمات با برنامه ریزی خدمت شما ارائه خواهد شد هچنین ما در هر شش مهارت گرامر، مکالمه، لیسنینگ، رایتینگ، ریدینگ و لغات که به صورت کاربردی برای هنر آموزان قرار میگیرد که شما میتوانید روزانه با 15 دقیقه مطالعه به صورت حرفه ای زبان انگلیسی را یاد بگیرید و حتی تقویت کنید اگر زبان آموزان برنامه های مارادنبال کنید خواهید دید این موضوعاتی که در اختیار شما قرار داده شده بدون هیچ اضافه کاری و پیچیدگی خواهد بود .

حال به آموزش این بخش از سطح 1 مکالمه می پردازیم تا شما عزیزان بتوانید مکالمات خود را کامل تر کنید.

به دقت مکالماتی که در بخش اول قرار گرفته توجه کنید و آنها را یاد بگیرید.

     ?What’s your name

     .My name is Jones

     ?What’s your first name

     .My first name is Bill

     ?Who do you spell your last name

     .Jones. J – O – N – E –  S

    ?What’s your friend’s name

    .His name is Jones Smith

    .Jones and I are old friends

     ?Are you John’s brother

     .No, I’m not

     .This is Mr. Jones

     ?How do you do

    .Mrs. Jones, this is Mr. John Smith

    .Very pleased to meet you

قسمت دوم این مکالمه که برای شما عزیزان آماده شده درمورد پرسش و پاسخ مردم از یکدیگر درمورد معرفی کردن و آداب معاشرت با همدیگراست. با یادگیری این مکالمات که در این بخش برای شما عزیزان آماده شده می توانید با پرسیدن اینکه شخص خود را معرفی کند چگونگی آداب معاشرت آشنا شوید. شما زبان آموزان عزیز تنها با صرف 15 دقیقه از وقتتان می توانید آموزش های که تیم آموزشی زبان برجسته  که در شش بخش جداگانه برای شما تدارک دیده است می توانید زبان انگلیسیتان را بهتر از مراکز آموزشی دیگر فرا بگیرید. آموزش های دیگری هم مثل پکیچ و یا به صورت انلاین هم برای شما تدارک دیده شده که در آینده در سایت ملاحضه خواهید کرد.

برای اینکه مکالمه خوبی درمورد معرفی و آداب معاشرت (Introducing conversation and courtesies ) داشته باشین این مکالمه زیر را انجام دهید.

 

?HARRY:      What’s your name

.BILL:          My name is Jones. I’m Bill Jones

 

?HELEN:       What’s your first name

.MARTHA:     My first name is Martha. I’m a student

 

?BILL:           How do you spell your last name

.JOHN:         Smith. S – M – I – T – H

 

?HARRY:       What’s your friend’s name

.JOHN:         His name is Paul Johnson

 

?HARRY:       How do you spell your friend’s last name

.JOHN:         Johnson. J- O – H – N – S – O – N

 

?PAUL:         Your friend’s name is Jones, isn’t it

.HARRY:       Yes. Bill Jones and I are old friends

 

?PAUL:          Are you Fred’s brother

.HARRY:        No, I’m not

 

.Paul:           This is Mr. Jones

.HARRY:        How do you do, Mr. Jones

 

.HARRY:           Jones, this is Mr. John Smith

.MRS. JONES:     Very pleased to meet you, Mr. Smith

 

?BILL:            What’s your name

   .FRED:           My name is Harrison

 

?BILL:           Your first name is Fred, isn’t it

   .FRED:          Yes, it is. My name is Fred Harrison

 

?FRED:         What’s your friend’s name

   .BILL:           His name is Smith. His first name is John

 

?FRED:        Are you John’s brother

   .HARRY:      No, I’m not. My brother’s name is Henry

 

?FRED:         Whose books are these? Are they yours, Harry

   .HARRY:       No, they aren’t. Those books are John’s

 

?BILL:          Who is that man over there

   .JOHN:        That’s Fred Harrison. He’s an engineer

 

بعد از اینکه شما عزیزان بخش دوم مکالمه را یادگرفتین به بخش سوم مکالمه می رویم. در این بخش به مکالمات کاملتری که در شش قسمت جداگانه بین افراد انجام شده پرداخته شده است .

