نوشته‌ها

مکالمه درباره لباس محل کار

مکالمه درباره لباس محل کار

Workplace Clothing

در زبان انگلیسی نقش کلمه در جمله از اهمیت بالایی برخوردار است به این دلیل که در جملات مختلفی نیاز به استفاده از اسم، فعل، قید، صفت و دیگر چیزها لازم است.

موسسه مجازی برجسته در پی این است تا شما زبان آموزان عزیز را با متد آموزشی متنوع سطح یادگیری شما عزیزان را ارتقاع دهد. از این رو برای آموزش مکامه برای یادگیری بهتر ابتدا لغات مربوط به مکالمه مورد نظر را با معنی قرار داده و در انتها مکالمه ای را که خود موسسه آنرا طراحی کرده قرار داده است تا شما بهتر با لغات آشنا شوید و روش بکارگیری آنها و اصطلاحات را بهتر فرا بگیرید.

Workplace Clothing
لباس محل کار

Construction Worker
کارگر ساختمانی

Hard hat
کلاه ایمنی

Work shirt
پیراهن کار

Tool belt
کمربند ابزار آلات

Road Worker
کارگر جاده ای

Hi-visibility safety vest
جلیقه ایمنی / شبرنگ

Work pants
شلوار کار

Steel toe boots
چکمه پنجه فولادی

Automotive Painter
نقاش اتومبیل

Ventilation mask
ماسک تهویه

Coveralls
لباس کار یکسره

Food processor
غذاساز

Bump cap
کلاه محافظ / ایمنی

Safety glasses
عینک محافظ / ایمنی

Apron
پیش بند

Manager
مدیر

Blazer
کت بلیزر

Tie
کراوات

Salesperson
فروشندگان

Polo shirt
پیراهن آستین کوتاه

Name tag
برچسب / اتیکت نام

Farm Worker
کارگر مزرعه

Bandana
دستمال سر

Work gloves
دستکش کار

Ranch Hand
مزرعه دار

Cowboy hat
کلاه گاو چران

Jeans
شلوار جین

Security Guard
گارد امنیت

Security shirt
پیراهن حفاظتی / ایمنی

Badge
نشان، آرم

Security pants
شلوار حفاظتی / ایمنی

Emergency Worker
کارگر اورژانس

Helmet
کلاهخود

Jumpsuit
لباس یکسره

Counter person
فرد شمارنده

Hairnet
کلاه محافظ

Smock
روپوش کار

Disposable gloves
دستکش های یکبار مصرف

Chef
سر آشپز

Chef’s hat
کلاه سر اشپز

Chef’s jacket
لباس سر آشپز

Line Cook
خط پختن

Waist apron
پیش بند کمری

Nurse
پرستار

Scrubs
روپوش بیمارستان

Face mask
ماسک صورت

Medical Technician
تکنسین پزشکی

Lab coat
لباس آزمایشگاه

Latex gloves
دستکش لاستیکی

Surgeon
جراح

Surgical scrub cap
کلاه جراحی

Surgical mask
ماسک جراحی

Surgical Assistant
دستیار جراحی

Surgical gown
روپوش جراحی (مردانه)

Surgical scrubs
روپوش جراحی (زنانه)

Workplace Clothing

Perfect, now we are going to know what people wear in different jobs. so I will say *

!the job and you tell me thier clothes

.OK teacher

!Well, construction worker *

.He wears hard hat, work shirt and tool belt

!A road worker *

.He wears hi-visibility safety vest, work pants and steel toe boots

!A food processor *

.He wears bump cap, safety glasses and apron

!A security guard *

.He wears security shirt, badge and security pants

!A farmworker *

.He wears bandana and work gloves

Great, it is enough for today, and for next session you should find out about *

!nurse, surgeon and emergency worker

!Time is over sir

.Fine, see you next session *

مکالمه لباس محل کار برای تکمیل لباسهای دیگر و ادامه لباسهای فصلی می باشد.

مکالمه درباره کارهای روزمره

مکالمه درباره کارهای روزمره

روزانه خیلی از مکالمات بین مردم درباره آن چیزی که روزانه به طور مکرر انجام می دهند صورت می گیرد. در این حالت باید از گرامر حال ساده استفاده کرد. همان طور که می دانید این گرامر دو کاربرد خیلی مهم دارد. یکی درباره کارایی که تکرار می شود و دیگری چیزهایی که به طور طبیعی همیشه درست هستند مثلا خورشید از شرق طلوع می کند و از غرب غروب می کند. در این حالت برای ضمایر فاعلی  I, You, We, They  فعل ها به صورت ساده می آیند ما برای ضمایر فاعلی He, She, It  به فعل ها s  و یا es  اضافه می گردد چون سوم شخص هستند.

Daily Routines
کارهای روزمره

A. Wake up
برخواستن از خواب، بیدار شدن

B. get up
بلند شدن از تختخواب

 C. take a shower
دوش گرفتن

D. get dressed
لباس پوشیدن

  E. eat breakfast
صمیمانه خوردن

F. make lunch
نهار درست کردن

 G. take the children to school / drop off the kids
بچه ها را به مدرسه بردن / رساندن بچه ها

 H. take the bus to school
اتوبوس مدرسه را گرفتن و سوار کردن

 I. drive to work / go to work
رفتن سر کار / رانندگی تا محل کار

 J. go to class
به کلاس درس رفتن

K. work
کار

 L. go to grocery store
به بقالی رفتن

M. pick up the kids
بچه ها را آوردن

 N. leave work
کار را تعطیل کردن

O. Clean the house
تمیز کردن خانه

P. exercise
ورزش

 Q. cook dinner / make dinner
درست کردن شام / پختن شام

  R. come home / get home
رسیدن به خانه / آمدن به خانه

S. have dinner / eat dinner
خوردن شام / مصرف شام

  T. do homework
انجام تکلیف (مدرسه…)

 U. relax
استراحت

 V. read the paper
خواندن روزنامه

 W. check email
ایمیل چک کردن

 X. watch TV
دیدن / تماشای تلویزیون

 Y. go to bed
رفتن به تخت / رختخواب

 Z. go to sleep
به خواب رفتن

Daily Routines

!Alex, let’s take about what you do every day *

Yes, I am up

?well, When do you get up in the morning? Are you an early bird or not *

.In fact I always get up at 6:30,so I am an early bird

?Fine, How long does it take to get ready for school *

.It takes about 15 min

?What do you usually eat for your breakfast *

.Bread, cheese and walnuts and sometimes I eat honey and butter

?So you say that you have a big breakfast, don’t you *

.Absolutely as you said

 ?When do you come back home *

.As the matter of the fact I go to work after school

?Wow, you also work, What do you do *

.I work as a sells assistant

?I see, Do you have any free time? If yes, What do you usually Do *

Four hours a day I am free, I often cook dinner and watch TV, sometimes I read

.newspaper and clean house

?Do you go shopping *

.It is my cup of tea. I do it when I come back from work

?How do you usually go to work *

.mostly I go on foot

?And the last question, When do you go to bed *

.I go to bed at 11

.Thank you so much *

 

 

موسسه مجازی برجسته در پی این است تا شما زبان آموزان عزیز را با متد آموزشی متنوع سطح یادگیری شما عزیزان را ارتقاع دهد. از این رو برای آموزش مکامه برای یادگیری بهتر ابتدا لغات مربوط به مکالمه مورد نظر را با معنی قرار داده و در انتها مکالمه ای را که خود موسسه آنرا طراحی کرده قرار داده است تا شما بهتر با لغات آشنا شوید و روش بکارگیری آنها و اصطلاحات را بهتر فرا بگیرید.