داستانهای کوتاه ملانصرالدین (فقط فاجعه‌رو تصور کن)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (فقط فاجعه‌رو تصور کن)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (فقط فاجعه‌رو تصور کن)

!One Day…
آوریل 21, 2020/توسط برجسته
داستانهای کوتاه ملانصرالدین (به پدرتان بگویید)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (به پدرتان بگویید)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (به پدرتان بگویید)
One Day The Nasreddin Ho…
آوریل 15, 2020/توسط برجسته
داستانهای کوتاه ملانصرالدین (لاغرتر از لاغرترین سگ شکاری)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (لاغرتر از لاغرترین سگ شکاری)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (لاغرتر از لاغرترین سگ شکاری)
One Day …
آوریل 14, 2020/توسط برجسته
داستانهای کوتاه ملانصرالدین (هوجای باران‌ساز)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (هوجای باران‌ساز)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (هوجای باران‌ساز)

One Day The Nasre…
آوریل 12, 2020/توسط برجسته
داستانهای کوتاه ملانصرالدین (صبر کنید و ببینید!)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (صبر کنید و ببینید!)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (صبر کنید و ببینید!)

!One Day T…
آوریل 12, 2020/توسط برجسته
داستانهای کوتاه ملانصرالدین (چگونه کتابها را قابل هضم‌تر کنیم)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (چگونه کتابها را قابل هضم‌تر کنیم)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (چگونه کتابها را قابل هضم‌تر کنیم) 
آوریل 11, 2020/توسط برجسته
داستانهای کوتاه ملانصرالدین (بی ارزش و ارزشمند)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (بی ارزش و ارزشمند)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (بی ارزش و ارزشمند)

One Day The Nasred…
آوریل 11, 2020/توسط برجسته
داستانهای کوتاه ملانصرالدین (میتونی پنج بیت رو داشته باشی)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (میتونی پنج بیت رو داشته باشی)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (میتونی پنج بیت رو داشته باشی)

One Da…
آوریل 6, 2020/توسط برجسته
داستانهای کوتاه ملانصرالدین (منو برای چی میبری؟)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (منو برای چی میبری؟)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (منو برای چی میبری؟)

?One Day T…
آوریل 5, 2020/توسط برجسته
داستانهای کوتاه ملانصرالدین (پتو رفته! دیگه بحث تمومه)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (پتو رفته! دیگه بحث تمومه)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (پتو رفته! دیگه بحث تمومه)

One …
آوریل 5, 2020/توسط برجسته
داستانهای کوتاه ملانصرالدین (هوجای دانا)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (هوجای دانا)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (هوجای دانا)

One Day The Nasreddin …
آوریل 4, 2020/توسط برجسته
داستانهای کوتاه ملانصرالدین (اگر این جگر باشد)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (اگر این جگر باشد)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (اگر این جگر باشد)

One Day The …
مارس 1, 2020/توسط برجسته
چگونه می‌توان آرد روی طناب پهن کرد؟

چگونه می‌توان آرد روی طناب پهن کرد؟

چگونه می‌توان آرد روی طناب پهن کرد؟

?One Day The Nasreddin Hodja - How…
مارس 1, 2020/توسط برجسته
داستانهای کوتاه ملانصرالدین (پای گمشده)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (پای گمشده)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (پای گمشده)

One Day The Nasredd…
فوریه 29, 2020/توسط برجسته
داستانهای کوتاه ملانصرالدین (در منطقه‌ی امن بودن)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (در منطقه‌ی امن بودن)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (در منطقه‌ی امن بودن)

One Day The Nasreddin H…
فوریه 29, 2020/توسط برجسته
داستانهای کوتاه ملانصرالدین (مشتری مومن)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (مشتری مومن)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (مشتری مومن) 

One Day The Nasreddin…
فوریه 29, 2020/توسط برجسته
داستانهای کوتاه ملانصرالدین (دانش عربی هودجا)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (دانش عربی هودجا)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (دانش عربی هودجا)

One Day The Nas…
فوریه 28, 2020/توسط برجسته
یه حمام ترکی بالای مناره بنظر خوب میشه

یه حمام ترکی بالای مناره بنظر خوب میشه

یه حمام ترکی بالای مناره بنظر خوب میشه

One Day The Nasreddi…
فوریه 28, 2020/توسط برجسته
داستانهای کوتاه ملانصرالدین (هرجا که خوشم بیاد می‌تونم بفروشمش)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (هرجا که خوشم بیاد می‌تونم بفروشمش)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (هرجا که خوشم بیاد می‌تونم بفروشمش…
فوریه 28, 2020/توسط برجسته
داستانهای کوتاه ملانصرالدین (نفرین خدا بر من!)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (نفرین خدا بر من باد!)

داستانهای کوتاه ملانصرالدین (نفرین خدا بر من باد!)

One Day Th…
فوریه 26, 2020/توسط برجسته