مکالمه شناسایی مردم توسط شغل (Talk identify people by occupation)

مکالمه شناسایی مردم توسط شغل (Talk identify people by occupation)

مکالمه شناسایی مردم توسط شغل (Talk identify people by occupation) پنجمین بخش از سری مکالمات سطح 1 ما می باشد که درمورد شناخت انسانها از روی شغلشان می باشد. این درس همانند دروس قبلی از چهار بخش تشکیل یافته است. قسمت اول مربوط به مکالماتی است که قرار انجام بشه، قسمت دوم افرادی که این مکالملات را انجام دادن، قسمت سوم انجام مکالمات به صورت کلی مابین چند نفر و در نهایت لغاتی است که این بخش در لینک vocabulary مهیا شده است.

تیم آموزشی برجسته در نظر گرفته مکالماتی روان عین حال حرفه ای برای کاربران محترم زبان آموز آماده کند این مکالمات با برنامه ریزی خدمت شما ارائه خواهد شد هچنین ما در هر شش مهارت گرامر، مکالمه، لیسنینگ، رایتینگ، ریدینگ و لغات که به صورت کاربردی برای هنر آموزان قرار میگیرد که شما میتوانید روزانه با 15 دقیقه مطالعه به صورت حرفه ای زبان انگلیسی را یاد بگیرید و حتی تقویت کنید اگر زبان آموزان برنامه های مارادنبال کنید خواهید دید این موضوعاتی که در اختیار شما قرار داده شده بدون هیچ اضافه کاری و پیچیدگی خواهد بود .

حال به آموزش این بخش از سطح 1 مکالمه می پردازیم تا شما عزیزان بتوانید مکالمات خود را کامل تر کنید.

به دقت مکالماتی که در بخش اول قرار گرفته توجه کنید و آنها را یاد بگیرید.

?Who are you

     .I’m a student

     ?Who is that over there

     .He’s a student, too

     ?Is that lady a student

     .No, she isn’t

    .Those men aren’t students, either

     ?Am I your teacher

     ?Yes, you are

     ?That man is a teacher, isn’t he

    .Yes, he is

     ?Who are those people

     .Maybe they’re farmers

     ?Aren’t they students

     .I really don’t know

 

قسمت دوم این مکالمه که برای شما عزیزان آماده شده درمورد پرسش و پاسخ مردم از یکدیگر درمورد شغل آنهاست و چگونه از این طریق بتوان انسانها را شناخت و جایگاهشان را در بین مردم دید مثلا جایگاهی که یک دکتر در بین مردم دارد با یک مهندس یا یکارمند و یا یک شخص عادی خیلی فرق می کند. با یادگیری این مکالمات که در این بخش برای شما عزیزان آماده شده می توانید با پرسیدن شغل فرد شخصیت و جایگاه او را بدانید. شما زبان آموزان عزیز تنها با صرف 15 دقیقه از وقتتان می توانید آموزش های که تیم آموزشی زبان برجسته  که در شش بخش جداگانه برای شما تدارک دیده است می توانید زبان انگلیسیتان را بهتر از مراکز آموزشی دیگر فرا بگیرید. آموزش های دیگری هم مثل پکیچ و یا به صورت انلاین هم برای شما تدارک دیده شده که در آینده در سایت ملاحضه خواهید کرد.

برای اینکه مکالمه خوبی درمورد شناسایی شغل افراد (identifying people by occupation) داشته باشین این مکالمه زیر را انجام دهید.

 

?GREEN:        Who are you

.HARRY:        I’m a student. I’m Harry Long

?HARRY:        Who is that over there

.GREEN:        He’s a student, too. He’s Bill Jones

?HARRY:        Is that lady a student

.GREEN:        NO. She isn’t. That lady is a teacher

?HELEN:        Am I your teacher

.BETTY:        No, you aren’t

?BILL:           That man is not a teacher, is he

.JOHN:         No, he isn’t. That lady is not a teacher, rather

در ادامه بخوانید  لغات مکالمه در مورد اشیاء (Words Talk about objects)

?BILL:          That man over there is a teacher, isn’t he

.JOHN:        Yes, he is. He’s my teacher

?JACK:         Who are those people over there

.JOHN:        They’re students. They study her

?MARTHA:     Are those people students, too

.BETTY:        No, they aren’t. Those people are farmers

?HARRY:       Who are those people

.JACK:         I don’t know. Maybe they’re farmers

?BROWN:      Is that lady a farmer

.GREEN:       I really don’t know. Maybe she is

?BROWN:     You’re a student, aren’t you

   .PAUL:        No, I’m not. I’m a farmer

?BILL:         Are those people teachers or farmers

   .HARRY:     I really don’t know

.HELEN:        I know who those people are. They’re farmers

    ?BILL:          Really? Are they farmers

?GREEN:              Do you know who that man is

    .MRS. BROWN:      I really don’t know. Maybe he’s a teacher

.JOHN:     Those men aren’t students. I know they aren’t

    .BILL:       They aren’t? Well, maybe they’re farmers

بعد از اینکه شما عزیزان بخش دوم مکالمه را یادگرفتین به بخش سوم مکالمه می رویم. در این بخش به مکالمات کاملتری که در شش قسمت جداگانه بین افراد انجام شده پرداخته شده است .