(1

?HARRY:              Good morning. How are you this morning

?PAUL:                I’m just fine, thanks. And how are you

?HARRY:              Fine, thanks. Are you a teacher

?PAUL:               YES, I am. You’re student too, aren’t you

.HARRY:             Yes. My name is long

?PAUL:               What’s your first name

.HARRY:             My first name is Harry. My name is Harry long

.PAUL:               Very glad to meet you. Harry. My name is Paul

?HARRY:            What’s your last name, Paul

.PAUL:               My last name is Johnson. My name is Paul Johnson

?HARRY:             How do you spell your last name

.PAUL:               Johnson. J – O – H – N – S – O – N

.HARRY:             I’m very glad to know you, Paul

.PAUL:               I’m glad to know you, Harry

(2

?JOHN:               Harry. Hello, Paul. How are you

.HARRY:             Hello, John

?PAUL:              Hi, john. We’re fine, thanks. How are you

?JOHN:             Fine, thanks. Do you know my father

.HARRY:            No, we don’t, John

.JOHN:              This is Harry, and this is Paul. This is my father

.MR. SMITH:        How do you do, boys? Very glad to know you

?HARRY:            How do you do, Mr. Smith

.PAUL:               How do you do? Very pleased to meet you, Mr. Smith

(3

?HARRY:              What’s your friend’s name, Bill

.BILL:                 His name is John

?HARRY:             What’s his last name? Is it Johnson

.BILL:                 No, it isn’t. His last name is Smith

?HARRY:             How do you spell his last name

.BILL:                 Smith. S – M – I – T – H

?HARRY:               ARE you and John old friends, Bill

.BILL:                 Yes, we are. John and I are very old friends

?HARRY:             Is John a student

.BILL:                 NO, he isn’t. I’m a student, but John is an engineer

(4

.BILL:                  Helen, this is Harry, and this is Paul

.HELEN:              Hello, Harry. Hello, Paul. Glad to meet you

.HARRY:             Hello, Helen. I’m very pleased to meet you

.PAUL:                How do you do, Helen? It’s a pleasure to meet you

.BILL:                 Helen is my sister

.HARRY:             We’re very glad to meet your sister

?HELEN:             Are you Henry’s brother, Harry

?HARRY:             Yes, I am. Do you know Henry

.HELEN:              Yes, Henry and I are friends

?HARRY:             Who is that over there

.BILL:                 That’s my uncle. He’s a teacher

.PAUL:                I know your uncle. He’s a very good teacher

(5

.BROWN:            Good morning, Dr. Rice. Good morning Dr. Baker

?RICE:                Good morning, Mr. Brown. How are you

?BAKER:            Good morning, Mr. Brown. How are you this morning

?BROWN:           I’m very well, thank you. And you

.RICE:               Fine, thank you

.BROWN:           Mary, this is Dr. Rice, and this is Dr. Baker

?BAKER:            How do you do, Mrs. Brown

.RICE:             Very happy to know you, Mrs. Brown

.MRS. BROWN:       How do you do? It’s a pleasure to meet you

.RICE:             It’s a pleasure to meet Mr. Brown’s wife

.BROWN:       The doctor and I are old friends, Mary

.MRS. BROWN:       I’m very glad to meet my husband’s friends

(6

?BILL:            Who is that lady over there

.JOHN:          That’s Harry is mother

?BILL:            And who is that man over there

.JOHN:          That’s Harry is brother. His name is Henry

?BILL:            And who are those people over there

.JOHN:          Those people are Harry is friends

?BILL:            Do you know Harry is cousin

JOHN:          No, I don’t. I know his mother and brother. But I don’t know

.his cousin

.BILL:           His cousin name is Edward. He’s an engineer

?JOHN:         Really? Is his cousin really an engineer

بعد از پایان بخش سوم به بخش نهایی که در مورد لغات این بخش است می رسیم. این لغات همانند لغات درس های قبل در لینک vocabulary که هر درس به صورت جدا می باشد قرار گرفته است. 

مکالمه شناسایی مردم توسط شغل (Talk identify people by occupation)

مکالمه شناسایی مردم توسط شغل (Talk identify people by occupation)

مکالمه شناسایی مردم توسط شغل (Talk identify people by occupation) پنجمین بخش از سری مکالمات سطح 1 ما می باشد که درمورد شناخت انسانها از روی شغلشان می باشد. این درس همانند دروس قبلی از چهار بخش تشکیل یافته است. قسمت اول مربوط به مکالماتی است که قرار انجام بشه، قسمت دوم افرادی که این مکالملات را انجام دادن، قسمت سوم انجام مکالمات به صورت کلی مابین چند نفر و در نهایت لغاتی است که این بخش در لینک vocabulary مهیا شده است.

تیم آموزشی برجسته در نظر گرفته مکالماتی روان عین حال حرفه ای برای کاربران محترم زبان آموز آماده کند این مکالمات با برنامه ریزی خدمت شما ارائه خواهد شد هچنین ما در هر شش مهارت گرامر، مکالمه، لیسنینگ، رایتینگ، ریدینگ و لغات که به صورت کاربردی برای هنر آموزان قرار میگیرد که شما میتوانید روزانه با 15 دقیقه مطالعه به صورت حرفه ای زبان انگلیسی را یاد بگیرید و حتی تقویت کنید اگر زبان آموزان برنامه های مارادنبال کنید خواهید دید این موضوعاتی که در اختیار شما قرار داده شده بدون هیچ اضافه کاری و پیچیدگی خواهد بود .

حال به آموزش این بخش از سطح 1 مکالمه می پردازیم تا شما عزیزان بتوانید مکالمات خود را کامل تر کنید.

به دقت مکالماتی که در بخش اول قرار گرفته توجه کنید و آنها را یاد بگیرید.

?Who are you

     .I’m a student

     ?Who is that over there

     .He’s a student, too

     ?Is that lady a student

     .No, she isn’t

    .Those men aren’t students, either

     ?Am I your teacher

     ?Yes, you are

     ?That man is a teacher, isn’t he

    .Yes, he is

     ?Who are those people

     .Maybe they’re farmers

     ?Aren’t they students

     .I really don’t know

 

قسمت دوم این مکالمه که برای شما عزیزان آماده شده درمورد پرسش و پاسخ مردم از یکدیگر درمورد شغل آنهاست و چگونه از این طریق بتوان انسانها را شناخت و جایگاهشان را در بین مردم دید مثلا جایگاهی که یک دکتر در بین مردم دارد با یک مهندس یا یکارمند و یا یک شخص عادی خیلی فرق می کند. با یادگیری این مکالمات که در این بخش برای شما عزیزان آماده شده می توانید با پرسیدن شغل فرد شخصیت و جایگاه او را بدانید. شما زبان آموزان عزیز تنها با صرف 15 دقیقه از وقتتان می توانید آموزش های که تیم آموزشی زبان برجسته  که در شش بخش جداگانه برای شما تدارک دیده است می توانید زبان انگلیسیتان را بهتر از مراکز آموزشی دیگر فرا بگیرید. آموزش های دیگری هم مثل پکیچ و یا به صورت انلاین هم برای شما تدارک دیده شده که در آینده در سایت ملاحضه خواهید کرد.

برای اینکه مکالمه خوبی درمورد شناسایی شغل افراد (identifying people by occupation) داشته باشین این مکالمه زیر را انجام دهید.

 

?GREEN:        Who are you

.HARRY:        I’m a student. I’m Harry Long

?HARRY:        Who is that over there

.GREEN:        He’s a student, too. He’s Bill Jones

?HARRY:        Is that lady a student

.GREEN:        NO. She isn’t. That lady is a teacher

?HELEN:        Am I your teacher

.BETTY:        No, you aren’t

?BILL:           That man is not a teacher, is he

.JOHN:         No, he isn’t. That lady is not a teacher, rather

?BILL:          That man over there is a teacher, isn’t he

.JOHN:        Yes, he is. He’s my teacher

?JACK:         Who are those people over there

.JOHN:        They’re students. They study her

?MARTHA:     Are those people students, too

.BETTY:        No, they aren’t. Those people are farmers

?HARRY:       Who are those people

.JACK:         I don’t know. Maybe they’re farmers

?BROWN:      Is that lady a farmer

.GREEN:       I really don’t know. Maybe she is

?BROWN:     You’re a student, aren’t you

   .PAUL:        No, I’m not. I’m a farmer

?BILL:         Are those people teachers or farmers

   .HARRY:     I really don’t know

.HELEN:        I know who those people are. They’re farmers

    ?BILL:          Really? Are they farmers

?GREEN:              Do you know who that man is

    .MRS. BROWN:      I really don’t know. Maybe he’s a teacher

.JOHN:     Those men aren’t students. I know they aren’t

    .BILL:       They aren’t? Well, maybe they’re farmers

بعد از اینکه شما عزیزان بخش دوم مکالمه را یادگرفتین به بخش سوم مکالمه می رویم. در این بخش به مکالمات کاملتری که در شش قسمت جداگانه بین افراد انجام شده پرداخته شده است .

(1

.HARRY:       I’m Harry Long

.JACK:          Hello, Harry. I’m Jack Smith

?HARRY:       Are you a student, Jack

.JACK:         No, I’m not. I’m a teacher

?HARRY:      Really? Are you a teacher

?JACK:        Yes, I am. You’re a teacher, aren’t you

?HARRY:     Yes. Who is that lady over there

.JACK:        I don’t know who she is

?HARRY:     Is she a teacher or a student

JACK:        I honestly don’t know. Maybe she’s a teacher, and maybe

                         .she’s a student

.HARRY:      It’s time to begin class now, Jack. Good-bye

.JACK:         Good-bye, Harry. See you later

(2

?HELEN:        who are you

.ALICE:        I’m a student. I’m Alice Taylor

?HELEN:      Who is that over there

.ALICE:        She’s a student too. That’s Margaret

?HELEN:       Is that man a student

.ALICE:        No, he’s not. He’s a doctor. That’s Dr. Rice

?HELEN:       That woman is a doctor too, isn’t she

.ALICE:        Yes she is. She’s a very good doctor

?HELEN:       Who are those people over there

.ALICE:        Maybe they’re engineers

?HELEN:       Really? Are those people really engineers

ALICE:        Oh. I honestly don’t know. Maybe they are, and maybe they

                        .aren’t

(3

?BROWN:     Good morning. Are you a student

.PAUL:        Good morning, Mr. Brown. No, I’m not a student

?BROWN:     What are you? Are you a farmer? Are you a doctor

.PAUL:        Actually, I’m a farmer. But I’m a teacher too

.BROWN:     Very good. I’m a teacher, but I’m not a farmer

.PAUL:        You’re a very good teacher, I know

?BROWN:     Well, thank you. Do you know who that lady is

.PAUL:         No, I really don’t know

(4

?BILL:           Who is that lady over there

?JOHN:         That’s Mrs. Rice. Do you know Dr. Rice

Baker ــ BILL:           Yes, I know Dr. Rice. I know two doctors

                   .JOHN:         I know Dr. Rice and Dr. Baker, too

?BILL:           Who are those people over there? Are they doctors too

.JOHN:         No, they’re not doctors. They’re farmers

?BILL:           That lady isn’t an engineer, is she

.JOHN:          No, she’s not. She’s a teacher. That’s Mrs. Brown

(5

?GREEN:             Good afternoon. How are you

.MRS. BROWN:     I’m fine, thank you

?GREEN:             You’re a teacher, aren’t you

?MRS. BROWN:     Yes, I am. I’m Mrs. Brown. Who are you

.GREEN:              I’m a teacher, too

.MRS. BROWN:     Yes. Now I know who you are. You’re Mr. Green

?GREEN:              Whose books are these? Are these yours, Mrs. Brown

MRS. BROWN:     Yes, they are. The books are mine and those notebooks

                                .are mine, too

?GREEN:              Is Bill your student, Mrs. Brown

.MRS. BROWN:      Yes, he is. John’s my student, too

?GREEN:              Whose students are Helen and Martha

.MRS. BROWN:     They’re my students. And they’re very god students, too

?GREEN:              Who is that woman over there? Is she a student

.MRS. BROWN:     I don’t know. I really know who she is

 

(6

?ALICE:              Where are your pencils and pens

?MARGARET:       I don’t know where they are. Aren’t they over there

.ALICE:              No, they’re not here. I don’t know where they are, either

MARGARET:       here are my books and notebooks. And here is my

                            .briefcase

.ALICE:              Please sit down. It’s not time to go

.MARGARET:       Thank you, I know it’s not time to go

?ALICE:              Whose desk is this? Is it yours

.MARGARET:       No, it’s not time. My desk is over there

?ALICE:              Whose desk is this? Is this Jack’s desk

.MARGARET:       Maybe it is. I really don’t know

.ALICE:              Now it’s time to go

.MARGARET:       Fine. Let’s go

.ALICE:              See you tomorrow, Margaret

.MARGARET:       Good-bye, Alice. See you tomorrow morning

بخش نهایی مربوط لغات می باشد که این بخش در لینک vocabulary به صورت هر درس جدا از هم قرار گرفته است . شما عزیزان می توانید با خواندن این لغات بر توانایی یادگیری هرچه بهتر زبان خود بیافزایید.