(1

.HARRY:       I’m Harry Long

.JACK:          Hello, Harry. I’m Jack Smith

?HARRY:       Are you a student, Jack

.JACK:         No, I’m not. I’m a teacher

?HARRY:      Really? Are you a teacher

?JACK:        Yes, I am. You’re a teacher, aren’t you

?HARRY:     Yes. Who is that lady over there

.JACK:        I don’t know who she is

?HARRY:     Is she a teacher or a student

JACK:        I honestly don’t know. Maybe she’s a teacher, and maybe

                         .she’s a student

.HARRY:      It’s time to begin class now, Jack. Good-bye

.JACK:         Good-bye, Harry. See you later

(2

?HELEN:        who are you

.ALICE:        I’m a student. I’m Alice Taylor

?HELEN:      Who is that over there

.ALICE:        She’s a student too. That’s Margaret

?HELEN:       Is that man a student

.ALICE:        No, he’s not. He’s a doctor. That’s Dr. Rice

?HELEN:       That woman is a doctor too, isn’t she

.ALICE:        Yes she is. She’s a very good doctor

?HELEN:       Who are those people over there

.ALICE:        Maybe they’re engineers

?HELEN:       Really? Are those people really engineers

ALICE:        Oh. I honestly don’t know. Maybe they are, and maybe they

                        .aren’t

(3

?BROWN:     Good morning. Are you a student

.PAUL:        Good morning, Mr. Brown. No, I’m not a student

?BROWN:     What are you? Are you a farmer? Are you a doctor

.PAUL:        Actually, I’m a farmer. But I’m a teacher too

.BROWN:     Very good. I’m a teacher, but I’m not a farmer

.PAUL:        You’re a very good teacher, I know

در ادامه بخوانید  مکالمه درباره اداره پست

?BROWN:     Well, thank you. Do you know who that lady is

.PAUL:         No, I really don’t know

(4

?BILL:           Who is that lady over there

?JOHN:         That’s Mrs. Rice. Do you know Dr. Rice

Baker ــ BILL:           Yes, I know Dr. Rice. I know two doctors

                   .JOHN:         I know Dr. Rice and Dr. Baker, too

?BILL:           Who are those people over there? Are they doctors too

.JOHN:         No, they’re not doctors. They’re farmers

?BILL:           That lady isn’t an engineer, is she

.JOHN:          No, she’s not. She’s a teacher. That’s Mrs. Brown

(5

?GREEN:             Good afternoon. How are you

.MRS. BROWN:     I’m fine, thank you

?GREEN:             You’re a teacher, aren’t you

?MRS. BROWN:     Yes, I am. I’m Mrs. Brown. Who are you

.GREEN:              I’m a teacher, too

.MRS. BROWN:     Yes. Now I know who you are. You’re Mr. Green

?GREEN:              Whose books are these? Are these yours, Mrs. Brown

MRS. BROWN:     Yes, they are. The books are mine and those notebooks

                                .are mine, too

?GREEN:              Is Bill your student, Mrs. Brown

.MRS. BROWN:      Yes, he is. John’s my student, too

?GREEN:              Whose students are Helen and Martha

.MRS. BROWN:     They’re my students. And they’re very god students, too

?GREEN:              Who is that woman over there? Is she a student

.MRS. BROWN:     I don’t know. I really know who she is

 

(6

?ALICE:              Where are your pencils and pens

?MARGARET:       I don’t know where they are. Aren’t they over there

.ALICE:              No, they’re not here. I don’t know where they are, either

MARGARET:       here are my books and notebooks. And here is my

                            .briefcase

.ALICE:              Please sit down. It’s not time to go

.MARGARET:       Thank you, I know it’s not time to go

?ALICE:              Whose desk is this? Is it yours

.MARGARET:       No, it’s not time. My desk is over there

?ALICE:              Whose desk is this? Is this Jack’s desk

.MARGARET:       Maybe it is. I really don’t know

.ALICE:              Now it’s time to go

.MARGARET:       Fine. Let’s go

.ALICE:              See you tomorrow, Margaret

.MARGARET:       Good-bye, Alice. See you tomorrow morning

بخش نهایی مربوط لغات می باشد که این بخش در لینک vocabulary به صورت هر درس جدا از هم قرار گرفته است . شما عزیزان می توانید با خواندن این لغات بر توانایی یادگیری هرچه بهتر زبان خود بیافزایید.

خلاصه موضوع
تاریخ بازنگری
توضیح مختصر
مکالمه شناسایی مردم از روی شغلشان در انگلیسی
امتیاز
51star1star1star1star1star
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *